Garanti Emeklilik – Düşük geliriniz varsa | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Garanti Emeklilik – Düşük geliriniz varsa

Yaşamınız süresince emekli gelirine esas teşkil eden geliriniz çok az olduysa veya hiç olmadıysa, garanti emeklilik, aldığınız genel emekli aylığının bir bölümünü oluşturur.

65 yaşını doldurduysanız ve emekli gelirine esas teşkil eden geliriniz çok az olduysa veya hiç olmadıysa, garanti emeklilik hakkına sahip olabilirsiniz.

65 yaş sınırı muhtemelen 2023 yılında 66’ya değişecektir. Tam garanti emekli aylığı alabilmek için, 16 yaşını geçtiğiniz yıldan 64 yaşını geçtiğiniz yıla kadar İsveç'te en az 40 yıl yaşamış olmanız gerekir. Burada daha az süre yaşadıysanız, garanti aylığı daha düşük olacaktır. Her eksik yıl için bu meblağ 1/40 azalır.

Gelir bazlı emekli aylığınız varsa da garanti aylığı azalacaktır. İndirim kademeli olarak yapılır ve gelire dayalı emekli aylığı belirli bir tutardan yüksek olduğunda hiç garanti emekli aylığının ödenmeyeceği anlamına gelir.

Geçici bir İsveç yasası gereği, garanti emeklilik bir AB veya AEA ülkesinde ikamet (AEA: AB ülkeleri ve Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn)  halinde de ödenebilir.

1937 veya daha önce doğduysanız, garanti emeklilik elde etme hakkınız olabilir. Bu durumda emeklilik sisteminde 2003 yılında meydana gelen değişikliklere dair bir tazminat devreye girmektedir.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.