Anmäl ändringar - för dig som har bostadstillägg | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Anmäl ändringar - för dig som har bostadstillägg

Ett bostadstillägg gäller oftast tills vidare. När din ekonomi eller familjesituation ändras kan det påverka bostadstillägget. Det är därför viktigt att du anmäler förändringarna så snart du kan, för att inte gå miste om pengar eller bli återbetalningsskyldig.

Du kan anmäla ändrad bostadskostnad här på webben. Om du har flyttat eller om du har fler uppgifter att ändra gör du det via blankett.

Anmäl förändringar via blankett

Du kan också anmäla ändrade ekonomiska förhållanden via blankett.

Blanketter

Blanketten skickar du till:

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund

De här förändringarna behöver du anmäla till oss

  • Om du får ändrad bostadskostnad, byter bostad, får en inneboende eller om dina boendeförhållanden ändras på annat sätt.
  • Om du blir sammanboende, gifter dig, skiljer dig eller flyttar isär.
  • Om du eller din maka, make, registrerad partner eller sambo får en ökad årsinkomst med 1 000 kronor eller mer jämfört med årsinkomsten i ditt senaste beslut om bostadstillägg. Får du en lägre inkomst anmäler du det också.
  • Om du har en förmögenhet på mer än 100 000 kronor och förmögenheten har ökat med 5 000 kronor eller mer jämfört med de uppgifter som ligger till grund för ditt senaste beslut om bostadstillägg. För gifta, sambor och registrerad partner gäller för er båda sammanlagt 200 000 kronor respektive 100 000 kronor.
  • Om du ska bosätta dig i annat land. Du behöver även anmäla om du planerar att regelbundet vara i annat land eller om du tillfälligt ska resa utomlands för en längre tid än sex månader. 

Det här behöver du inte anmäla

  • När utbetalningarna av tjänstepension från AMF, Alecta, AFA, KPA AB och SPV ändras vid varje årsskifte. Anmäl bara ändringar som kommer under andra delar av året.
  • När din ersättning från Pensionsmyndigheten eller din sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan räknas om vid varje årsskifte. 
  • Om du har fått en ändrad kapitalinkomst. Vi hämtar uppgifter om din kapitalinkomst från Skatteverket i samband med ditt slutliga beslut om skatt.

Därför är det viktigt att du anmäler förändringar

Pensionsmyndigheten kontrollerar regelbundet dina uppgifter i ansökan med Skatteverket. Kontrollerna ersätter inte din skyldighet att anmäla förändringar som påverkar din rätt till ersättning. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Du kan också gå miste om ett högre bostadstillägg om du inte anmäler till exempel höjd hyra eller lägre inkomster eller tillgångar.

Frågor och svar om bostadstillägg

Vi ger svar på vanliga frågor om bostadstillägg. Till exempel vem som kan få bostadstillägg och hur vi räknar. 

Vanliga frågor om bostadstillägg