Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd år 2020 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd år 2020

Från och med år 2020 föreslås att grundskydden i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs. Förslagen är ännu inte beslutade av riksdagen.

Föreslagna förändringar inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Förändringarna innebär att maximalt bostadstillägg till pensionärer höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad.

Du behöver inte ansöka på nytt

Du som har bostadstillägg idag behöver inte lämna in någon ny ansökan, en omräkning kommer att göras automatiskt. Men du måste fortfarande anmäla förändringar av till exempel hyra, inkomst eller tillgångar.

Taket för bostadskostnaden höjs

Nivån för taket, det vill säga upp till vilken gräns som ersättningen för bostadskostnad sträcker sig, höjs till 7 000 kronor per månad för ogifta och 3 500 kronor per månad för gifta. Samtidigt införs förändringar av ersättningsgraden för bostadstillägg. Detta innebär att bostadskostnaden ersätts enligt nedan: 

  • 100 procent upp till 3 000 kronor,
  • 90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor samt
  • 70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor.

Förändrad beräkning av inkomster

Förslagen innebär bland annat att inkomstgrundade pensioner kommer att påverka bostadstillägget i lägre omfattning än övriga inkomster. Det föreslås också att ett fribelopp för arbetsinkomster införs med 24 000 kronor per år vid beräkning av äldreförsörjningsstöd, samma belopp som redan gäller för bostadstillägg. 

Fler kan få rätt till bostadstillägg

Även med nuvarande regler visar undersökningar att fler pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg. Pensionsmyndigheten  rekommenderar att du som har en månadsinkomst omkring 15 000 kronor efter skatt eller lägre gör en preliminär beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Denna tumregel kommer dock att ändras inför januari 2020. Du som inte kan få bostadstillägg idag kan därför  göra en ny preliminär beräkning då.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg