Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jobba längre ger högre pension

Ju längre du väntar med att ta ut din pension desto högre belopp får du per månad. Du fortsätter också att tjäna in till din allmänna pension så länge du jobbar.

Lite längre arbetsliv höjer pensionen. Det gäller för de allra flesta.

Ett års extra arbete kan ge tusenlappar mer i pension

Ett års arbete efter 66 års ålder kan ge dig som har en genomsnittlig lön mellan
1 300 och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Då ingår både allmän pension och tjänstepension.

När du loggar in i på pensionsmyndigheten.se kan du se hur din pension påverkas av vid vilken ålder du väljer att börja ta ut den. Du har rätt att arbeta till 69 års ålder.

Diagrammet visar ett exempel på en person som har 35 500 kronor i lön och som får 22 500 kronor i pension om den tas ut vid 66 års ålder.

Diagrammet visar ett exempel på en person som har 35 500 kronor i lön och som får 22 500 kronor i pension om den tas ut vid 66 års ålder. Tar man ut den tidigare minskar månadsbeloppet och tar man ut den senare ökar det. Beloppet gäller varje månad livet ut före skatt. I diagrammet ingår allmän pension och tjänstepension.

Det finns två skäl till att månadsbeloppet ökar:

  • Du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension så länge du fortsätter att arbeta.
  • Den pension du tjänat in fördelas på färre år ju längre du väntar med att ta ut den.

Du betalar lägre skatt när du blir äldre

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut din pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Från januari det år du fyller 67 år får du nämligen ett förhöjt jobbskatteavdrag på din lön.

Från januari det år du ska fylla 67 får du dessutom ett förhöjt grundavdrag på både din lön och din pension, vilket gör att du betalar lägre skatt. Det gäller oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut den från 67 års ålder eller senare.

Du kan jobba och ta ut pension samtidigt

Tänk på att du kan välja att jobba samtidigt som du tar ut din pension. Den allmänna pensionen, det vill säga inkomstpension och premiepension, kan du ta ut till 25, 50, 75 eller 100 procent oavsett hur mycket du jobbar. Jobba som pensionär – så fungerar det

Att vi lever längre påverkar när pensionen kan tas ut

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige, men det finns en så kallad riktålder som är en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige. Riktåldern kommer att styra vid vilken ålder du tidigast kan ansöka om och få de olika delarna inom den allmänna pensionen.

För att du ska få samma nivå på pensionen som tidigare generationer rekommenderas du att vänta med att ta ut din allmänna pension fram till den riktålder som beslutats för din årskull. Du ser din riktålder när du loggar in eller läs mer under länken. Riktåldern styr när du kan ta ut allmän pension

Du kan välja att ta ut hela eller en del av din allmänna pension från att du har fyllt 63 år.

Garantipension och inkomstpensionstillägg kan du däremot tidigast få från och med den månad du fyller 66 år.

Om du slutar jobba och tar ut din pension tidigt minskar din pension per månad. Det beror på att du inte längre tjänar in till din allmänna pension eftersom du har slutat arbeta. Dessutom behöver pensionen betalas ut under fler år vilket också minskar beloppet per månad. 

Även om du börjat ta ut din pension kan du som har eget företag driva företaget vidare.

Från januari det år du ska fylla 67 år får du ett förhöjt jobbskatteavdrag vilket gör att du betalar lägre skatt på din arbetsinkomst eller inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Från januari det år du ska fylla 67 år får du lägre arbetsgivaravgifter/egenavgifter, du betalar då endast ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent. Från samma år ökar också grundavdraget vilket innebär lägre skatt på arbetsinkomst eller inkomst av aktiv näringsverksamhet och pension. 

Om du kommer att ha rätt till garantipension betyder det inte alltid att fortsatt arbete ger en ökad total pension. För att veta vad som gäller för just dig kan du göra en pensionsprognos eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig att räkna på det. Garantipension