Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

حقوق بازنشستگی تضمینی - برای افرادی که درآمدشان کم بوده است

بازنشستگی تضمینی بخشی از حقوق بازنشستگی همگانی برای افرادی است که درآمدشان کم بوده یا در طول زندگی هیچگونه درآمد مبنای بازنشستگی نداشته اند. درخواستی که برای دریافت حقوق بازنشستگی همگانی خود تسلیم می کنید همچنین برای حقوق بازنشستگی تضمینی نیز صِدق می کند، بی آنکه با سن شما هنگام تسلیم درخواست ارتباطی داشته باشد.

حقوق بازنشستگی تضمینی در درجه اول بر اساس میزان مبلغ حقوق بازنشستگی همگانی شما و مدت زندگی شما در سوئد و همچنین وضعیت تأهل‌تا تعیین می شود.

اگر حقوق بازنشستگی شما کم است و در سوئد زندگی می کنید می توانید فوق العاده مسکن و حمایت مالی معاش سالمندان درخواست کنید.

چه کسی می تواند حقوق بازنشستگی تضمینی دریافت کند؟

اگر به سن ٦٥ سالگی تمام رسیده باشید (در سال ٢٠٢٣ این رقم ٦٦ خواهد بود) و هیچگونه درآمد مبنای بازنشستگی نداشته باشید یا این درآمد‌تان کم باشد ممکن است از حق دریافت حقوق بازنشستگی تضمینی برخوردار باشید

برای دریافت حقوق بازنشستگی تضمینی کامل باید از سالی که به سن ١٦ سالگی تمام می رسید لغایت سالی که از حق دریافت حقوق بازنشستگی تضمینی برخوردار می شوید، حداقل ۴۰ سال در سوئد زندگی کرده باشید. اگر مدت زمان کمتری در اینجا زندگی کرده باشید حقوق بازنشستگی تضمینی شما کمتر می شود. مبلغ این حقوق بابت هر سالی که کمتر زندگی کرده باشید معادل ١/٤٠ کسر می شود.

برای اینکه از حق دریافت حقوق بازنشستگی تضمینی برخوردار شوید باید حداقل سه سال در سوئد زندگی یا کار کرده باشید. اگر در کشورهای منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا یا سوئیس زندگی کرده یا کار کرده باشید (منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا شامل کشورهای اتحادیه اروپا و نروژ، ایسلند و لیختنشتاین است) آن سال ها را می توانید به مدت زمان خود در سوئد داشته اضافه کنید مشروط بر آنکه حداقل یک سال در سوئد زندگی یا کار کرده باشید. 

اگر به سوئد آمده و بعنوان پناهنده یا نیازمند به محفاظت اجازه اقامت دارند دریافت کرده اید می توانید در برخی موارد مدت زمان اقامت در کشور سابق خود را بعنوان مدت زمان بیمه برای بازنشستگی تضمینی محسوب کنید . این فقط در مورد کسانی که در سال ۱۹۵۷ یا قبل از آن به دنیا آمده اند صدق می کند. اگر در سال ۱۹۵۸ یا بعد از آن به دنیا آمده اید، این قاعده دیگر معتبر نیست.

اگر متولد شده ۱۹۳۷ یا پیش از آن باشید از حق دریافت حقوق بازنشستگی تضمینی برخوردار هستید. این بعنوان جبران تغییراتی است که سال ٢٠٠٣ در نظام بازنشستگی انجام شد.

چه عاملی بر میزان مبلغ بازنشستگی تضمینی تاثیر می گذارد؟

حقوق بازنشستگی تضمینی بر مبنای مدت زمانی که در سوئد، در کشورهای منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا یا سوئیس زندگی یا کار کرده باشید محاسبه می شود (منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا شامل کشورهای اتحادیه اروپا و نروژ، ایسلند و لیختنشتاین است).

اگر حقوق بازنشستگی بر مبنای درآمد مانند بازنشستگی درآمدی، حقوق بازنشستگی بیوه یا حقوق بازنشستگی از کشور دیگری داشته باشید از حقوق بازنشستگی تضمینی‌تان بصورت پلکانی کسر می شود به تدریج کاهش می یابد و سپس زمانی که به سطح مشخصی برسد بطور کامل قطع می شود. وضعیت تأهل شما نیز بر میزان مبلغ بازنشستگی تضمینی‌تان تأثیر می گذارد.

حقوق بازنشستگی تضمینی زمانی که در خارج از سوئد زندگی می کنید

حق بازنشستگی تضمینی شما وقتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا یا سوئیس سکونت داشته باشید بر اساس یک قانون موقت تعیین می گردد که در پایان سال ۲۰۲۲ منقضی می شود. این بدان معنی است که از ژانویه ۲۰۲۳ حقوق بازنشستگی تضمینی شما وقتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا یا سوئیس سکونت داشته باشید دیگر پرداخت نخواهد شد (منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا شامل کشورهای اتحادیه اروپا و نروژ، ایسلند و لیختنشتاین است).

بازنشستگی تضمینی زمانی که در خارج از سوئد زندگی می کنید

هر تغییری را اطلاع دهید

شما همیشه باید تغییراتی که ممکن است بر میزان حقوق بازنشستگی تضمینی شما تاثیر بگذارد را اطلاع دهید. اگر حقوق بازنشستگی جدیدی دریافت می کنید یا حقوق بازنشستگی شما از کشور دیگری تغییر کند یا اگر نقل مکان می کنید یا وضعیت تأهل‌تان تغییر کند باید آن را به اداره بازنشستگی سوئد اطلاع دهید.

پرداخت های بازنشستگی از یک کشور دیگر را اطلاع دهید

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du kan få om du har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen baseras främst på storleken på din allmänna pension och hur länge du har bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Får du låg pension och bor i Sverige kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Vem kan få garantipension?

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med året innan det år du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

För att ha rätten till garantipension måste du ha bott eller arbetat i Sverige i minst tre år. Om du har bott eller arbetat inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein), så kan de åren kombineras med tiden du har i Sverige, men du måste ha bott eller arbetat i Sverige i minst ett år.  

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. Detta gäller bara för dig som är född 1957 eller tidigare. Om du är född 1958 eller senare är denna regel inte längre giltig.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Vad påverkar storleken på garantipensionen?

Garantipensionen beräknas på den tid som du har bott eller arbetat i Sverige, inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Har du inkomstgrundade pensioner som till exempel inkomstpension, änkepension eller pension från annat land, minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när du nått en viss nivå. Ditt civilstånd påverkar också storleken på garantipensionen.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som upphör vid utgången av 2022. Det betyder att din garantipension inte längre utbetalas vid bosättning inom EU/EES och Schweiz från och med januari 2023 (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein). Pension när du bor utanför Sverige

Anmäl om något förändras

Du ska alltid anmäla förändringar som kan påverka din garantipension. Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar eller om ditt civilstånd ändras ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras