Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Betala inte för att få råd om din premiepension

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Det finns företag och privatpersoner som tjänar pengar på att ge råd om vilka fonder du ska välja för din premiepension. Det innebär ofta höga avgifter och sämre värdeutveckling för dig som sparare. Gör så här istället.  

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan placera i fonder. I anslutning till det finns det företag som erbjuder placerings- eller rådgivningstjänster. Du kan också erbjudas att köpa en prenumeration på ett nyhetsbrev som innehåller råd om fondval för din premiepension. 

Att betala för råd lönar sig sällan

Att låta någon annan bestämma vilken eller vilka fonder du ska välja för din premiepension innebär ofta höga avgifter och sämre värdeutveckling för dig som sparare, därför avråder vi från det. 

Den årliga avgiften som idag tas ut av de olika aktörerna för rådgivning och nyhetsbrev inom premiepensionen varierar mellan cirka 1 000 till 2 000 kronor. På lång sikt är det mest sannolikt att du får en sammanlagt högre pension om du istället för att betala för denna typ av rådgivning:

  • sparar årsavgiften du betalar för rådgivningen eller nyhetsbrevet på ett investeringssparkonto och väljer att exempelvis spara i en global aktieindexfond
  • har kvar ditt premiepensionssparande i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa, som är en global fondportfölj med låga avgifter som anpassas efter din ålder och är uppbyggd för att passa ett långsiktigt sparande

Vill du själv välja fonder för din premiepension kan du få vägledning på vår webb. Det kan också vara bra att lyssna på råd, gärna från fler och sådana som inte tar ut avgifter, men sedan välja själv.

Ditt premiepensionsval och stöd för fondval

Problemen med oseriösa aktörer har minskat

Historiskt sett har många av de fondbyten som gjorts skett genom förvaltare och rådgivare, så kallade säljdrivna fondbyten. Fenomenet har minskat men det finns tyvärr fortfarande oseriösa rådgivare och försäljare i samband med ditt sparande i premiepensionen. Dessa företag eller rådgivare ser inte alltid till kundens bästa. Det är privata företag som drivs i vinstsyfte och Pensionsmyndigheten har inget samarbete med dem.

Genom åren har en rad åtgärder vidtagits för att öka konsumentskyddet inom premiepensionssystemet. Bland annat är det förbjudet att sälja rådgivning om premiepension över telefon och din bank får inte ge dig lägre ränta på ditt bolån om du placerar premiepensionen hos dem. En ny fondtorgsnämnd har också startat som ska upphandla, granska och kvalitetssäkra fonderna i det svenska premiepensionssystemet.

Få vet vad de betalar

Många vet inte vilken avgift de betalar för rådgivningen eller vad fonderna de valt kostar.

En undersökning som vi har gjort visar att en av fem pensionssparare har tagit hjälp av en rådgivare som inte är kopplad till deras bank i placeringen av sin premiepension. En av tio sparare uppger att de har tagit hjälp av sin bank. Drygt en av fyra av de som har använt sig av rådgivare eller bank uppger att de inte känner till kostnaden för den rådgivning de fått.

Vidare är det endast en av tre som uppger att de vet vilka avgifter de betalar för sina fonder i premiepensionen. 

Om du vill säga upp ditt avtal om förvaltning av din premiepension

Det finns exempel där förvaltningstjänster kopplat till premiepensionen har haft oskäligt långa avtalstider och där pensionssparare har mött stora svårigheter med att säga upp avtalet. Om du har ingått ett avtal över telefon efter den 1 juli 2018 strider det mot telefonförbudet och är ogiltigt. Ingenting behöver betalas för tjänster eller produkter.

Det kan dock förekomma att premiepensionsrådgivning säljs på annat sätt än via telefon, till exempel via nyhetsbrev eller rådgivningsmöten. Det finns även de som har ett gammalt avtal som tecknades innan telefonförbudet infördes.

Om du vill ångra ett köp vänd dig i första hand till rådgivaren eller försäljaren i fråga. Vänd dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentverket om företaget inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen.