Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Hög eller låg risk när du börjar ta ut din premiepension - du väljer själv!

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

När du bestämt dig för att börja ta ut din allmänna pension uppstår ofta en fråga du förmodligen inte haft anledning att fundera på tidigare. Du behöver ta ställning till vilken försäkringsform du vill ha för din premiepension. Ska du låta dina pengar stå kvar i fonder i en så kallad fondförsäkring, eller flytta dem till en traditionell försäkring? Här är några tips för dig som känner dig villrådig.

Om du har din premiepension placerad i en fondförsäkring innebär det att pengarna är investerade i upp till fem valfria fonder, eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa. Värdet på premiepensionen varierar då med värdet i dina fonder.

Det är först när du ska börja ta ut din premiepension som du kan välja en så kallad traditionell försäkring. 

Både när det gäller fondförsäkring och traditionell försäkring säljs andelar en gång i månaden för att vi ska kunna betala ut din premiepension.

Traditionell försäkring

Om du väljer traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av dina premiepensionspengar, som fram tills dess är placerade i en fondförsäkring.

Dina fondandelar säljs och dina pengar placeras och förvaltas efter det av Pensionsmyndigheten. Du får ett garanterat belopp utbetalt varje månad så länge du lever. Du får också ett tilläggsbelopp beroende på hur förvaltningen av tillgångarna har gått. 

Traditionell försäkring passar dig som:

  • Vill ha ett tryggt alternativ där du alltid får ett garanterat belopp per månad.
  • Vill ha ett belopp som inte varierar så mycket över åren.
  • Inte längre vill engagera dig i ditt fondsparande.
  • Tycker att ett fossilfritt sparande är ett bra alternativ.

Fondförsäkring

Om du vill fortsätta att välja och byta fonder även efter att du börjat ta ut din premiepension, eller om du vill ha kvar dina premiepensionspengar i statens förvalsalternativ AP7 Såfa, så låter du pengarna ligga kvar i en fondförsäkring. 

Fondförsäkring passar dig som:

  • Vill ta hög risk, eller bestämma risken själv, genom egna fondval. Hög risk kan leda till både högre och lägre månadsbelopp jämfört med den traditionella försäkringen.
  • Kan tänka dig större variationer i premiepensionsutbetalningarna mellan åren i utbyte mot möjlighet till en större värdeutveckling.
  • Vill engagera dig i ditt fondsparande eller ligga kvar i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.
  • Själv vill välja på vilket sätt dina fonder ska vara hållbara.
Om du väljer den traditionella försäkringen kan du inte välja tillbaka till fondförsäkringen. Men har du fondförsäkring kan du när som helst byta till traditionell försäkring.

Anpassa risken i ett långsiktigt sparande

Viktigast för hur stor din slutliga premiepension kan förväntas bli är vilken avgift du betalar, under hur lång tid du sparar och vilken risknivå du väljer. Aktier är förknippade med högre risk och räntor med lägre risk. Du kan inte välja traditionell försäkring för din premiepension förrän du ska börja ta ut pengarna, därför är det bra om du vet i vilka fonder dina pengar är placerade.

För dig som har långt kvar till pension

I genomsnitt sparar vi till pensionen under 30 till 40 år. Du som har lång tid kvar till pension har lättare att klara tillfälliga nedgångar och ta igen både större och mindre börsfall.

Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden. Det finns inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, men som ung kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig en bättre värdeutveckling över tid.

Det kan också vara bra att se över ditt fondval oftare om du valt fonder med hög risk som placerar på särskilda marknader eller i särskilda länder.

Om du inte har gjort något val för din premiepension är pengarna placerade i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Mer om AP7 Såfa

För dig som snart ska gå i pension

När du närmar dig pension kan det vara klokt att se över risknivån i ditt premiepensionssparande, det vill säga fördelningen mellan aktiefonder och räntefonder. Du kanske vill sänka risken så att pensionen inte drabbas om det blir ett stort fall på börsen under ett enskilt år.

Eftersom utbetalningsperioden är kortare än sparandeperioden kan det vara svårt för börsen att återhämta sig vid börsfall under den tiden. Ett sätt att sänka risken är att placera kapital i räntefonder. Fonder med lägre risk, räntefonder, kan därför passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket.

För dig som ska ansöka om pension

Du behöver fundera över om du vill ha kvar din premiepension i en fondförsäkring eller byta till en traditionell försäkring. I den traditionella försäkringen står en större del av kapitalet i räntebärande värdepapper och en mindre del i aktier. Det betyder att den förväntade värdeutvecklingen för traditionell försäkring är lägre än för fondförsäkring om man väljer aktiefonder. 

Valet står mellan att du själv löpande bestämmer risknivå i ditt sparande, precis som förut, eller att du vill ha tryggheten i ett garanterat belopp som i bästa fall blir lite högre med tillägg om förvaltningen går bra.

Vill du fortsätta att jobba?

Om du fortsätter att jobba efter att du börjat ta ut pension fortsätter du att tjäna in pengar till din allmänna pension, där premiepensionen är en del. Premiepensionspengarna placeras då i fonder eller i den traditionella försäkringen, beroende på vilken försäkringsform du valt.