Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd år 2020 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd år 2020

Från och med år 2020 höjs grundskydden i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.  

Bostadstillägget höjs

Bostadstillägg till pensionärer höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad från och med 1 januari 2020.

Du behöver inte ansöka på nytt

Du som har bostadstillägg idag behöver inte lämna in någon ny ansökan, en omräkning kommer att göras automatiskt. Men du måste fortfarande anmäla förändringar av till exempel hyra, inkomst eller tillgångar.

Taket för bostadskostnaden höjs

Nivån för taket, det vill säga upp till vilken gräns som ersättningen för bostadskostnad sträcker sig, höjs till 7 000 kronor per månad för ogifta och 3 500 kronor per månad för gifta. Samtidigt införs förändringar av ersättningsgraden för bostadstillägg. Detta innebär att bostadskostnaden ersätts enligt nedan: 

  • 100 procent upp till 3 000 kronor,
  • 90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor samt
  • 70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor.

Förändrad beräkning av inkomster

Inkomstprövningen förändras på flera sätt. Bland annat räknas inkomster som har sin grund i arbete, såsom inkomstgrundad pension och tjänstepension, med till 93 procent. Garantipension, änkepension, förmögenhetstillägg och kapitalinkomster räknas med till 100 procent. Det inkomstavdrag som sedan görs vid beräkningen av bostadstillägget kommer också att ändras för att bostadstillägget ska bli mer träffsäkert. Det införs också ett  fribelopp för arbetsinkomster  med 24 000 kronor per år vid beräkning av äldreförsörjningsstöd, samma belopp som redan gäller för bostadstillägg. 

Fler kan få rätt till bostadstillägg

Även med nuvarande regler visar undersökningar att fler pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg. Pensionsmyndigheten rekommenderar att du som har en månadsinkomst på omkring 15 000 kronor efter skatt eller lägre gör en preliminär beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Tumregeln med en inkomst på 15 000 kronor kommer dock att ändras inför januari 2020. Du som inte kan få bostadstillägg idag kan därför göra en ny preliminär beräkning då.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

När du ansöker

För att  kunna ansöka behöver du veta hur din ekonomi ser ut, till exempel hur dina inkomster är från och med januari 2020. Vänta därför med att ansöka tills du har aktuella uppgifter. Du har tid på dig att ansöka till och med april 2020 och ändå få retroaktiv utbetalning från och med  januari 2020. Det är viktigt att du anger att du ansöker från och med januari 2020.