Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Automatiska och digitala råd om sparande – tjänst med liten nytta

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Allt fler aktörer, exempelvis banker, erbjuder idag olika former av automatiserad digital rådgivning kring sparande i fonder och aktier. Det brukar kallas för robotrådgivning. Men hur vet du om de råd du får passar dig och finns det andra enkla sätt att spara till pensionen för dig som vill och kan? Här får du några tips!   

Robotrådgivning är en digital och automatiserad rådgivning. Du som kund får förslag på vilka fonder eller aktier du kan investera i. Förslagen utgår ifrån ett antal frågor som du har besvarat om bland annat hur länge du tänkt spara, din ekonomiska situation och vilken risk du är beredd att ta.

Standardsvar om placeringar, inte rådgivning

Dagens robotrådgivare ger inte rådgivning kring hela din ekonomi. De kan därför inte ersätta personlig rådgivning fullt ut. Vår granskning visar att robotrådgivarna snarare hjälper till att placera ditt sparande än att ge råd. Flera robotar har inte de tillstånd som krävs för att vara investeringsrådgivare och utger sig inte heller för att vara det.

Vår marknadsöversikt visar att de så kallade robotrådgivarna baserar sin rådgivning på ganska begränsade slutsatser utifrån de frågor du svarar på. Dessa leder i sin tur ofta till standardiserade investeringsförslag som inte nödvändigtvis är anpassade för just dig.

Spartipset som hjälper dig att välja rätt

Eftersom robotrådgivarnas funktion är begränsad är det för de allra flesta både enklare och billigare att själv leta efter en global aktieindexfond som kostar maximalt 0,20 procent per år, framförallt när det handlar om ett långsiktigt sparande till pension.

Du kan spara i en global aktieindexfond genom att öppna ett investeringssparkonto (ISK) eller via en kapitalförsäkring hos exempelvis en bank eller försäkringsbolag. Kapitalförsäkringar kan bli dyra beroende av vilka avgifter som tas ut så jämför gärna de olika bankerna och försäkringsbolagen på konsumenternas.se. Titta under ”Grundavgifter och prisexempel”.   

Jämför kapitalförsäkringar på konsumenternas.se

Ha koll på avgifterna

De totala avgifterna för robotrådgivarna i vår översikt varierar mellan 0,25 och 1,40 procent per år. Om sparandet avser ett långsiktigt sparande till pension kan du jämföra avgifterna som tas ut med en global aktieindexfond med en avgift på 0,20 procent per år. Avgifter har betydelse för allt långsiktigt sparande och höga avgifter påverkar sparandet negativt.

Exempel på hur avgifter påverkar ditt sparande 

 • Betalar du en avgift på 0,2 procent och sparar 500 kronor i månaden under 40 år, sänks den totala summa du sparat med 22 000 kronor (cirka 5 procent). Det du har kvar efter avgift är 485 000 kronor. 
 • Betalar du en avgift på 1,4 procent och sparar 500 kronor i månaden under 40 år, sänks den totala summa du sparat med 137 000 kronor (cirka 29 procent). Det du har kvar efter avgift är då totalt 370 000 kronor.

Ovan beräkningar utgår från en värdeutveckling per år med 3,5 procent efter inflation. 

Om du ändå vill använda dig av robotrådgivning

All rådgivning ska enligt lag dokumenteras av företaget som tillhandahåller tjänsten. Det är bra att läsa dokumentationen av det investeringsförslag som roboten har tagit fram åt dig innan du bestämmer dig.

När du använder en robotrådgivare så omfattas du inte alltid av samma skydd som lagstiftningen avseende traditionell placeringsrådgivning ger.

Att tänka på

 • Kontrollera fördelningen mellan aktier och räntebärande papper. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden.
 • Kontrollera alla kostnader. Eftersom robotrådgivarnas funktion är begränsad är det enklare och billigare att spara i en global aktieindexfond med maximalt 0,20 procent i avgift.
 • Om möjligt, jämför den portfölj roboten föreslår med övriga portföljer som roboten har som alternativa portföljer. Detta för att dubbelkolla att den portfölj du blivit föreslagen är den som passar dig bäst.
 • Följ upp vilket mervärde tjänsten ger dig och om det motiverar kostnaden för tjänsten.

Vad gäller vid robotrådgivning

Checklistan nedan kallas för RoboCert och sammanfattar vad du har rätt till som kund vid köp av robotrådgivning. Det är en förenkling av de grundläggande krav som finns i lagen för försäkringsdistribution, Finansinspektionens föreskrifter och InsureSecs regelverk:

 • Det ska tydligt framgå att det handlar om robotrådgivning och vad det innebär.
 • Råden ska vara lämpliga och anpassade till dig utifrån din ekonomiska situation och i vilken utsträckning du vill ta risk.
 • All rådgivning ska dokumenteras och delges dig samt sparas hos företaget som står bakom robotrådgivaren.
 • Det ska framgå om det handlar om oberoende eller icke oberoende rådgivning. En icke oberoende rådgivning kan innefatta företagets egna fonder eller andras fonder som företaget får provision för att sälja, medan en oberoende rådgivning inte får innefatta egna fonder eller andras fonder som företaget får provision för att sälja.
 • Om det blir en intressekonflikt mellan företagets intjänande och det bästa för dig så ska alltid ditt bästa gå före. Eventuella intressekonflikter ska även tydligt redovisas för dig.
 • Du ska få en viss betänketid innan ett eventuellt försäkringsavtal ingås.
 • Det ska tydligt framgå för dig vilka kostnader och avgifter som är förknippade med robotrådgivningen.
 • Det ska tydligt framgå var du kan lämna eventuella klagomål på robotrådgivningen och att du kan få en eventuell tvist prövad i domstol.
 • Dina personuppgifter ska behandlas och förvaras säkert så att inte någon obehörig får tillgång till dem. Du ska även få information om vilka uppgifter som samlas in, vad de kommer att användas till och hur länge dessa uppgifter kommer att hanteras.