Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Så kan du som egen företagare ta ansvar för din pension

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Som egen företagare är det mycket att tänka på och det är lätt hänt att missa sådant som kan få stor påverkan på din framtida pension. Här kommer tips på hur du som egen företagare kan spara till din pension!

Är du en av de företagare som försörjer dig på ditt företag men inte har tänkt på att det är du själv som ansvarar för att tjäna in till din pension? Då finns det några saker som du behöver känna till.

Allmän pension - ta ut lön eller överskott

För att du som egen företagare ska få allmän pension behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift. Den betalar du i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig alltså allmän pension.

Inkomsterna för varje enskilt år räknas med upp till ett tak. Vid en lön eller överskott på 572 600 kronor per år eller 47 717 kronor i månaden (2022) maximeras intjänandet till den allmänna pensionen.  Gör du avdrag som gör att ditt löneutrymme eller överskott minskar kommer din allmänna pension att minska. 

Lönens eller överskottets storlek påverkar också andra socialförsäkringsförmåner som exempelvis föräldrapenning och sjukpenning.

Spara själv till din pension

Den som saknar tjänstepension via jobbet har ungefär 25 procent lägre pension i jämförelse med den som har tjänstepension. De flesta anställda får tjänstepension via sin arbetsgivare men du som egen företagare behöver spara själv. Ett riktmärke är att spara minst 4,5 till 6 procent av din lön eller överskott för att motsvara det som anställda med kollektivavtal får.  

Tar du ut en lön, eller har ett överskott, som är högre än 532 500 kronor per år behöver du spara minst 30 procent av det som överstiger den summan för att få motsvarande pension som de flesta anställda får.

Olika sätt att spara för dig som driver eget  

Som företagare kan du själv välja hur du sparar till din pension. Du kan spara i ett så kallat avdragsgillt pensionssparande vilket innebär att du gör avdrag för privat pensionssparande i din inkomstdeklaration till Skatteverket. Exempel på sådant sparande är individuellt pensionssparande (IPS), privat pensionsförsäkring och tjänstepension.

Du kan också spara utan att göra avdrag i deklarationen och på det viset spara med redan skattade pengar. Exempel på sådant sparande är investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. Om det lönar sig ekonomiskt att spara avdragsgillt eller inte beror på vilken företagsform du har, det vill säga aktiebolag eller enskild firma. Det har också betydelse vilken inkomst du har.

Sparformerna individuellt pensionssparande (IPS), privat pensionsförsäkring, investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring är en sorts förvaringsplats för olika placeringar. I alla sparformerna kan du investera i fonder, aktier och andra värdepapper.

Enskild firma – att tänka på vid privat pensionssparande

För dig som driver enskild firma och får ett överskott som är lägre än 554 900 kronor per år, före skatt, är det generellt bättre att inte göra avdrag i inkomstdeklarationen för privat pensionssparande.  Avdraget sänker nämligen ditt överskott som är grunden för din allmänna pension och många andra socialförsäkringsförmåner som föräldrapenning och sjukpenning. Spara istället på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring.

Om du har ett överskott som är högre än 554 900 kronor per år, före skatt, är generellt ett avdragsgillt pensionssparande att föredra. Det vill säga ett privat pensionssparande i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller i en pensionsförsäkring.

Aktiebolag - att tänka på vid privat pensionssparande

För dig som driver aktiebolag och tar ut en lön under 554 900 kronor per år (46 242 kronor i månaden), före skatt, kan både ett sparande genom att göra avdrag i inkomstdeklarationen samt att inte göra det vara bra alternativ. Avdraget påverkar inte den allmänna pensionen.

Har du dock en lön som är högre än så är ett avdragsgillt pensionssparande att föredra. Som avdragsgilla sparformer har du de privata pensionssparandena (IPS) eller pensionsförsäkring. Du som driver aktiebolag har också möjlighet att spara i en tjänstepension eller i en så kallad direktpension. Vid direktpension byggs pensionskapitalet upp av beskattade vinster inom det egna aktiebolaget. Som egen företagare med aktiebolag finns även möjligheten att ta utdelning och spara skattade pengar från utdelningen på exempelvis ett investeringssparkonto (ISK).

Ha koll på avgifterna

Att välja globala aktieindexfonder när du sparar i de olika sparformerna som nämns ovan kan vara ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande till pension. Ett bra riktmärke för vad avgiften bör vara i ett sparande i globala indexfonder är omkring 0,20 procent. Se dock över risken i ditt sparande om du närmar dig pensionen.

Betala inte för tilläggsförsäkringar i onödan

Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar kan vara bra alternativ om du vill lägga till en försäkring till ditt pensionssparande, exempelvis så kan försäkringen täcka upp 

  • om du skulle bli sjukskriven under en lång tid, då betalar försäkringsbolaget in till ditt pensionssparande istället för dig
  • om du avlider före en viss ålder och vill ge din familj extra ekonomiskt skydd

Betala dock inte för tilläggsförsäkringar i onödan, ta reda på om du redan har andra försäkringar som täcker upp. Om du väljer ett sparande med försäkring behöver du vara extra uppmärksam på avgifterna. Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar är ofta förknippade med avgifter i flera led som minskar din pension.

Ekonomiska fördelar med att driva företaget vidare efter 65

Även om du börjat ta ut din pension kan du driva företaget vidare. Driver du företaget vidare när du fyllt 66 år får ditt företag lägre sociala avgifter (aktiebolag) eller egenavgifter (enskild firma). Om du har en enskild firma och tar ut hel allmän pension under hela inkomståret, januari – december, gäller detta redan från 62 års ålder. Du får dessutom högre jobbskatteavdrag och grundavdrag från januari det år du fyller 66.

Få en överblick över din pension

Genom att logga in på Mina sidor kan du se hela din pension och vad du kan få per månad vid olika pensionsåldrar.

Logga in på Mina sidor