Höjt grundskydd från 2020 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Höjt grundskydd från 2020

| nyheter

Pensionsgruppen har kommit överens om att föreslå en höjning av garantipensionen och bostadstillägget. Höjningen ska gälla från och med januari 2020.

I torsdags den 31 januari kom ett pressmeddelande från Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll där hon berättar att Pensionsgruppen kommit överens om att satsa 2,1 miljard årligen på att öka tryggheten för de sämst ställda pensionärerna.

Regeringens pressmeddelande: Höjd garantipension och höjt bostadstillägg för pensionärer

Pensionsgruppen, Regeringen

Vad innebär det här för dig som pensionär?

Om du har garantipension idag så kommer du att få 200 kronor mer före skatteavdrag från och med januari 2020. Detta gäller för alla oberoende när du är född. 

Höjningen kommer också att innebära att du som ligger på gränsen till att få garantipension idag kan komma att få garantipension från januari 2020. Gränsen för garantipension är idag 11 906 kronor i månaden för ogifta och 10 553 kronor för gifta. Dessa gränser kommer att gå upp till 12 104 kronor respektive 10 750 kronor. För att få garantipension måste du ha fyllt 65 år och ta ut hela din allmänna pension.  Om du tar ut, eller redan har tagit ut din pension, innan 65 år kan du med andra ord ha lägre pension än gränserna vi nämner och ändå inte få någon garantipension.

Du behöver inte ansöka

Om du har rätt till garantipension kommer höjningen att läggas på din totala pension per automatik, du behöver inte ansöka.  

Taket för bostadskostnaden höjs när det gäller bostadstillägg

För dig som har bostadstillägg framgår följande ändringar:

  • Taket för bostadskostnaden höjs från dagens 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad.
  • Inkomstgrundade pensioner kommer att påverka bostadstillägget i lägre omfattning.

Även äldreförsörjningsstödet ändras genom att ett fribelopp för arbetsinkomster på 24 000 kronor per år införs.  

Syftet med förändringarna inom bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet är att ge de sämst ställda bättre ekonomi och samtidigt främja arbetsinkomster och pensioner som baseras på arbete. 

Du som har bostadstillägg idag behöver inte lämna in någon ny ansökan, en omräkning kommer göras automatiskt. Men du måste fortfarande anmäla förändringar av till exempel hyra, inkomst eller tillgångar.

Fler kan få rätt till bostadstillägg

Även med nuvarande regler visar undersökningar att fler pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg. Pensionsmyndighetens råd är att du som har en månadsinkomst med omkring 15 000 kronor efter skatt eller lägre bör göra en preliminär beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Denna tumregel kommer dock att ändras inför januari 2020. Du som inte kan få bostadstillägg idag kan därför behöva göra en ny preliminär beräkning då.

Gör en preliminär beräkning

Fakta

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Den beviljas från och med 65 år. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det är samma ansökan för hela din allmänna pension oavsett när du väljer att ta ut pensionen. Om du gör ett uttag av allmän pension före 65 år, prövas din garantipension med automatik när du fyller 65 år.

Bostadstillägg är också ett grundskydd som är inkomstprövat. Beräkningen grundar sig på både din bostadskostnad, din totala inkomst och dina tillgångar.