Az gelir sahibi olanlar için – Garanti Emekliliği | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Az gelir sahibi olanlar için – Garanti Emekliliği

Garanti emekliliği, genel kamu emeklilik aylığının bir bölümünü oluşturur ve yaşamı boyunca hiç geliri olmamış ya da az gelir sahibi olmuş kişiler içindir.

Aşağıdaki durumlarda garanti emekliliği alabilirsiniz:

  • 65 yaşını doldurmuş olmak
  • Gelire dayalı emekli aylığınızın düşük ya da hiç olmaması

Tam oranda garanti emekliliği alabilmek için İsveç´te ikamet ettiğiniz sürenin 16 yaşını doldurduğunuz yıldan itibaren hesaplanmak üzere 64 yaşını doldurduğunuz yıla kadar toplam 40 yıl olması gerekmektedir. İsveç´te 40 yıldan daha az süreyle ikamet etmişseniz garanti emekliliğinizden eksik olan her yıl için 1/40 oranında indirim yapılır.

Gelire dayalı emekli aylığınız varsa garanti emekliliğiniz düşük olur. Gelire dayalı emekli aylığınıza göre garanti aylığınız yavaş yavaş azalır ve gelire dayalı emekli aylığınız belli bir tutarı aşıyorsa size garanti emekliliği ödenmez.

Garanti emekliliği; AB ya da AEA-ülkelerinde yaşayanlara ödenebilir ( AEA-ülkeleri ile; Avrupa Birliği ülkeleri ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn anlaşılır).

1937 ya da daha önce doğmuşsanız sizin de garanti emekliliği alma hakkınız bulunabilir. Bu, 2003 yılında emeklilik sisteminde yapılan değişiklikleri bir tür karşılamak için böyle yapılmaktadır.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du:

  • Har fyllt 65 år
  • Har låg eller ingen inkomstgrundad pension

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.