Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Planerar du också att jobba längre för att höja din pension?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Tre av tio svenskar, 29 procent, planerar att arbeta något eller några år extra för att få högre pension. Är du en av dem? Här får du veta hur mycket det kan löna sig.   

Att ta ut pensionen senare ger, för de allra flesta, mer i plånboken som pensionär. En undersökning visar att tre av tio personer planerar att jobba längre. Det är ungefär lika många som svarar att de planerar att arbeta samtidigt som de tar ut pension för att förbättra sin ekonomi som pensionärer.

90-plussare är den grupp som ökar mest

I dag lever vi drygt tre år längre än när dagens pensionssystem infördes på 90-talet, men den genomsnittliga åldern för när människor tar ut sin pension har i stort sett legat konstant runt 65 års ålder. Det innebär att den totala pensionssumman måste fördelas på fler år än tidigare, vilket ger en lägre pension per månad.

Sveriges 90-plussare är den åldersgrupp som ökar allra mest procentuellt sett, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Nu är de över 100 000. Det är fler än dubbelt så många som för 50 år sedan. Den utvecklingen beräknas fortsätta i framtiden. Om tio år beräknas hela gruppen 60 år och äldre vara fler än tre miljoner, vilket beror på att allt fler lever längre. SCB – Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige

Hur mycket kan det löna sig att jobba längre?

Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som snart ska ta ut din pension, och som har en genomsnittlig lön, mellan 1 600 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Då ingår både allmän pension och tjänstepension.   

Ökning/minskning av pension, månadslön 35 500 kronor
 64 år  65 år Pension vid 66,
per månad före skatt
67 år 68 år 69 år
- 14%
- 6% 27 000 kronor + 6% + 12% + 20%

En person med högre lön än i ovan exempel kan procentuellt få en något högre ökning av pensionen.

Ökning/minskning av pension, månadslön 25 000 kronor
64 år 65 år Pension vid 66,
per månad före skatt
67 år 68 år 69 år
- 24% - 17% 21 500 kronor + 5% + 10% + 16%

Exemplet med den lägre lönen visar en person som får rätt till garantipension från 66 års ålder. Det gör att extra år med arbete efter 66 års ålder inte lönar sig för storleken på pensionen i lika stor utsträckning som för en person som inte får garantipension från 66 års ålder.

Observera att siffrorna visar total pension före skatt, från det år du ska fylla 67 får du ett förhöjt grundavdrag vilket ger en lägre skatt på pensionen från och med det året. Lägre skatt på pension från året du fyller 67

Se din beräknade pensionsålder

Genom att logga in på Pensionsmyndighetens hemsida kan du få en bild av hela din kommande pension, inklusive din tjänstepension. Från och med i år kan du också se din beräknade pensionsålder utifrån medellivslängdens utveckling. Du kan också se den ålder du tidigast kan ta ut din allmänna pension. Mina sidor

Om Demoskopundersökningen

Intervjuer genomfördes i en slumpmässigt rekryterad webbpanel av Demoskop på uppdrag av Pensionsmyndigheten under 21 - 31 oktober 2022.

Antal svarande var 974 pensionssparare mellan 18 år och 65 år.

Fråga: ”Gör du eller tror du att du kommer att göra något av följande för att förbättra din ekonomi som pensionär?”

  • 29 procent markerade svarsalternativet ”Planerar att arbeta något eller några extra år” 
  • 26 procent markerade svarsalternativet ”Fortsätta arbeta när jag tar ut pension”.