Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Så påverkas pensionen när du får sjukersättning

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Vi får ibland frågor från personer som oroar sig över att pensionen kan bli sämre på grund av att de har sjukersättning från Försäkringskassan. Här svarar vi på frågor om hur det påverkar din pension och hur det räknas fram. 

Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.

Om sjukersättning från Försäkringskassan

Påverkar sjukersättningen min pension?

Det är först och främst storleken på din inkomst under hela livet som avgör hur mycket du kommer att få i pension. Gränsen för när pensionen påverkas negativt av att du får sjukersättning varierar från år till år. För 2021 är det du som haft inkomster över 29 750 kronor per månad, och sedan får sjukersättning, som får en lägre allmän pension på grund av att du har fått sjukersättning.

Hur många år du har sjukersättning spelar också roll. Har du den under lång tid, exempelvis i 20 år, så får du en lägre pension. Det beror på att sjukersättningen inte ökar i samma takt som lönen.

Om du har sjukersättning några år innan pension och tidigare hade en lön under
29 750 kronor per månad (2021) så förlorar du i stort sett ingenting i allmän pension.

Om du är anställd och har en tjänstepension från din arbetsgivare och sedan blir beviljad sjukersättning från Försäkringskassan får du ofta full kompensation för din tjänstepension. När du inte kan arbeta finns det oftast en särskild försäkring om premiebefrielse som ersätter det belopp som din arbetsgivare skulle ha betalat in till din tjänstepension. 

Jobbar du på en arbetsplats utan kollektivavtal får du fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig om du blir sjuk en längre tid.

Det här är tjänstepension

Hur räknar man?

Har du under året haft sjukersättning som är baserad på inkomst så är det belopp du fått utbetalt från Försäkringskassan under året din pensionsgrundande inkomst. Den får du pensionsrätt för. Förutom den pensionsgrundande inkomsten kan du också få ett så kallat pensionsgrundande belopp. Du ser information om det i ditt orange kuvert.

Sjukersättningen beräknas utifrån din genomsnittliga inkomst för ett urval år innan du blev sjuk, under förutsättning att du har haft inkomster innan du får sjukersättning. På så sätt räknar man fram det som kallas för antagandeinkomst hos Försäkringskassan. 

Antagandeinkomsten är det du antas ha haft i inkomst om du hade fortsatt att arbeta. Antagandeinkomsten ändras år för år och följer prisernas utveckling. Det finns däremot ett tak för antagandeinkomsten, den kan aldrig bli större än 7,5 prisbasbelopp, vilket motsvarar 29 750 kronor per månad eller 357 000 kronor per år (2021).

Utifrån din antagandeinkomst räknar Försäkringskassan ut din inkomstrelaterade sjukersättning. Den är 64,7 procent av din antagandeinkomst. Det är alltså detta du får utbetalt i form av inkomstrelaterad sjukersättning från Försäkringskassan, om du tidigare har arbetat.

Utöver din utbetalda inkomstrelaterade sjukersättning, som ger dig pensionsrätter för allmän pension, får du också något som kallas för pensionsgrundande belopp. Det pensionsgrundande beloppet är mellanskillnaden mellan din inkomstrelaterade sjukersättning och antagandeinkomsten, efter att det som kallas för allmän pensionsavgift på 7 procent har dragits av.

I praktiken innebär det att om du har hel sjukersättning får du pensions­rätt för 93 procent av din antagandeinkomst, där taket är 29 750 kronor per månad. Det är den inkomst som Försäkringskassan beräknat att du troligen skulle ha haft om du hade arbetat.

En person som fortfarande arbetar och har lön får pensionsrätt för 93 procent av sin inkomst upp till ett tak på 45 833 kronor per månad (2021), pensionsrätten räknas alltså med samma andel på en lön som på sjukersättning.  

Sammanfattningsvis

  • Du som har en högre lön än 29 750 kronor per månad år 2021 och/eller får sjukersättning under många år får en lägre allmän pension än om du hade arbetat.
  • Du som har en lön upp till 29 750 kronor per månad och/eller inte har sjukersättning under så många år får inte en lägre pension på grund av att du får hel sjukersättning. Du får i stort sett lika mycket i pensionsrätt som om du hade arbetat.

Vad gäller för just dig? 

Om du vill se på ett ungefär hur sjukersättningen påverkar din allmänna pension kan du logga in på minpension.se. När du är inloggad ändrar du till ”Anställd utan tjänstepension”. Under ”Lön” lägger du in summan av din sjukersättning och andra eventuella skattepliktiga inkomster. Du får då en prognos över hur din allmänna pension påverkas. Om du vill ha hjälp kan du kontakta vår kundservice.

Logga in på minPension.se

Om du hade en tillsvidareanställning när sjukersättningen beviljades har du sannolikt också en tjänstepension. För att få information om hur den påverkas av din sjukersättning behöver du kontakta ditt tjänstepensionsbolag.