Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg

Hus som illustrerar att det är viktigt att anmäla ändringar för dig som har bostadstillägg

När din ekonomi eller familjesituation förändras kan det påverka bostadstillägget. Därför är det viktigt att du anmäler ändringarna så snart du kan, för att inte gå miste om pengar eller bli återbetalningsskyldig. Ett bostadstillägg gäller oftast tills vidare.

De förändringar som kan påverka ditt bostadstillägg är ändrade inkomster, tillgångar, bostadskostnad eller vilka du delar bostad med. Anmäl ändringarna inom 14 dagar. Om din ändring ger ett högre bostadstillägg, till exempel om du anmäler en höjd hyra, har du tre månader på dig att anmäla ändringen.

Anmäl ändringar för bostadstillägg

Logga in med din e-legitimation för att anmäla ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg.

Så anmäler du eller en anhörig ändringar

Ändrad hyra eller avgift anmäler du här på webben eller på en särskild blankett. Då kan anmälan oftast handläggas automatiskt och du kan få ett snabbare beslut.

En anhörig kan vara behörig att anmäla ändringar åt dig med sin e-legitimation. Vid anhörigbehörighet krävs inget beslut eller fullmakt, utan behörigheten kan gälla direkt. 

Anmäl ändringar åt någon annan

Anmäl via blankett

  • För att anmäla ändrad hyra eller avgift ska du använda blanketten Anmälan om ändrad hyra/avgift. 
  • För att anmäla flytt eller andra ändringar ska du använda blanketten Anmälan om ändrade uppgifter, för en alternativt två sökande. 

Blanketter

Blanketten skickar du till:

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund

Avsluta ditt bostadstillägg

Vill du avsluta ditt bostadstillägg och inte få några fler utbetalningar? Då kontaktar du vår kundservice.

Årliga omräkningar

Varje år räknar vi om ditt bostadstillägg automatiskt, till exempel när din allmänna pension ändras eller när din inkomst av kapital ändras. Detta är uppgifter som du därför inte behöver anmäla själv.

Om den nya uppgiften påverkar ditt bostadstillägg kommer du att få ett nytt beslut. Du hittar också informationen genom att logga in på Mina sidor och tjänsten Mina pensionsförmåner.

De här förändringarna behöver du anmäla till oss

  • Om du får ändrad bostadskostnad, byter bostad, får en inneboende eller om dina boendeförhållanden ändras på annat sätt.
  • Om du blir sammanboende, gifter dig, skiljer dig eller flyttar isär.
  • Om du eller din maka, make, registrerad partner eller sambo får en ökad årsinkomst med 1 000 kronor eller mer jämfört med årsinkomsten i ditt senaste beslut om bostadstillägg. Får du en lägre inkomst anmäler du det också.
  • Om du har en förmögenhet på mer än 100 000 kronor och förmögenheten har ökat med 5 000 kronor eller mer jämfört med de uppgifter som ligger till grund för ditt senaste beslut om bostadstillägg. För gifta, sambor och registrerad partner gäller för er båda sammanlagt 200 000 kronor respektive 10 000 kronor.
  • Om du ska bosätta dig i annat land. Du behöver även anmäla om du planerar att regelbundet vara i annat land eller om du tillfälligt ska resa utomlands för en längre tid än sex månader. 

Det här behöver du inte anmäla

  • När utbetalningarna av tjänstepension från AMF, Alecta, AFA, KPA AB och SPV ändras vid varje årsskifte. Anmäl bara ändringar som kommer under andra delar av året.
  • När din ersättning från Pensionsmyndigheten eller din sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan räknas om vid varje årsskifte. 
  • Om du har fått en ändrad kapitalinkomst. Vi hämtar uppgifter om din kapitalinkomst från Skatteverket i samband med ditt slutliga beslut om skatt.

Därför är det viktigt att du anmäler förändringar

Pensionsmyndigheten kontrollerar regelbundet dina uppgifter i ansökan med Skatteverket. Kontrollerna ersätter inte din skyldighet att anmäla förändringar som påverkar din rätt till ersättning. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Du kan också gå miste om ett högre bostadstillägg om du inte anmäler till exempel höjd hyra eller lägre inkomster eller tillgångar.

Frågor och svar om bostadstillägg

Vi ger svar på vanliga frågor om bostadstillägg. Till exempel vem som kan få bostadstillägg och hur vi räknar. 

Vanliga frågor om bostadstillägg