Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Jobba längre ger högre pension

jobba längre

Ju längre du väntar med att ta ut din pension desto högre månadsbelopp får du. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension. När medellivslängden ökar måste du som är yngre räkna med att jobba några år längre för att få en pension som motsvarar tidigare årskullars pension. 

Det finns ingen fast pensionsålder, utan det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension (tidigast från och med den månad du fyller 62 år. Förslag finns att från 2023 höja den tidigaste uttagsåldern till 63 år)

Vilken tidpunkt du väljer för att påbörja uttaget av din pension påverkar hur stor din pension blir.

Mer om höjda pensionsåldrar

Tar du ut pensionen senare blir den högre

Ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt, desto större blir din pensionsbehållning, det vill säga den summa pensionsrätter som sedan används för att beräkna din inkomstpension och premiepension. Den förväntade återstående livslängden från pensionstidpunkten blir också kortare ju längre du väntar med att ta ut pension. Delningstalet blir därför lägre och den årliga pensionen högre. Ett års extra arbete kan ge dig som snart ska ta ut din pension mellan 1 400 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Har du lägre eller högre inkomst så kan pensionen bli lägre eller högre än vad exemplet visar.

Fortsätta jobba eller börja ta ut pension?

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut din pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det beror på att skatteavdraget på din lön är olika beroende på hur gammal du är. Den lägre skatten beror på att du får ett förhöjt jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag på din lön från det år du fyller 66 år.

Detsamma gäller skatten på din pension. Just nu, om du tar ut din pension det år du fyller 66 år, det vill säga året efter det år du får rätt till grundskydden garantipension och bostadstillägg, blir din skatt lägre än om du tar ut din pension mellan 62 och 65 år (för samma pensionsbelopp). Det förhöjda grundavdraget gäller från det 66:e levnadsåret även för dig som tagit ut pension från 62 års ålder.

Förslag finns att åldern för förhöjt grundavdrag och förhöjt jobbskatteavdrag ska följa förslagen om höjda pensionsåldrar från 2023. Det skulle innebära att de förmånligare skatteberäkningarna skulle inträffa från det år du fyller 67 år. Åldern då du får rätt till grundskydden garantipension och bostadstillägg höjs till 66 år och det innebär att de förmånligare skatteberäkningarna skulle inträffa från det år du fyller 67 år. Förslagen om ändrad ålder för garantipension och bostadstillägg kommer att gälla för dig som är född 1958 i första hand.

Det förhöjda jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget innebär tillsammans att du endast behöver betala cirka åtta procent i skatt på en lön upp till en viss nivå. 

Arbeta och ta ut pension samtidigt

Du kan också arbeta samtidigt som du tar ut allmän pension. Du kan arbeta upp till heltid och ta ut hela din pension samtidigt. Genom att arbeta hel- eller deltid fortsätter du att tjäna in pengar till nya pensionsrätter. Tänk dock på vilka skatteeffekter som kan uppstå om du både jobbar heltid och tar ut hel pension samtidigt.

Om du har garantipension

Om du har rätt till garantipension betyder det inte alltid att fortsatt arbete ger en ökad total pension. För att veta vad som gäller för just dig med garantipension var vänlig och kontakta kundservice så hjälper vi dig att räkna på det.

Att fler lever längre påverkar din pension

Den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar. Därför behöver de flesta jobba längre för att få ut samma nivå på pensionsinkomsten som den äldre generationen.

Sen den allmänna pensionen infördes har medellivslängden ökat medan den faktiska pensionsåldern har sjunkit. Att många utbildar sig längre och kommer ut på arbetsmarknaden senare gör också att fler behöver jobba längre än till 65 år, som är åldern för grundskydden inom den allmänna pensionen och ålder för uttag av många tjänstepensioner.

Din beräknade pensionsålder

När medellivslängden i befolkningen ökar behöver du arbeta längre för att få samma storlek på pensionen vid en given tidpunkt. Det är också en av anledningarna till att förslag finns att införa en så kallad riktålder från 2026. Riktåldern ska räknas fram varje år och tillämpas sex år senare. Den beräknas utifrån att samma antal år som pensionär ska gälla även vid höjd medellivslängd och därmed ge ungefär samma storlek på pensionen. För att ge en fingervisning om vid vilken ålder din pension uppnår samma storlek har Pensionsmyndigheten gjort en tabell för alternativ pensionsålder. Leta upp ditt födelseår för att se hur länge du kan behöva jobba för att få samma storlek på din pension som om medellivslängden varit oförändrad.

Mer information om riktåldern

Fullständig tabell över alternativ pensionsålder

Siffrorna är schabloner för alternativ pensionsålder och pensionstid för olika årskullar och bygger på SCB:s prognoser 2018 över förväntad livslängd.  Den alternativa pensionsåldern är beräknad utifrån att du ska få en pension som motsvarar vad du skulle fått i pension vid 65 års ålder om medellivslängden varit oförändrad.

* Tid som pensionär menas förväntad återstående livslängd vid alternativ pensionsålder.

Tabell över alternativ pensionsålder
Årskull Fyller 65 Alternativ pensionsålder Tid som pensionär
1930 1995 65 år 0 mån 17 år 4 mån
1931 1996 65 år 1 mån 17 år 5 mån
1932 1997 65 år 2 mån 17 år 6 mån
1933 1998 65 år 4 mån 17 år 6 mån
1934 1999 65 år 5 mån 17 år 6 mån
1935 2000 65 år 7 mån 17 år 7 mån
1936 2001 65 år 8 mån 17 år 7 mån
1937 2002 65 år 9 mån 17 år 7 mån
1938 2003 65 år 10 mån 17 år 8 mån
1939 2004 65 år 11 mån 17 år 8 mån
1940 2005 66 år 1 mån 17 år 8 mån
1941 2006 66 år 2 mån 17 år 9 mån
1942 2007 66 år 3 mån 17 år 9 mån
1943 2008 66 år 5 mån 17 år 9 mån
1944 2009 66 år 6 mån 17 år 10 mån
1945 2010 66 år 8 mån 17 år 11 mån
1946 2011 66 år 9 mån 17 år 11 mån
1947 2012 66 år 11 mån 17 år 11 mån
1948 2013 67 år 0 mån 17 år 11 mån
1949 2014 67 år 1 mån 18 år 0 mån
1950 2015 67 år 2 mån 18 år 0 mån
1951 2016 67 år 3 mån 18 år 1 mån
1952 2017 67 år 4 mån 18 år 1 mån
1953 2018 67 år 5 mån 18 år 1 mån
1954 2019 67 år 7 mån 18 år 1 mån
1955 2020 67 år 8 mån 18 år 1 mån
1956 2021 67 år 8 mån 18 år 2 mån
1957 2022 67 år 9 mån 18 år 2 mån
1958 2023 67 år 10 mån 18 år 2 mån
1959 2024 67 år 11 mån 18 år 2 mån
1960 2025 68 år 0 mån 18 år 2 mån
1961 2026 68 år 1 mån 18 år 3 mån
1962 2027 68 år 2 mån 18 år 3 mån
1963 2028 68 år 3 mån 18 år 3 mån
1964 2029 68 år 4 mån 18 år 4 mån
1965 2030 68 år 5 mån 18 år 4 mån
1966 2031 68 år 6 mån 18 år 4 mån
1967 2032 68 år 7 mån 18 år 4 mån
1968 2033 68 år 8 mån 18 år 4 mån
1969 2034 68 år 9 mån 18 år 5 mån
1970 2035 68 år 10 mån 18 år 5 mån
1971 2036 68 år 11 mån 18 år 5 mån
1972 2037 69 år 0 mån 18 år 5 mån
1973 2038 69 år 1 mån 18 år 5 mån
1974 2039 69 år 2 mån 18 år 6 mån
1975 2040 69 år 3 mån 18 år 6 mån
1976 2041 69 år 4 mån 18 år 6 mån
1977 2042 69 år 5 mån 18 år 6 mån
1978 2043 69 år 5 mån 18 år 7 mån
1979 2044 69 år 6 mån 18 år 7 mån
1980 2045 69 år 7 mån 18 år 7 mån
1981 2046 69 år 8 mån 18 år 7 mån
1982 2047 69 år 9 mån 18 år 7 mån
1983 2048 69 år 10 mån 18 år 8 mån
1984 2049 69 år 11 mån 18 år 8 mån
1985 2050 70 år 0 mån 18 år 8 mån
1986 2051 70 år 0 mån 18 år 9 mån
1987 2052 70 år 1 mån 18 år 9 mån
1988 2053 70 år 2 mån 18 år 9 mån
1989 2054 70 år 3 mån 18 år 9 mån
1990 2055 70 år 4 mån 18 år 9 mån
1991 2056 70 år 4 mån 18 år 10 mån
1992 2057 70 år 5 mån 18 år 10 mån
1993 2058 70 år 6 mån 18 år 10 mån
1994 2059 70 år 7 mån 18 år 10 mån
1995 2060 70 år 7 mån 18 år 11 mån
1996 2061 70 år 8 mån 18 år 11 mån
1997 2062 70 år 9 mån 18 år 11 mån
1998 2063 70 år 10 mån 18 år 11 mån
1999 2064 70 år 11 mån 18 år 11 mån
2000 2065 70 år 11 mån 18 år 11 mån
2001 2066 71 år 0 mån 18 år 11 mån
2002 2067 71 år 1 mån 18 år 11 mån
2003 2068 71 år 2 mån 18 år 11 mån
2004 2069 71 år 2 mån 19 år 0 mån
2005 2070 71 år 3 mån 19 år 0 mån
2006 2071 71 år 4 mån 19 år 0 mån
2007 2072 71 år 4 mån 19 år 1 mån
2008 2073 71 år 5 mån 19 år 1 mån
2009 2074 71 år 6 mån 19 år 1 mån
2010 2075 71 år 6 mån 19 år 1 mån
2011 2076 71 år 7 mån 19 år 1 mån
2012 2077 71 år 8 mån 19 år 1 mån
2013 2078 71 år 9 mån 19 år 1 mån
2014 2079 71 år 9 mån 19 år 2 mån
2015 2080 71 år 10 mån 19 år 2 mån
2016 2081 71 år 11 mån 19 år 2 mån
2017 2082 71 år 11 mån 19 år 2 mån
2018 2083 72 år 0 mån 19 år 2 mån
2019 2084 72 år 1 mån 19 år 2 mån