Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Så påverkas pensionen om du jobbar, bor eller flyttar utomlands

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Om du jobbar, bor eller flyttar utomlands finns det några saker du bör veta kopplat till din pension. Här får du tips om det viktigaste du behöver ha koll på.

1. Om du jobbar utanför Sverige

Om du jobbar i ett annat land men för ett svenskt företag och betalar skatt i Sverige tjänar du in till din svenska pension som vanligt. Om du däremot jobbar utomlands och inte betalar skatt i Sverige tjänar du inte in till din svenska pension, varken allmän pension eller tjänstepension.

De flesta länder har någon form av pension som är baserad på arbete. Fråga din arbetsgivare och sök information hos motsvarigheten till Pensionsmyndigheten i det land du ska jobba.

Inom EU/EES är pensionssystemen utformade på olika sätt och det krävs olika saker för att omfattas av ett visst lands pensionssystem. Ska du jobba i länder som exempelvis Afrika eller Asien behöver du vara extra noga med att ta reda på vad som gäller. I en del länder finns pensioner men de är låga och räcker inte som försörjning.

Om du inte tjänar in någon pension i landet du flyttar till, eller mindre än vad du skulle gjort i Sverige, behöver du själv spara pengar för att kompensera för det.

Det är inte möjligt att flytta den pension du har tjänat in mellan länder. Det du har tjänat in i ett annat land kommer att stanna där tills den dag du vill ansöka om pensionen.

Sist men inte minst, acceptera inte så kallad svart lön eller andra oseriösa anställningsvillkor. Det är olagligt och du tjänar inte in några pengar till din pension.

2. Om du flyttar utomlands som pensionär

Om du funderar på att flytta till ett annat land när du blir pensionär så kommer här information om några saker du behöver ha koll på.

Inkomstgrundad pension betalas alltid ut oavsett var du bor

Den svenska inkomstpensionen och premiepensionen har du rätt att få utbetald oavsett vilket land du flyttar till. Även tjänstepensionen betalas ut till alla länder utanför Sverige. Har du däremot garantipension så betalas den endast ut om du bor i Sverige (gäller från och med den 1 oktober 2022). Garantipension är ett grundskydd för dig som har haft en liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Kontakta oss innan du flyttar om du är osäker på vad som gäller för dig.

Du som är bosatt utanför Sverige

Levnadsintyg varje år 

För att din pension ska fortsätta betalas ut så måste du varje år skicka ett levnadsintyg till oss. Det är vårt enda sätt att veta att du fortfarande lever och vi kan då fortsätta betala ut pensionen till dig. Du kan göra detta direkt via vår webb om du har e-legitimation.

Lämna levnadsintyg

Meddela om du byter adress 

Glöm inte att meddela oss och Skatteverket i Sverige om du byter adress så att du inte går miste om viktig information. Även dödsfall utomlands måste anmälas till Skatteverket i Sverige.

Skaffa e-legitimation 

Det kan vara bra att skaffa dig e-legitimation för att kunna logga in på vår och andra pensionsutbetalares webbsidor för att se exempelvis utbetalningar och utbetalningsdatum.

Skatt

Om du är bosatt i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta, SINK. Sverige har avtal med många länder som reglerar var du ska betala skatt för din svenska pension eftersom du inte ska behöva betala skatt både i Sverige och i det land du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Särskild inkomstskatt på pension

3. Om du har jobbat i Sverige men bor i ett annat land

Om du har jobbat i Sverige någon gång under ditt liv och sedan flyttat till ett annat land har du troligtvis tjänat in pensionsgrundande inkomst här och har därför rätt till pension härifrån. Om du är bosatt inom EU/EES gör du din ansökan om svensk allmän pension hos Pensionsmyndigheten i det land där du är bosatt. Bor du utanför EU/EES vänder du dig direkt till oss för att ansöka om din allmänna pension.

Det är viktigt att du inte glömmer bort att meddela oss din adress när du flyttar till ett annat land eller till en ny adress i det land du bor. Om vi inte har din adress kan vi inte skicka ut någon information om din svenska pension och risken finns att du glömmer bort att ansöka om den när det blir dags för det. År 2020 saknade vi faktiskt adresser till cirka 86 000 personer som är 65 år eller äldre och som någon gång har jobbat i Sverige och därmed tjänat in till pension här.

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Om du jobbade på en arbetsplats där det fanns tjänstepension behöver även tjänstepensionsbolaget veta din aktuella adress. Det kan vara bra att meddela din utländska adress till Skatteverket i Sverige.

Slutligen, du är alltid välkommen att kontakta oss på Pensionsmyndigheten om du har några funderingar kring hur din pension påverkas av att jobba, bo eller flytta utomlands.