Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Tjänstepension från din arbetsgivare

Din totala pension består av flera olika delar. De flesta som arbetar har förutom allmän pension dessutom en tjänstepension från sin arbetsgivare.

Pensionspyramiden delen för tjänstepension

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket du tillhör beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. Din arbetsgivare kan också ha en annan lösning för tjänstepensionen.

Tjänstepensionen är en viktig del av din pension

För den allmänna pensionen finns ett intjänandetak på 41 359 kronor per månad (2017). Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 38 438 kronor per månad (2017). 
Det betyder att om du har en månadslön som är över denna gräns tjänar du ändå inte in mer till din allmänna pension.

Tjänstepension tjänar du in på hela din lön.

Ett intjänandetak finns däremot inte på samma sätt inom tjänstepensionen. Därför är tjänstepensionen viktigare ju högre lön du har. Har du en månadslön över intjänandetaket ökar din tjänstepension och den blir högre ju högre inkomst du har.

Räkna ut storleken på din tjänstepension

Hur stor din framtida tjänstepension blir beror bland annat på hur hög lön du har och hur länge du arbetar. Du kan enkelt räkna ut hur stor tjänstepensionen kan bli via vår tjänst här på webben.

Hur stor blir din tjänstepension?

kr/mån

Så stor kan din tjänstepension bli

Från pensionering och livet ut

Cirka: 0 000 kr/mån

Under 10 år

Cirka: 0 000 kr/mån

Under 5 år

Cirka: 0 000 kr/mån

Är du osäker på om du har tjänstepension?

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket du tillhör beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning genom din arbetsgivare.

Gör vårt test och ta reda på om du har tjänstepension

Se vilket tjänstepensionsavtal du tillhör

Har du frågor om din tjänstepension kan du prata med din arbetsgivare, tjänstepensionsbolag eller valcentral, beroende på vilket tjänstepensionsavtal du är ansluten till. Det finns fyra stora avtalsområden med en valcentral som du kan kontakta för mer information. 

Privatanställda arbetare har Avtalspension SAF-LO

Du som är privatanställd arbetare har Avtalspension SAF-LO som tjänstepension. Den tjänas in från 25 års ålder.

Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO

Privatanställda tjänstemän har ITP

Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har antingen ITP 1 eller ITP 2 som tjänstepension. 

 • ITP 1 gäller för dig som är född 1979 eller senare och den tjänas in från 25 års ålder.
 • ITP 2 gäller för dig som är född 1978 eller tidigare och den tjänas in från 28 års ålder.

Collectum är valcentral för ITP

Kommun- och landstingsanställda har AKAP-KL och KAP-KL

 • Du som är född 1986 eller senare och är hos kommunal arbetsgivare har AKAP-KL som tjänstepension. Den tjänas in oavsett ålder.
 • Du som är född 1985 eller tidigare och är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag har KAP-KL som tjänstepension. Den tjänas in från 21 års ålder.

Valcentraler för KAP-KL och AKAP-KL är:

Valcentralen

Pensionsvalet

Statligt anställda har PA-16

Du som är statligt anställd har PA-16 som tjänstepension. Den innehåller två avdelningar.

 • Avdelning 1 gäller för dig som är född 1988 eller senare och den tjänas in oavsett ålder.
 • Avdelning 2 gäller för dig som är född 1987 eller tidigare och den tjänas in från 23 år.

Valcentral är SPV, Statens tjänstepensionsverk

Hur stor din tjänstepension blir beror på olika saker

Tjänstepensionen består av ålderspension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika branscher kan du ha fler än en tjänstepension. Om du studerar eller är arbetslös får du ingen tjänstepension, är du egen företagare måste du själv se till att kompensera för att du inte får någon tjänstepension.

Ålderspension - förmånsbestämd eller premiebestämd

Det finns två olika typer av tjänstepension, förmånsbestämd och premiebestämd.

 • I en förmånsbestämd pension är du garanterad en viss procentsats av din slutlön när du går i pension.
 • I en premiebestämd pension är det bestämt hur mycket arbetsgivaren ska betala in till dig. Exakt hur stor din tjänstepension blir med den här lösningen beror på hur stor avkastningen blir och vilken förvaltningsavgift som tas ut.

Du kan själv påverka din tjänstepension genom olika val som du gör. I tjänstepensioner som har kollektivavtal kan du välja vem som ska förvalta dina pengar. Vill du inte göra ett eget val placeras din tjänstepension hos ett bolag som är ett så kallat förvalsalternativ. Det innebär att bolaget oftast har låga avgifter och är ett bra alternativ om du inte vill välja förvaltningsform själv.

Sjukförsäkring – ett skydd om du blir sjuk en längre tid

I många fall ingår en sjukförsäkring i tjänstepensionen. Det innebär att du kan få ytterligare ersättning förutom från Försäkringskassan om du är sjuk. Hör med din arbetsgivare eller valcentral vad som gäller för dig och titta gärna på Ersättningskollen.se.

Ersättningskollen

Egna företagare behöver spara själv

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.

För dig som egen företagare

Jämför tjänstepensioner 

Vi på Pensionsmyndigheten samarbetar med Konsumenternas Försäkringsbyrå. På deras hemsida finns information om de fem största tjänstepensionsavtalen. Inom varje tjänstepensionsavtal kan du jämföra de valbara bolagen mot varandra. Du kan till exempel få svar på om de har en garanti, vilken avgift de tar ut, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras inför utbetalningen.

Ta del av Konsumenternas pensionsguide

Se hur stor hela din framtida pension blir

Du kan göra en pensionsprognos över hela din framtida pension. Prognoserna är framtagna av Minpension.se, som är en oberoende tjänst och är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen.

I prognosen ingår din allmänna pension, tjänstepension och i de flesta även ditt privata pensionssparande om du har sådant.

Gör en pensionsprognos

När behövs efterlevandeskydd på tjänstepensionen?

I tjänstepensionen kan du välja om du vill ha ett efterlevandeskydd eller inte. Väljer du att ha ett sådant skydd innebär det att om du dör går de pengar som du tjänat in via din tjänstepension till din make/ maka/ registrerad partner, sambo eller barn.

Det kan vara bra att ha skyddet om du tjänar mer än din partner eller om du till exempel har barn som är yngre än 18 år. Har du inga barn eller en partner som inte skulle behöva dessa pengar kan du överväga att ta bort skyddet. Tänk på att efterlevandeskyddet sänker din egen tjänstepension, så fundera noga om du behöver det eller inte.

Vissa avtal har automatiskt efterlevandeskydd på tjänstepensionen, i andra avtal behöver du själv välja att teckna skyddet. Ta kontakt med din arbetsgivare eller valcentral för att ta reda på vad som gäller dig.

Mer om efterlevandeskydd i Monicas pensionsblogg

Sammanfattning

 • Förutom allmän pension och eventuellt eget sparande till pension kan du också ha tjänstepension från din arbetsgivare.
 • Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket du tillhör beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal.
 • Ju högre lön du har desto större del av din totala framtida pension blir tjänstepensionen.