Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Vad händer med pensionen när inflationen stiger?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Många pensionärer hör av sig till oss och undrar hur det blir med pensionen när priserna ökar. Här berättar vi hur de olika delarna av pensionen påverkas när inflationen stiger och vad du kan göra om du har en låg pension.

De flesta som har börjat ta ut sin pension har flera olika typer av pensioner. Den allmänna pensionen betalas ut från oss på Pensionsmyndigheten. De flesta har också en tjänstepension som betalas ut från ett eller flera tjänstepensionsbolag. Det finns också de som har privata pensioner.  

I den allmänna pensionen finns det delar som grundar sig på dina inkomster: tilläggs-, inkomst- och premiepension. Det finns också olika grundskydd: garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. 

Omräkning av pensionerna vid årsskiftet

Det är flera olika faktorer som påverkar hur de olika pensionsdelarna räknas om vid årsskiftet.

I den inkomstgrundade allmänna pensionen ingår inkomst-, tilläggs- och premiepension. Det finns också garantipension som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. 

Inkomst- och tilläggspension

Inkomst- och tilläggspension utgör den största delen av pensionen för de allra flesta av dagens pensionärer. Dessa pensioner räknas om utifrån inkomstutvecklingen i samhället och kommer 2023 att höjas med 3,0 procent.

När inkomst- och tilläggspensionen räknas om tas alltså ingen hänsyn till inflationen vilket gör att dessa pensioners köpkraft minskar i det läge vi är just nu. Det vill säga ett läge då inflationen på 8,7 procent kraftigt överstiger inkomsternas utveckling.

Inkomsterna har utvecklats med 4,6 procent. Förklaringen till att du får ett avdrag med 1,6 procentenheter vid den årliga omräkningen av inkomstpensionen är att du får motsvarande förskott när din pension beräknas första gången.

Premiepension

Hur premiepensionen förändras vid årsskiftet beror på hur värdet på dina fonder har utvecklats. 

Premiepensionen utgör en mindre del av dagens pensionärers totala pension. Det beror på att det betalas in mindre av den pensionsgrundande inkomsten till premiepensionen (2,5 procent) än till inkomstpensionen (16 procent). Dagens pensionärer har heller inte tjänat in till premiepensionen under hela sitt arbetsliv.  

Om du inte har gjort ett eget val av premiepensionsfonder så är din premiepension placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Hur premiepension från AP7 Såfa förändras vid årsskiftet beror bland annat på hur gammal du är.

Risken, tillgångarna, i AP7 Såfa anpassas efter din ålder, vilket innebär att du som är pensionär får en gradvis större del räntor i portföljen ju äldre du blir. Med förvalet får du därför inte så stora förändringar av din premiepension när du är pensionär jämfört med om du har hela din premiepension i aktiefonder. 

AP7 Såfa - det statliga förvalsalternativet i premiepensionen

Garantipension

I den allmänna pensionen ingår också garantipension. Den följer prisutvecklingen och höjs nästa år med 8,7 procent. Uppräkningen vid årsskiftet är, till följd av den höga inflationen, den högsta någonsin. 

Det finns olika typer av tjänstepension som påverkas olika när priserna stiger.

Förmånsbestämd tjänstepension

De flesta förmånsbestämda tjänstepensioner följer prisutvecklingen i Sverige och behåller köpkraften eftersom de ökar lika mycket som inflationen. Förmånsbestämda tjänstepensioner påverkas därför inte av höjda priser och behåller sin köpkraft.

Premiebestämd tjänstepension

Dagens pensionärer har ofta en mindre del premiebestämda tjänstepensioner. I en premiebestämd tjänstepension är det värdeutvecklingen på sparandet som avgör storleken på utbetalningen.

I premiebestämda tjänstepensioner kan du ha fondförsäkring eller traditionell försäkring.

  • Traditionell försäkring innebär ett pensionssparande med en garanterad lägsta tjänstepension. 
  • Fondförsäkring innebär ett pensionssparande där du själv väljer vilka fonder dina pengar ska placeras i och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

När du ansöker om bostadstillägg prövar vi automatiskt rätten till äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg

Bostadstillägget påverkas när driftkostnaderna ökar, men bara om man bor i en egen fastighet. Då får man nämligen ersättning för driftkostnader enligt en schablon som ses över årligen av Pensionsmyndigheten utan att du själv behöver göra något. Men om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt behöver du själv skicka in en ändringsanmälan om hyran eller avgiften stiger.

Bra att veta är att du inte får ersättning för kostnader för hushållsel. Om elen ingår i din hyra gör vi ett schablonavdrag på din hyra. Om du betalar elen separat från hyran så ska du inte ta upp elkostnaden i ansökan.

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är en del av grundskyddet och är till för den som får en låg eller ingen pension. Den som har äldreförsörjningsstöd får pengar så att den kommer upp i en så kallad skälig levnadsnivå. Det betyder att man ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att man har betalat för sitt boende.

Vad som räknas som skälig levnadsnivå hänger ihop med prisutvecklingen. När priserna stiger så stiger även gränsen för skälig levnadsnivå. Denna gräns justeras automatiskt vid årsskiftet och du som har äldreförsörjningsstöd behöver inte göra något.

Om du har en låg pension

Om du upplever att pensionen inte räcker till så kan du räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Gör en preliminärberäkning innan du skickar in din ansökan för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Gör en preliminär beräkning av bostadstillägg

Du eller en anhörig är också välkommen att delta på något av våra informationsmöten om bostadstillägg. Informationsmöte om bostadstillägg

Korta fakta om grundskyddet i pensionssystemet

Garantipension – ger en utfyllnad till den inkomstgrundade pensionen upp till en viss nivå för de som har låg eller ingen egen inkomstgrundad allmän pension, baseras främst på storleken på inkomstpensionen samt bosättningstid i Sverige, men även civilstånd.

Bostadstillägg – ett skattefritt tillägg för den som har låg pension, hela ekonomin tas med i beräkningen.

Äldreförsörjningsstöd – för personer som inte har rätt till full garantipension finns äldreförsörjningsstödet som fungerar som ett yttersta skyddsnät och säkerställer en skälig levnadsnivå för alla äldre.

Inkomstpensionstillägg – infördes med motiveringen att öka respektavståndet, som avser skillnaden i pensionsinkomst för den som har arbetat och den som inte har arbetat ett helt yrkesliv. Inkomstpensionstillägg