Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Så påverkas du av förändringarna inom pensionsområdet

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Det har fattats en del politiska beslut som påverkar dagens och kommande pensionärers ekonomi. Här kan du se hur du påverkas.

Flera av de förändringar som sker på pensionsområdet framöver är till stor del beroende av när du är född. Din ålder påverkar när du kan ta ut din allmänna pension, vid vilken ålder du får lägre skatt samt hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet. Det kan du läsa om i ett annat blogg-inlägg. Blogg: Går du i pensionstankar? – här får du veta hur nya regler påverkar dig

Fler förändringar på pensionsområdet

Garantipension upphör för utlandsbosatta  

EU-domstolen har klargjort att garantipension är en minimiförmån enligt EU-bestämmelserna. Det innebär att garantipension endast ska betalas ut till personer som bor i Sverige.

Bor du i ett annat land och har rätt till garantipension i september 2022 får du fortsatt utbetalning fram till och med december 2022, utbetalningen upphör sedan i januari 2023. Bor du utanför Sverige och ansöker om garantipension kommer du inte att få någon garantipension från och med den 1 oktober 2022.

Om du är född 1937 eller tidigare berörs du inte av den nya lagen. Du som har garantipension till änkepension berörs inte heller. Garantipension upphör för utlandsbosatta

Det ska bli enklare för äldre att få sjukersättning

Riksdagen har beslutat om en sjukersättning med särskilda regler för äldre. Sjukersättningen kallas trygghetspension och administreras av Försäkringskassan.

Riksdagens beslut innebär att den som från och med den 1 september i år (2022)  är 60 år eller äldre och prövas för sjukersättning, endast får sin arbetsförmåga bedömd mot arbeten som personen haft erfarenhet av under de senaste femton åren.

Under 2022 gäller det 60-åringar och från nästa år 61-åringar. En så kallad trygghetspension ska göra att fler äldre som är utslitna kan få sjukersättning och slipper ta ut sin allmänna pension i förtid.

Garantipensionsregler ändras för flyktingar med asylrätt

Möjligheten att räkna med bosättningstid i ett tidigare hemland som försäkringstid för garantipension upphör i januari 2023 för personer som fått asyl som flyktingar. Om du redan har fått garantipension beviljad enligt de gamla reglerna får du behålla den, förändringen gäller dig som är född 1958 eller senare.

För att få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.

Blir pensionen för låg för att leva på kan du istället ansöka om äldreförsörjningsstöd som kan beviljas för ett år i taget. Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg