Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Fem tips om pension inför sommarjobbet

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Sommarlovet börjar snart och för en del unga är det dags för ett sommarjobb och chansen att tjäna lite extra pengar. För många är det nu de första pengarna tjänas in till den framtida pensionen. Här kommer därför fem tips till dig som ska sommarjobba!

Det är viktigt att redan i början av arbetslivet få koll på hur och hur mycket du tjänar in till din pension när du jobbar.

1. Betala skatt och få pengar till din pension

Storleken på din inkomst har betydelse för din framtida pension. Om du har en årsinkomst på mer än 20 431 kronor (2022) så måste du betala skatt, vilket innebär att du tjänar in pengar till din allmänna pension på hela årsinkomsten. Om inkomsten är lägre så får du ingen pensionsrätt.

Exempel

Isaac är 16 år och jobbar som vårdbiträde i sommar och tjänar totalt ihop 25 000 kronor. Det ger honom en pensionsrätt på 4 302 kronor. Han får betala 1 795 kronor i skatt och får en högre pension med 684 kronor per år jämfört med om han inte hade haft någon lön.

Jasmina är 18 år och jobbar på ett varuhus under hela sommaren och även helger och helgdagar. Hon tjänar totalt ihop 100 000 kronor under 2022 vilket ger henne en pensionsrätt på 17 210 kronor. Hon får betala 11 552 kronor i skatt och får en högre pension med 2 736 kronor per år jämfört med om hon inte hade haft någon lön.

2. Fråga om tjänstepension  

Om du sommarjobbar inom kommun, region eller statligt betalar arbetsgivaren in till en tjänstepension oavsett hur ung du är, det innebär alltså mer pengar till pensionen utöver det du tjänar in till din allmänna pension.

Glöm inte att fråga om tjänstepension i dina framtida anställningar. Inom stat, kommun och region finns det alltid tjänstepension, men jobbar du privat så är frågan väldigt viktig att ställa.

Det här är tjänstepension

3. Begär jämkning

Arbetsgivare måste enligt lag göra avdrag för preliminär A-skatt innan lönen betalas ut. Om du inte jobbar hela året, utan exempelvis bara på sommaren eller under helgerna kan skatteavdraget bli för stort. För att undvika det måste du begära ändring av preliminär A-skatt (jämkning) för skolungdom och studerande. Det gör du enkelt via Skatteverkets hemsida. Be en vuxen om hjälp om du tycker att det är svårt.

Jämkning för skolungdom  

4. Jobba inte svart

Det finns flera negativa saker med det. Förutom att det är otryggt och ger ett sämre skydd ger oskattade pengar inte rätt till varken sjukpenning eller pension.

5. Jobba inte gratis

Visst är det okej att prova på ett jobb, men du ska självklart få lön för ditt arbete. Kolla om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, då är arbetsgivaren skyldig att ge dig lön även för inskolning. Se till att du har ett anställningsavtal där det står vad du och arbetsgivaren kommit överens om, exempelvis hur länge du är anställd, dina arbetsuppgifter, hur många timmar du ska jobba per vecka och vilken lön du får.

Fakta om sommarjobbare

  • 224 600 personer i åldern 15 till 19 år arbetade minst en timme per vecka under juli 2021.
  • 124 492 personer (65 898 kvinnor samt 58 594 män) under 20 år hade en pensionsgrundande inkomst år 2020. De hade i medelbelopp 69 174 kronor i årsinkomst (kvinnor 66 112 kronor och män 72 617 kronor).
  • I åldersgruppen 15 till 19 år jobbar flest personer i juli.
  • Totalt var det 285 000 personer under 20 år som hade någon lön under hela år 2020. Alla dessa individer når dock inte över inkomstgränsen på drygt 20 000 kronor i lön per år för att börja tjäna in till allmän pension.

Siffror från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning.

Fribeloppet borttaget till 30 juni 2022

När du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiestödet påverkas. Det kallas för fribelopp.

På grund av coronapandemin har riksdagen och regeringen beslutat att förlänga det tillfälligt borttagna fribeloppet inom studiemedlen till och med den 30 juni 2022. Att fribeloppet är borttaget innebär att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under första halvåret 2022.

Mer om fribelopp