Lacagta aasaaska ah ee hawlgabka – qofka dakhliga yari soo geli jirey | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Lacagta aasaaska ah ee hawlgabka – qofka dakhliga yari soo geli jirey

Lacagta aasaaska ah ee hawlgabku waxay qayb ka tahay lacagta hawlgabka guud, waxaana la siiyaa qofka dakhligiisu yar yahay ama aysan noloshiisa oo dhan soo gelin dakhli lagu saleeyo lacagta hawlgabka.

Waxaad xaq u leedahay lacagta aasaasiga ah ee hawlgabka haddii:

  • Aad buuxsatay 65 sano
  • Dakhligaagu hooseeyo ama aysan ku soo dakhli lagu salayn karo lacag hawlgab

Haddaba si aad u hesho lacagta asaasiga ah ee hawlgabka oo buuxda waa in aad degganayd dalka Iswiidan  ugu yaraan 40 sano oo u dhexeysa sannadkii aad buuxsatay 16 sano ilaa sannadkii aad buuxsatay 64 sano. Haddii aad degganayd dalka waqti ka gaaban, kolkaa lacagta asaasiga hawlgabka oo lagu siinayaa waa ay yaraaneysaa. Waxaa lagaa goynayaa 1/40 ama 0,025 sannad walba oo aadan dalka degganayn.

Lacagta asaasiga ah ee hawlgabku wax ayaa laga dhimayaa haddii ay ku soo gasho lacag hawlgab oo ku salaysan dakhligii aad qaadan jirtay. Dhmistaasina waxay u dhacaysaa tallaabo tallaabo oo waxay dhacaysa in lacagta asaasiga hawlgabku ay joogsato marka ay lacagta hawlgabka oo dakhliga ku salaysani gaarto ilaa heer.

Lacagta asaasiga hawlgabka waxaa la siiyaa qofka deggan Midowga Yurub (MY) ama dal ka mid ah EES (EES waxaa ku bahoobay dalalka Midowga Yurub iyo Norway, Iceland iyo Liechtenstein).

Haddiise aad dhalatay 1937 ama wixii ka horreeyey, waxaad xaq u leedahay lacagta asaasiga hawlgabka. Waxaana taas lagu kabayaa isbeddelkii ku dhacay nidaamka hawlgabka sannadkii 2003.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du:

  • Har fyllt 65 år
  • Har låg eller ingen inkomstgrundad pension

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.