Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Garanti Emeklilik – Düşük geliriniz olduysa

Yaşamınız süresince emekli gelirine esas teşkil eden geliriniz çok az olduysa veya hiç olmadıysa, garanti emeklilik, aldığınız genel kamu emekli maaşının bir bölümünü oluşturur. Genel kamu emekli maaşını almak için gönderdiğiniz başvuru, başvurunuzu gönderirken kaç yaşında olduğunuza bakılmaksızın, garanti emekli maaşı için de geçerlidir.

 

Garanti emeklilik maaşı, öncelikle genel kamu emekli maaşının büyüklüğüne ve İsveç'te ne kadar süredir yaşadığınıza ve aynı zamanda medeni durumunuza dayanmaktadır.

Düşük bir emekli maaşı alıyorsanız ve İsveç'te yaşıyorsanız, konutunuz için ek ödenek ve yaşlılar için geçim desteği için başvurabilirsiniz.

Kimler garanti emekli maaşı alabilir?

65 yaşını yaşını doldurduysanız (2023 yılından itibaren 66) ve gelire dayalı emekli maaşınız düşükse veya hiç yoksa, garanti emeklilik hakkına sahip olabilirsiniz.

Tam garanti emeklilik maaşı alabilmek için, 16 yaşını doldurduğunuz yıldan garanti emeklilik hakkını edindiğiniz yıldan önceki yıla kadar İsveç'te en az 40 yıl yaşamış olmanız gerekir. İsveç’te daha kısa bir süre yaşadıysanız, garanti emeklilik maaşınız daha düşük olacaktır. Her eksik yıl için bu meblağ 1/40 azalır.

Garanti emekliliğe hak kazanmak için, İsveç'te en az üç yıl yaşamış veya çalışmış olmanız gerekir. AEA ülkelerinde veya İsviçre'de yaşadıysanız veya çalıştıysanız (AEA, AB ülkelerinin yanı sıra Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'dır), bu yıllar İsveç'te geçirdiğiniz zamanla birleştirilebilir, ancak İsveç'te en az bir yıl yaşamış veya çalışmış olmanız gerekir. 

İsveç'e geldiyseniz ve mülteci veya korunmaya muhtaç bir kişi olarak oturma izni aldıysanız, bazı durumlarda garanti emekliliği için sigorta süresi olarak önceki ülkenizdeki ikamet sürenizi de sayabilirsiniz. Bu durum sadece 1957 veya daha öncesinde doğmuş olanlar için geçerlidir. 1958 yılında veya daha sonra doğduysanız, bu kural artık geçerli değildir.

1937 veya daha öncesinde doğduysanız, garanti emeklilik elde etme hakkınız olabilir. Bu emeklilik 2003 yılında emeklilik sisteminde meydana gelen değişiklikler için bir telafi olarak işlev görmektedir.

Garanti emekli maaşının büyüklüğünü ne etkiler?

Garanti emeklilik, İsveç'te, AEA ülkelerinde veya İsviçre'de  (AEA ülkeleri, AB ülkeleri ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'dır) yaşadığınız veya çalıştığınız zamana göre hesaplanır.

Gelire dayalı emeklilik, dul emekliliği veya başka bir ülkeden emekli maaşı gibi gelire dayalı emekli maaşlarınız varsa, garanti emeklilik maaşınız kademeli olarak azaltılır ve belirli bir seviyeye ulaştığınızda tamamen sona erer. Medeni haliniz de garanti emekli maaşının büyüklüğünü etkiler.

İsveç dışında yaşadığınızda garanti emekli maaşı

AB/AEA ülkelerinde veya İsviçre'de ikamet nedeniyle garanti emeklilik alma hakkınız, 2022 sonunda sona erecek geçici bir yasaya dayanmaktadır. Bu, garanti emeklilik maaşınızın Ocak 2023'ten itibaren AB/AEA ve İsviçre'de ikamet ederken artık ödenmeyeceği anlamına gelir (AEA ülkeleri, AB ülkeleri ile Norveç, İzlanda ve  Lihtenştayn'dır). İsveç dışında yaşadığınızda emekli maaşı

Bir şey değişirse bildiriniz

Garanti emeklilik maaşınızı etkileyebilecek değişiklikleri her zaman bildirmelisiniz. Yeni bir emekli maaşı alırsanız, başka bir ülkeden emekli maaşınız değişirse, taşınırsanız veya medeni haliniz değişirse, bunu İsveç Emeklilik Kurumu'na bildirmeniz gerekir. Başka bir ülkeden emeklilik ödemelerini bildirin 

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du kan få om du har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen baseras främst på storleken på din allmänna pension och hur länge du har bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Får du låg pension och bor i Sverige kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Vem kan få garantipension?

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) och har låg eller ingen inkomstgrundad pension

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med året innan det år du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

För att ha rätten till garantipension måste du ha bott eller arbetat i Sverige i minst tre år. Om du har bott eller arbetat inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein), så kan de åren kombineras med tiden du har i Sverige, men du måste ha bott eller arbetat i Sverige i minst ett år.  

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. Detta gäller bara för dig som är född 1957 eller tidigare. Om du är född 1958 eller senare är denna regel inte längre giltig.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Vad påverkar storleken på garantipensionen?

Garantipensionen beräknas på den tid som du har bott eller arbetat i Sverige, inom EES eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Har du inkomstgrundade pensioner som till exempel inkomstpension, änkepension eller pension från annat land, minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när du nått en viss nivå. Ditt civilstånd påverkar också storleken på garantipensionen.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som upphör vid utgången av 2022. Det betyder att din garantipension inte längre utbetalas vid bosättning inom EU/EES och Schweiz från och med januari 2023 (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein). Pension när du bor utanför Sverige

Anmäl om något förändras

Du ska alltid anmäla förändringar som kan påverka din garantipension. Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar eller om ditt civilstånd ändras ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras