Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Garanti Emeklilik – Düşük geliriniz varsa

Yaşamınız süresince emekli gelirine esas teşkil eden geliriniz çok az olduysa veya hiç olmadıysa, garanti emeklilik, aldığınız genel kamu emekliliği aylığının bir bölümünü oluşturur.

65 yaşını doldurduysanız ve gelire dayalı emekliliğiniz çok az ise veya hiç yoksa, garanti emeklilik hakkına sahip olabilirsiniz. Eğer düşük bir emeklilik maaşı alıyorsanız, konut yardımı ve yaşlılık geçim desteği için başvurabilirsiniz.

65 olan yaş sınırı muhtemelen 2023 yılında 66’ya değişecektir. Tam garanti emeklilik aylığı alabilmek için, 16 yaşını geçtiğiniz yıldan 64 yaşını geçtiğiniz yıla kadar İsveç'te en az 40 yıl yaşamış olmanız gerekir. Burada daha az süre yaşadıysanız, garanti emeklilik aylığı daha düşük olacaktır. Her eksik yıl için bu meblağ 1/40 azalır.

İsveç'e geldiyseniz ve mülteci veya korunmaya muhtaç kişi olarak oturma izni aldıysanız, bazı durumlarda garanti emeklilik için sigorta süresi olarak eski ülkenizdeki ikamet sürenizi ekleyebilirsiniz.

Gelir bazlı emekli aylığınız varsa da garanti emeklilik aylığı azalacaktır. İndirim kademeli olarak yapılır ve gelire dayalı emekli aylığı belirli bir tutardan yüksek olduğunda garanti emekli aylığının hiç ödenmeyeceği anlamına gelir.

1937 veya daha önce doğduysanız, garanti emeklilik aylığı alma hakkınız olabilir. Bu durumda, garanti emeklilik aylığı emeklilik sisteminde 2003 yılında meydana gelen değişikliklere dair bir telafi olarak devreye girmektedir.

İsveç dışında yaşadığınız zaman garanti emekli aylığı

Geçici bir İsveç yasası gereği, garanti emeklilik bir AB veya AEA ülkesinde ikamet (AEA: AB ülkeleri ve Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn)  halinde de ödenebilir.

İsveç dışında yaşadığınız zaman emekli aylığı 

In Swedish - Garantipension, för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet får.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Får du låg pension kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Har du kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.

Garantipension när du bor utanför Sverige

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Pension när du bor utanför Sverige