Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Lägre skatt på pension från året du fyller 67

| blogg

Arbetsinkomster och pension beskattas olika. Från januari det år du fyller 67 betalar du lägre skatt på din pension. Här går vi igenom hur skatten påverkas av din ålder samt om du har lön eller pension som inkomst.

Du som är född 1957 eller 1958 måste vänta till januari det år du ska fylla 67 för att få det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension. Tidigare fick man det förhöjda grundavdraget från januari det år man skulle fylla 66. De ändrade reglerna är ett politiskt beslut.  

Om du fortsätter att jobba efter 65 får du fortfarande det förhöjda jobbskatteavdraget på din lön från januari det år du ska fylla 66.

Ytterligare förändringar kommer att ske framöver, läs hur det ser ut för just din årskull i ett tidigare blogginlägg. Blogg: Går du i pensionstankar? – här får du veta hur nya regler påverkar dig

Gör en plan för framtiden

Ett tips till dig som är 54 år eller äldre är att planera i tid inför din pension. På minPensions webbplats finns verktyget Uttagsplaneraren som hjälper dig att: 

  • se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
  • se vad du får i pension efter skatt
  • få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta för att börja ta ut dina pensioner
  • enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare.

Gör din plan i Uttagsplaneraren

Många fördelar med att fortsätta jobba

Pensionen ökar av fortsatt arbete

När du fortsätter jobba fortsätter pengar att betalas in till din allmänna pension, oavsett hur länge du arbetar. 

Om du väntar med att ta ut pensionen kommer den dessutom att fördelas på färre månader eller år vilket gör att det månadsbelopp som betalas ut i pension blir högre, livet ut. Det gäller för de allra flesta. 

Lägre skatt på pension

Det dras mindre skatt på pensionen från januari det år du ska fylla 67 år. Det gäller oavsett om du redan har tagit ut pension eller börjar ta ut den från 67 års ålder eller senare. Den lägre skatten beror på det förhöjda grundavdraget.

Lägre skatt på lön

Från det år du fyller 66 får du ett förhöjt jobbskatteavdrag, vilket för de flesta innebär en lägre inkomstskatt på lönen. Om du har skattetabell 33 till 35 så blir skatten på din lön högre vid 66 år om du tjänar över en viss inkomst. Från januari det år du ska fylla 67 betalar du lägre skatt på din lön med anledning av det förhöjda grundavdraget.

Lön ger ofta högre inkomst än pension

En till fördel är att lön oftast ger dig en högre inkomst än pension. Några år till med lön, för den som har möjlighet och vill, ger mer pengar i plånboken!

Exempel på hur skatten påverkas av ålder och typ av inkomst

Situation och ålder

Inkomst före skatt per månad, kronor

Kvar efter skatt per månad, kronor

Skatt, procent

Ta ut pension och sluta arbeta, 63 år

18 000, pension

13 100

27

Ta ut pension och sluta arbeta, 67 år

18 000, pension

14 900

17

Fortsätta arbeta och inte ta ut pension, 63 år

18 000, lön

14 900

17

Fortsätta arbeta och inte ta ut pension, 67 år

18 000, lön

16 600

8

  • Skillnaden i pension efter skatt mellan den yngre och den äldre pensionären vid en pension på 18 000 kronor per månad är cirka 1 800 kronor per månad. Det beror på att den äldre pensionären, som fyller 67 år under året eller är äldre, har ett förhöjt grundavdrag som inte den yngre pensionären har.
  • Skillnad i inkomst efter skatt mellan den yngre och den äldre inkomsttagaren vid en lön på 18 000 kronor per månad cirka 1 700 kronor per månad. Skillnaden beror på att den äldre inkomsttagaren, som kommer att fylla 67 år under året eller är äldre, har både ett förhöjt grundavdrag och ett förhöjt jobbskatteavdrag vilket den yngre inkomsttagaren inte har.

Den som fyller 66 år har förhöjt jobbskatteavdrag men inget förhöjt grundavdrag. Den inkomsttagaren har en lägre inkomstskatt än dem under 66 år men högre än dem över 66 år. 

Om du vill veta hur det ser ut för dig kan du räkna ut din skatt hos Skatteverket. Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Visste du att...

Arbetsgivaravgiften blir lägre från och med januari det år du som arbetstagare ska fylla 67 år. Den blir 10,21 procent istället för 31,42 procent.

I vissa tjänstepensionsavtal upphör dessutom arbetsgivaren att betala in pengar till din tjänstepension vid 65 års ålder. Det blir alltså billigare för arbetsgivaren att ha äldre anställda, av flera anledningar.