Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

De tre vanligaste frågorna om inkomstpensionstillägget

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Från och med september kommer vi att börja betala ut det så kallade inkomstpensionstillägget. Det är ett nytt tillägg till den allmänna pensionen som du som pensionär kan få. Här svarar vi på de tre vanligaste frågorna. 

Vi har redan nu börjat få in frågor till vår kundservice om hur inkomstpensionstillägget fungerar. Du kanske också har en del funderingar? Till att börja med så kan du ha rätt till inkomstpensionstillägget om du:

  • har en inkomstgrundad pension, det vill säga inkomstpension och/eller tilläggspension, som är mellan 9 000 till 17 000 kronor per månad före skatt,
  • har fyllt 65 år och tar ut din inkomstpension och/eller tilläggspension,
  • har arbetat och betalat skatt i Sverige i minst ett år och är bosatt i Sverige, inom EU/EES, Schweiz eller i ett land som Sverige har avtal om social trygghet med.

Om du uppfyller dessa grundkrav prövar vi automatiskt din rätt till inkomstpensionstillägg, det är inget du behöver ansöka om.

1. Varför får jag inte det maximala beloppet på 600 kronor?

Storleken på inkomstpensionstillägget varierar och du kan få från en krona per månad upp till som mest 600 kronor per månad före skatt. Det kan också vara så att du inte får något inkomstpensionstillägg alls. Det är storleken på din inkomstgrundade pension som avgör vilket belopp du har rätt till. Med inkomstgrundad pension menas inkomstpension och tilläggspension som vi på Pensionsmyndigheten betalar ut.

För att ha rätt till den högsta nivån av inkomstpensionstillägget, det vill säga 600 kronor per månad före skatt, ska du ha en inkomstgrundad pension mellan 11 000 - 14 000 kronor per månad före skatt. Har du en lägre eller högre inkomstgrundad pension får du ett lägre inkomstpensionstillägg.

2. Varför får inte de som har lägst pension inkomstpensionstillägg?

Det är Riksdagen som har beslutat att höja pensionerna genom att införa ett inkomstpensionstillägg. Syftet är att höja pensionen för de som har arbetat ett helt liv i Sverige med en låg lön. För att ha rätt till inkomstpensionstillägg behöver du därför ha en inkomstgrundad pension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad före skatt.

Om du har en allmän pension under 9 000 kronor per månad kan du istället ha rätt till bostadstillägg. Det ansöker du själv om från oss på Pensionsmyndigheten.  

De flesta som har bostadstillägg bor själva, betalar 4 000 kronor eller mer för sitt boende och har sammanlagt lägre än 14 000 kronor i pension och inkomst varje månad efter skatt. Gör en preliminär beräkning i dag och få svar direkt om du kan få något bostadstillägg.

Räkna ut om du kan ha rätt till bostadstillägg.

3. Varför visar tabellen jag såg i tidningen/på nätet ett högre inkomstpensionstillägg än vad jag kommer att få enligt ert beslut?

Nedan tabell tog vi på Pensionsmyndigheten fram för att du redan innan utbetalning av inkomstpensionstillägget skulle kunna få en uppfattning om ungefär hur mycket du kunde få. För vissa stämmer inte beloppet med det beslut som vi har skickat ut under augusti. Det beror på att den inkomstgrundade pension som ligger till grund för beräkningen av inkomstpensionstillägget inte är samma som din faktiska pension före skatt från oss.

Vid beräkningen av inkomstpensionstillägget beräknas den inkomstgrundade pensionen alltid som om du tog ut den vid 65 år. Om du har gjort uttag före eller efter 65 års ålder har du en lägre respektive högre inkomstgrundad pension än den som ligger till grund för beräkningen.

Din premiepension påverkar inte inkomstpensionstillägget, men inkomstpensionen som används i uträkningen för inkomstpensionstillägget inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen. I vanliga fall betalas det in 16 procent av din pensionsgrundande inkomst till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

Eftersom vi inte tar med ditt individuella premiepensionsvärde i beräkningen så räknar vi istället som om det skulle ha betalats in 18,5 procent till inkomstpensionen, det vill säga 16 procent plus 2,5 procent. Det är alltså inte din riktiga premiepensionsutbetalning vi räknar med utan ett fiktivt belopp för den.

Även ålderspension från andra EU/EES-länder och Schweiz ingår i beräkningsunderlaget och kan påverka inkomstpensionstilläggets storlek.

Bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd, garantipension och änkepension påverkar inte beräkningen.

Inkomstpensionstillägget utifrån storleken på den inkomstgrundade pensionen

Inkomstgrundad allmän pension, nedre gräns

Inkomstgrundad allmän pension, övre gräns

Inkomstpensionstillägg, belopp kronor/månad

9 000

9 167

25

9 168

9 333

75

9 334

9 500

125

9 501

9 667

175

9 668

9 833

225

9 834

10 000

275

10 001

10 167

325

10 168

10 333

375

10 334

10 500

425

10 501

10 667

475

10 668

10 833

525

10 834

10 999

575

11 000

14 000

600

14 001

14 250

575

14 251

14 500

525

14 501

14 750

475

14 751

15 000

425

15 001

15 250

375

15 251

15 500

325

15 501

15 750

275

15 751

16 000

225

16 001

16 250

175

16 251

16 500

125

16 501

16 750

75

16 751

17 000

25

Mer information

Om du har fler funderingar kring inkomstpensionstillägget så kan jag tipsa om våra digitala informationsmöten, där du även kan ställa frågor. Vi sänder flera tider varje vardag. 

Digitala informationsmöten om inkomstpensionstillägget 

Fler frågor och svar om inkomstpensionstillägget