Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg

Hus som illustrerar att det är viktigt att anmäla ändringar för dig som har bostadstillägg

När din ekonomi eller familjesituation förändras kan det påverka bostadstillägget. Därför är det viktigt att du anmäler ändringarna så snart du kan, för att inte gå miste om pengar eller bli återbetalningsskyldig. Ett bostadstillägg gäller oftast tills vidare.

De förändringar som kan påverka ditt bostadstillägg är ändrade inkomster, tillgångar, bostadskostnad eller vilka du delar bostad med. Anmäl ändringarna inom 14 dagar. Om din ändring ger ett högre bostadstillägg, till exempel om du anmäler en höjd hyra, har du tre månader på dig att anmäla ändringen.

Anmäl ändringar för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Logga in med din e-legitimation. Är du gift eller sambo och bor tillsammans med din partner behöver ni anmäla ändringar via blankett.

Anhörig kan vara behörig att anmäla med sin e-legitimation.

Bra att veta

 • Du anmäler ändringar enklast här på webben. Handläggningen kan då ofta göras automatiskt och du kan få ett snabbare beslut.
 • En anhörig kan i vissa fall vara behörig att anmäla ändringar med sin e-legitimation.
 • Det går även bra att hjälpa en nära anhörig eller vän genom att sitta bredvid och finnas där som ett stöd. Den som ansöker ska då logga in med sin e-legitimation.

Behörig anhörig kan ansöka med sin e-legitimation

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan anmäla ändringar för bostadstillägg och anmäla ändrad hyra här på webben. Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett. 

Anmäl ändringar åt någon annan

Saknar du e-legitimation?

Du kan anmäla ändringar via blankett eller genom att ta hjälp av oss. Men det bästa är att skaffa en e-legitimation eftersom det är enklare att anmäla via webben och du kan oftast få beslutet snabbare.

 • Kontakta din bank för att skaffa BankID.
  Banker som utfärdar BankID

 • Om du anmäler ändringar via blankett ska du vara noga med att svara på alla frågor och lämna kompletta och korrekta uppgifter. Kom också ihåg att skriva under din anmälan.

  För att anmäla ändrad hyra eller avgift ska du använda blanketten Anmälan om ändrad hyra/avgift. För att anmäla flytt eller andra ändringar ska du använda blanketten Anmälan om ändrade uppgifter, för en alternativt två sökande. 
  Blanketter

 • Ett annat sätt är att vi hjälper dig. Kontakta vår kundservice eller besök något av våra servicekontor.
  Kontakta kundservice och hitta servicekontor

De här förändringarna behöver du anmäla till oss

 • Om du får ändrad bostadskostnad, byter bostad, får en inneboende eller om dina boendeförhållanden ändras på annat sätt.
 • Om du blir sammanboende, gifter dig, skiljer dig eller flyttar isär.
 • Om du eller din maka, make, registrerad partner eller sambo får en ökad årsinkomst med 1 000 kronor eller mer jämfört med årsinkomsten i ditt senaste beslut om bostadstillägg. Får du en lägre inkomst anmäler du det också. Undantag är om du får inkomstpensionstillägg, då behöver du inte anmäla det eftersom det inte påverkar beräkningen av bostadstillägg.
 • Om du har en förmögenhet på mer än 100 000 kronor och förmögenheten har ökat med 5 000 kronor eller mer jämfört med de uppgifter som ligger till grund för ditt senaste beslut om bostadstillägg. För gifta, sambor och registrerad partner gäller för er båda sammanlagt 200 000 kronor respektive 10 000 kronor.
 • Om du ska bosätta dig i annat land. Du behöver även anmäla om du planerar att regelbundet vara i annat land eller om du tillfälligt ska resa utomlands för en längre tid än sex månader. Om du får äldreförsörjningsstöd behöver du anmäla om du ska vistas utomlands längre tid än 3 månader.

I vissa fall räknas ditt bostadstillägg om automatiskt. Dessa förändringar behöver du inte anmäla själv.

Ditt bostadstillägg räknas om automatiskt i vissa fall

Varje år räknar vi om ditt bostadstillägg automatiskt, till exempel när din allmänna pension ändras eller när din inkomst av kapital ändras. 

Om den nya uppgiften påverkar ditt bostadstillägg kommer du att få ett nytt beslut. Du hittar också informationen genom att logga in på Mina sidor och tjänsten Mina pensionsförmåner.

Dessa uppgifter behöver du inte anmäla själv

När utbetalningarna av tjänstepension från AMF, Alecta, KPA Pension, Skandikon och SPV ändras vid varje årsskifte. Du får då alltid ett nytt beslut om bostadstillägg från oss med uppgift om den ändrade tjänstepensionen. Beslutet kommer i början av februari. Om du inte fått något beslut trots att din tjänstepension har ändrats behöver du kontakta oss. Anmäl också alltid ändringar som kommer under andra delar av året.

När din ersättning från Pensionsmyndigheten eller din sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan räknas om vid varje årsskifte. 

Om du har fått en ändrad kapitalinkomst. Vi hämtar uppgifter om din kapitalinkomst från Skatteverket i samband med ditt slutliga beslut om skatt. Du behöver endast anmäla kapitalinkomst om du har begärt omprövning och fått ett ändrat beslut från Skatteverket.

Ska du byta bostad?

Du behöver alltid anmäla till oss om du byter bostad. I vissa fall är det extra viktigt att du först tar reda på hur en flytt påverkar ditt bostadstillägg.

En förändrad boendesituation kan innebära att du inte längre kan få något bostadstillägg. Det kan till exempel vara om du:

 • flyttar från ett hus eller en bostadsrätt som du fortfarande äger. Värdet av huset eller bostadsrätten räknas då som förmögenhet.
 • säljer eller överlåter ett hus eller en bostadsrätt. Huset eller bostadsrätten du ägde den 31 december förra året räknas som förmögenhet även om du inte äger det/den nu. Eventuell vinst vid försäljning räknas som kapitalinkomst.

När tillgångar och kapitalinkomster ändras påverkar det bostadstillägget på nytt. Det är därför viktigt att ta reda på hur bostadstillägget påverkas, både före en flytt och för tid därefter. Du kan själv göra en preliminär beräkning eller kontakta oss för att få hjälp.

Tänk också på att anmäla flytt till Skatteverket

Anmäl till Skatteverkets folkbokföring

Avsluta ditt bostadstillägg

Vill du avsluta ditt bostadstillägg och inte få några fler utbetalningar? Då kontaktar du vår kundservice.

Därför är det viktigt att du anmäler förändringar

Pensionsmyndigheten kontrollerar regelbundet dina uppgifter i ansökan med Skatteverket. Kontrollerna ersätter inte din skyldighet att anmäla förändringar som påverkar din rätt till ersättning. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Du kan också gå miste om ett högre bostadstillägg om du inte anmäler till exempel höjd hyra eller lägre inkomster eller tillgångar.

Frågor och svar om bostadstillägg

Vi ger svar på vanliga frågor om bostadstillägg. Till exempel vem som kan få bostadstillägg och hur vi räknar. 

Vanliga frågor om bostadstillägg