För dig som har bostadstillägg | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

För dig som har bostadstillägg

Har du fått bostadstillägg beviljat så gäller beslutet oftast tills vidare. Har din ekonomi, bostads- och familjeförhållande förändrats måste du själv anmäla det till oss eftersom det kan innebära att du har rätt till högre eller lägre bostadstillägg.

Anmäl ändrad bostadskostnad

För att göra en ändring behöver du logga in med din e-legitimation eller ha möjlighet att skriva ut blanketten när du har fyllt i dina uppgifter.

Anmäl förändringar via blankett

Du kan också anmäla ändrade ekonomiska förhållanden via blankett.

Blanketten skickar du till:

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund

De här förändringarna behöver du anmäla till oss

  • Om du får ändrad bostadskostnad, byter bostad, får en inneboende eller om dina boendeförhållanden ändras på annat sätt.
  • Om du blir sammanboende, gifter dig, skiljer dig eller flyttar isär.
  • Om du eller din maka, make, registrerad partner eller sambo får en ökad årsinkomst med 1 000 kronor eller mer jämfört med årsinkomsten i ditt senaste beslut om bostadstillägg. Får du en lägre inkomst anmäler du det också.
  • Om du har en förmögenhet på mer än 100 000 kronor och förmögenheten har ökat med 5 000 kronor eller mer jämfört med de uppgifter som ligger till grund för ditt senaste beslut om bostadstillägg. För gifta, sambor och registrerad partner gäller för er båda sammanlagt 200 000 kronor respektive 100 000 kronor.
  • Om du ska bosätta dig i annat land. Du behöver även anmäla om du planerar att regelbundet vara i annat land eller om du tillfälligt ska resa utomlands för en längre tid än sex månader.

Det här behöver du inte anmäla

  • Du behöver inte anmäla när tjänstepensionen från AMF, Alecta, AFA, KPA AB och SPV räknas om vid varje årsskifte.
  • Du behöver inte anmäla när ersättning från oss eller sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan räknas om vid varje årsskifte. 
  • Om du har fått en ändrad kapitalinkomst. Vi hämtar uppgifter om din kapitalinkomst från Skatteverket i samband med ditt slutliga beslut om skatt.

Därför är det viktigt att du anmäler förändringar

Pensionsmyndigheten kontrollerar regelbundet dina uppgifter i ansökan med Skatteverket. Kontrollerna ersätter inte din skyldighet att anmäla förändringar som påverkar din rätt till ersättning. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Du kan också gå miste om ett högre bostadstillägg om du inte anmäler till exempel höjd hyra eller lägre inkomster eller tillgångar.

Har du frågor om bostadstillägg?

Vanliga frågor om bostadstillägg