Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Du kan spara tusenlappar genom att välja en låg fondavgift i ditt sparande till pension

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Fondernas avgifter i ditt pensionssparande har en stor betydelse för hur ditt sparande utvecklas över tid. Det är därför viktigt att välja fonder med låg avgift, men vad är egentligen en låg avgift? Vi sänker nu vårt riktmärke från 0,4 procent till 0,2 procent.

Det är viktigt att vara medveten om avgiftens betydelse för dig som tjänar in till pension och har dina pensionspengar i ett fondsparande. Inom den allmänna pensionen har du fondsparande via premiepensionen, om du är anställd så har de flesta en tjänstepension där hela eller delar av pensionen är placerad i fonder, en del har också ett eget sparande till pension i fonder.

Avgiften du betalar för dina fonder har betydelse för allt långsiktigt sparande och höga avgifter påverkar sparandet negativt. För varje extra krona du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension. Dessutom går du miste om den extra värdeutveckling som du skulle ha fått om pengarna du betalar i avgift hade fått stanna kvar och gett ränta år efter år.

Ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande till pension kan vara att spara i en global aktieindexfond. I globala aktiefonder sprids risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas.

Riktmärke för vad som är en låg avgift

Eftersom avgiften har stor betydelse för hur sparandet i fonder utvecklas över tid så följer vi på Pensionsmyndigheten utvecklingen av avgifter på den svenska fondmarknaden. Vi har nu sammanställt den årliga avgift som fondbolagen tar ut för de globala aktieindexfonder som är tillgängliga för sparare i Sverige.

Vårt tidigare riktmärke för vad som är en låg avgift har varit 0,4 procent. Den senaste sammanställningen som vi har gjort visar att den nivån är något högre än medianen för fondavgiften (medianen visar det mittersta värdet när avgifterna är rangordnade från lägsta till högsta avgiftsnivå).

En låg årlig avgift bör ligga på ett värde som motsvarar hälften av medianen. Därför ändrar vi riktmärket för vad som är en låg årlig avgift på globala aktieindexfonder på den svenska fondmarknaden till 0,2 procent.

Rabatter inom premiepensionen

På Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionen är fondernas avgifter lägre än på den öppna marknaden. Det beror på att Pensionsmyndigheten kräver rabatt av fondbolagen. Den rekommenderade avgiften på 0,2 procent gäller före denna rabatt.  

Avgifter och rabatter inom premiepensionen

Avgiften gör flera tusenlappars skillnad i ett långsiktigt sparande

Ditt sparande till pension minskar betydligt mer av en avgift på 0,4 procent än av en avgift på 0,2 procent. Om du sparar lika mycket varje år under 40 års tid blir skillnaden i slutligt kapital cirka 4,5 procent. I kronor räknat är det en skillnad på 45 000 kronor för ett sparkapital på 1 miljon kronor. 

Tips om fondsparande

  • En låg avgift gör att ditt pensionskapital inte äts upp av höga avgifter. Ett riktmärke för en låg avgift i en global aktieindexfond är 0,2 procent. 
  • Om du väljer mellan likartade fonder är det bra att välja den med lägst avgift. Om du exempelvis vill välja en global aktiefond så välj den med lägst avgift. Värdeutvecklingen på fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg.
  • Fonder kan både öka och minska i värde. Historisk värdeutveckling kan inte vägleda dig vid val av fonder annat än i en negativ mening – undvik att välja fonder som ofta uppvisat ett dåligt resultat.