För dig som har bostadstillägg | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

För dig som har bostadstillägg

Vanligtvis gäller ett beslut om bostadstillägg tills vidare och du behöver inte ansöka på nytt. Men du behöver själv anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- och familjeförhållande till oss eftersom det kan innebära att du har rätt till högre eller lägre bostadstillägg.

Anmäl ändrad hyra eller avgift

För att göra en ändring behöver du logga in med din e-legitimation eller möjlighet att skriva ut blanketten när du har fyllt i dina uppgifter.

Anmäl förändringar via blankett

Blanketterna använder du för att anmäla ändrade ekonomiska förhållanden som till exempel ändrad inkomst, förmögenhet, flytt, ändrad boendekostnad eller familjeförhållanden. Blanketterna skickar du till oss.

Följande behöver du anmäla till oss

  • Om du får ändrad bostadskostnad, byter bostad, får en inneboende eller om dina boendeförhållanden ändras på annat sätt.
  • Om du blir sammanboende, gifter dig, skiljer dig eller flyttar isär.
  • Om du, din maka/ make/ registrerad partner eller sambo får en ökad årsinkomst med 1 000 kronor eller mer jämfört med årsinkomsten i ditt senaste beslut om bostadstillägg. Får du en lägre inkomst anmäler du det också.
  • Om du har du en förmögenhet på mer än 100 000 kronor och förmögenheten har ökat med 5 000 kronor eller mer jämfört med de uppgifter som ligger till grund för ditt senaste beslut om bostadstillägg. För gifta/ sambor/ registrerad partner gäller för er båda sammanlagt 200 000 kronor respektive 10 000 kronor.
  • Om du ska bosätta dig i annat land. Du behöver även anmäla om du planerar att regelbundet vara i annat land eller om du tillfälligt ska resa utomlands för en längre tid än sex månader.

Information som du inte behöver anmäla

  • Du behöver inte anmäla när tjänstepensionen från AMF, Alecta, AFA, KPA AB och SPV räknas om vid varje årsskifte.
  • Du behöver inte anmäla när ersättning från oss eller sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan räknas om vid varje årsskifte. 
  • Du behöver inte anmäla om du har fått en högre kapitalinkomst för inkomstår 2017. Pensionsmyndigheten kommer att hämta uppgift om din kapitalinkomst från Skatteverket i samband med ditt slutliga beslut om skatt för inkomstår 2017. Men om du har fått en lägre kapitalinkomst kan du ha rätt till högre bostadstillägg och du kan då själv anmäla det redan i januari 2018. Din kapitalinkomst framgår av dina årsbesked från bank och ev. försäkringsbolag. Kapitalinkomst är t.ex. ränta, utdelning eller vinst vid försäljning av fonder, aktier eller fastigheter. 

Därför är det viktigt att du anmäler förändringar

Pensionsmyndigheten kontrollerar regelbundet dina uppgifter i ansökan med Skatteverket. Kontrollerna ersätter inte din skyldighet att anmäla förändringar som påverkar din rätt till ersättning. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Har du frågor om bostadstillägg?

Vanliga frågor om bostadstillägg