Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Planirajte penziju

Počnite na vreme da planirate penziju, kako biste imali vremena da razmislite i napravite izbore koji vam odgovaraju. U Švedskoj ne postoji fiksna starosna granica za odlazak u penziju. 

Na vama je da odlučite kada želite da počnete da primate celu ili deo penzije. Vreme kada se odlučite za početak podizanja penzije ima veliki uticaj na to kolika će vam penzija biti.

Različiti delovi penzije sastoje se od opšte penzije od države, najčešće penzije iz radnog odnosa od poslodavca, i eventualno sopstvene štednje. Možda ćete morati sami da podnesete zahtev kako biste primili sve delove svoje penzije.

Opšta penzija se isplaćuje do kraja života. Penzija iz radnog odnosa i sopstvene štednje može se isplaćivati ograničen vremenski period.

Pre podnošenja zahteva za opštu penziju

Izaberite kada želite da se penzionišete. Opštu penziju možete primati najranije sa 62 godine (63 godine važi od 2023. godine).

Imate pravo da radite dok ne napunite 68 godina (69 godina važi od 2023. godine). U nekim slučajevima možete da radite i duže ako se vi i vaš poslodavac sa time složite. Podnesite zahtev otprilike tri meseca pre nego što želite prvu isplatu. Ako ste radili ili živeli u inostranstvu, trebalo bi da podnesete zahtev šest meseci pre nego što želite da dobijete penziju.

Izračunajte vasu penziju kolika ce biti. Vaš porez će se promeniti i biti niži od januara one godine kada budete punili 66 godina (67 od 2023. godine), u zavisnosti od toga koliku penziju i/ili prihode od rada imate.

Odlučite da li želite da podignete celu penziju ili jedan deo od penzije. Možete da nastavite da radite i istovremeno primate penziju. Što kasnije podignete penziju, penzija će vam biti veća. Razlog tome je što se penzija isplaćuje tokom manjeg broja godina. Nastavak rada vam takođe daje veću penziju. Kada se prosecan životni vek produži, vi koj iste mladi možda cete morati da radite nekoliko godina duže da biste dobili penziju koja odgovara penziji ranijih generacija.

Ako ostvarite penziju zasnovanu na malim primanjima, možete dobiti zagarantovanu penziju. Nije potrebno da posebno podnosite zahtev za zagarantovanu penziju, to se reguliše automatski prilikom podnošenja zahteva za penziju. Zagarantovanu penziju možete dobiti tek kada napunite 65 godina (66 godina važi od 2023. godine). Zagarantovana penzija

Saznajte da li je potrebno da sami podnesete zahtev za penziju iz radnog odnosa

Većina ima i penziju iz radnog odnosa od svog poslodavca. Pojedine penzije iz radnog odnosa se isplaćuju automatski kada napunite 65 godina, dok za druge morate da podnesete zahtev.

U većini slučajeva, penzija iz radnog odnosa se može primati doživotno ili na kraći vremenski period, na primer na 5, 10, 15 ili 20 godina. Važno je da razmislite o svom izboru primanja penzije iz radnog odnosa jer se izbori koje napravite ne mogu naknadno menjati. Obratite se osiguravajućem društvu za penziono osiguranje koje rukovodi vašom penzijom iz radnog odnosa kako biste saznali koja pravila se primenjuju.

Ako živite van Švedske

Ako ste radili u Švedskoj, imate pravo da primate švedsku opštu penziju čak i ako živite van Švedske. Penzija kada živite van Švedske

Planer podizanja penzije

Na minPension.se postoji Planer podizanja (Uttagsplaneraren), alat koji vam pomaže da isplanirate kako možete da podižete svoje penzije. Dobijate pregled cele penzije, kao i informacije o mesečnom iznosu nakon oporezivanja. Planer podizanja penzije je prvenstveno namenjen onima koji razmišljaju o podizanju dela ili cele svoje penzije u roku od godinu dana. Da biste mogli da koristite ovu uslugu, morate imati najmanje 54 godine, zarađenu penziju u Švedskoj i švedsku e-legitimaciju.

Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra de val som passar dig. Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige.

Det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension. Den tidpunkt du väljer att påbörja ditt uttag har stor betydelse för hur stor din pension blir.

Pensionens olika delar består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. Du kan behöva ansöka själv för att du ska få ut alla delar av din pension.

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Utbetalning av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period.

Innan du ansöker om allmän pension

Välj när du vill gå i pension. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder (63 år gäller från 2023).

Du har rätt att arbeta fram tills du fyllt 68 år (69 år gäller från 2023). I vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. 

Ansök cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Har du arbetat eller bott utomlands bör du söka sex månader innan du vill ha din pension.

Räkna på din pension. Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har.

Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den. Du kan fortsätta jobba och ta ut pension samtidigt.

Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att pensionen betalas ut under färre år. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension. När medellivslängden ökar måste du som är yngre kanske räkna med att jobba några år längre för att få en pension som motsvarar tidigare årskullars.

Om du får låg inkomstgrundad pension kan du få garantipension. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker automatiskt när du ansöker om pension. Du kan få garantipension först när du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023). Garantipension

Ta reda på om du själv behöver ansöka om tjänstepension

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om.

Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller.

Om du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Pension när du bor utanför Sverige

Uttagsplaneraren

På minPension.se finns Uttagsplaneraren, ett verktyg som hjälper dig att planera hur du kan ta ut dina pensioner. Du får överblick över hela din pension, och får reda på vad det blir per månad efter skatt. Uttagsplaneraren riktar sig främst till dig som funderar på att ta ut någon del eller hela din pension inom ett år. För att kunna använda tjänsten ska du ha fyllt 54 år, ha tjänat in till pension i Sverige och ha en svensk e-legitimation.