Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd år 2020

Från och med år 2020 höjs grundskydden i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.  

Höjt bostadstillägg

Maximal ersättning för bostadstillägg till pensionärer höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad från och med 1 januari 2020.

Du behöver inte ansöka på nytt

Du som har bostadstillägg idag behöver inte lämna in någon ny ansökan, en omräkning kommer att göras automatiskt. Men du måste fortfarande anmäla förändringar av till exempel hyra, inkomst eller tillgångar.

Höjt tak för bostadskostnad

Nivån för taket, det vill säga upp till vilken gräns som ersättningen för bostadskostnad sträcker sig, höjs till 7 000 kronor per månad för ogifta och 3 500 kronor per månad för gifta. Samtidigt införs förändringar av ersättningsgraden för bostadstillägg. Detta innebär att bostadskostnaden ersätts enligt nedan: 

  • 100 procent upp till 3 000 kronor,
  • 90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor samt
  • 70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor.

Tilläggsbeloppet finns kvar. Det innebär att det på bostadskostnaden läggs till ett belopp med 340 kronor per månad för ogifta och 170 kronor per månad för gifta.

Förändrad beräkning av inkomster

Inkomstprövningen förändras på flera sätt. Bland annat räknas inkomster som har sin grund i arbete, såsom inkomstgrundad pension och tjänstepension, med till 93 procent. Garantipension, änkepension, förmögenhetstillägg och kapitalinkomster räknas med till 100 procent. Det inkomstavdrag som sedan görs vid beräkningen av bostadstillägget kommer också att ändras för att bostadstillägget ska bli mer träffsäkert. Det införs också ett  fribelopp för arbetsinkomster  med 24 000 kronor per år vid beräkning av äldreförsörjningsstöd, samma belopp som redan gäller för bostadstillägg. 

Fler kan få rätt till bostadstillägg

Pensionsmyndigheten rekommenderar att du gör en preliminär beräkning innan du ansöker. Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor per månad efter skatt kan du i regel inte få något bostadstillägg. Har du en lägre inkomst bör du göra en preliminär beräkning för att se om du bör ansöka. Om du har rätt till bostadstillägg beror på din bostadskostnad, andra inkomster eller tillgångar.

Detta gäller för ensamstående. Lever du tillsammans med någon gör vi en beräkning på bådas inkomster och beloppen blir därför lägre.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

När du ansöker

För att  kunna ansöka behöver du veta hur din ekonomi ser ut, till exempel hur dina inkomster är från och med januari 2020. Vänta därför med att ansöka tills du har aktuella uppgifter. Du har tid på dig att ansöka till och med april 2020 och ändå få retroaktiv utbetalning från och med  januari 2020. Det är viktigt att du anger att du ansöker från och med januari 2020.