Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Vad hade dagens 70–75-åringar gjort annorlunda om de kunde välja om?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

”Blev livet som pensionär som du hade tänkt dig?”, frågade vi pensionärer i 70-årsåldern. Många av dem är nöjda, men många hade tagit andra beslut om de hade kunnat välja om idag. Här kommer några tips från dem till alla er pensionssparare och framtida pensionärer.

En viktig del i vårt uppdrag är att informera och vägleda kring pension. Vi ska bland annat informera om vilka faktorer som påverkar pensionens storlek, hur stor pensionen kan antas bli och göra det tydligt vilka konsekvenser olika val, eller händelser i livet, kan få för din framtida pension.

Vi har redan en ganska bra kunskap om vilka frågor människor ställer sig när de planerar att ta ut sin pension samt när de överväger att gå ned i arbetstid eller att sluta arbeta helt. Vi har också bra kännedom om de val som människor sen faktiskt gör när de ska gå i pension. Däremot vet vi mindre om hur människor uppfattar sina gjorda val när de väl börjat ta ut sin pension och hur dessa val, enligt dem själva, har påverkat deras livssituation.

Hur nöjda är pensionärer med de val de gjorde?

För att få bättre kunskap om pensionärernas livssituation har vi genomfört en undersökning där vi frågar hur den ändrats sedan de gick i pension och hur de uppfattar sin ekonomiska situation nu när många av dem varit pensionärer i några år.

I undersökningen ställer vi frågor om till exempel när personen började ta ut pension, den upplevda hälsan, vilka typer av pensioner de får utbetalda, utbetalningstid för tjänstepension, storleken på pensionsbeloppen samt i vilken omfattning de eventuellt fortfarande arbetar samtidigt som de tar ut pension. Vi ställer också frågor om varför de arbetar eller valt att inte arbeta längre än de har gjort.

Det som kan vara extra intressant för dig som redan har börjat planera för att ta ut din pension, eller för dig som har några år kvar till din pensionering, är deras konkreta tips på vad de själva hade gjort annorlunda om de kunde välja om.

Tips från dagens 70–75-åringar till blivande pensionärer

De olika tipsen är rangordnade efter hur många av de intervjuade som nämnt dem.

  • Ha ett eget sparande till pension i någon form – gärna så tidigt som möjligt
  • Börja ta ut din pension senare eller så sent som möjligt
  • Arbeta längre
  • Informera dig/ta reda på saker, gör en ekonomisk kalkyl över inkomster och utgifter för pensionstiden och räkna på olika alternativ, till exempel hur stor pensionen blir om du arbetar längre, tar ut tjänstepensionen livslångt med mera
  • Ta reda på om du på din nuvarande arbetsplats, och på tidigare arbetsplatser, omfattas av kollektivavtal eller tjänstepension
  •  Se över uttagstiden av dina tjänstepensioner, ta ut tjänstepensionen på minst 10 år eller livslångt

Val för tjänstepension påverkar pensionen mer än förväntat

Det finns de som i sina svar har uppgett att de får ut mindre pension idag jämfört med när de började ta ut sin pension. i många fall beror det på att tjänstepensionen har minskat eller löpt ut. Det framkommer att många av 70–75-åringarna inte vet under hur många år deras tjänstepensioner betalas ut.

I många fall har de bara låtit det förvalda alternativet för utbetalningstid av tjänstepension gälla, eftersom de inte känt till att de hade kunnat ändra det. I vissa fall har det också varit ett medvetet val att ta ut hela eller delar av tjänstepensionen på kort tid, för att stärka en låg pension under de första åren som pensionär.

Om du väljer en begränsad uttagstid, som till exempel fem år, så får du ut relativt stora tjänstepensionsbelopp under den första femårsperioden, men därefter upphör tjänstepensionsutbetalningarna helt.

Blogg: Hur många år behöver din tjänstepension räcka?

Andra saker än ekonomin viktigt för många

Ett av de viktigaste råden, som inte gäller den ekonomiska situationen kring att vara pensionär, är att skaffa fritidsintressen och att njuta och må bra i sin pensionärstillvaro.

Många menar att det är mindre stressigt, att de i större utsträckning kan bestämma över sin egen tid och att de har större möjlighet att ta hand om sig sedan de gick i pension.

Så genomfördes undersökningen

Rapporten "Blev det som du tänkt dig? En studie bland 70–75-åringar" bygger på de svar som Pensionsmyndigheten fått i en undersökning riktad till just 70–75-åringar med frågor om bland annat hur deras ekonomiska situation och hälsa är idag jämfört med när de började ta ut pension samt om de hade gjort andra val om de kunnat välja om.

Undersökningen inleddes med 20 djupintervjuer och 1 500 pensionärer deltog i enkätundersökningen och fick möjlighet att besvara frågorna via postal enkät eller en webbenkät.