Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende.  Du ansöker enklast på webben.

För att ansöka om bostadstillägg måste du ta ut hel allmän pension, inklusive premiepension. Du kan tidigast ansöka från den månad du fyller 65 år.

När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd. 

Äldreförsörjningsstöd

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Innan du ansöker bör du göra en preliminär beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Du som hjälper någon annan kan göra beräkningen för att se hur det ser ut för din förälder eller en annan äldre person.

Preliminär beräkning av bostadstillägg

Anmäl ändringar

Har du redan bostadstillägg och vill anmäla en ändrad hyra eller månadsavgift kan du göra det via tjänsten anmäl ändringar. Du behöver alltså inte göra en ny ansökan.

Anmäl ändringar – för dig som har bostadstillägg

Uppgifter du behöver

När du gör en ansökan om bostadstillägg behöver du svara på frågor om din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar om de överstiger 100 000 kronor.

Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende. Se därför till att ha aktuella uppgifter till hands, till exempel hyresspecifikation, utbetalningsbesked för tjänstepension, senaste deklaration samt årsbesked från din bank.

Gör din ansökan

Ansök genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation. Är du gift, sambo eller registrerad partner och bor tillsammans lämnar ni en gemensam ansökan. Ansökan behöver signeras av er båda.

Så använder du e-legitimation för att ansöka

Har du en e-legitimation men är osäker på hur du använder den? Ta gärna stöd av instruktionen nedan. Du kan också kontakta kundservice eller besöka ett servicekontor så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Instruktion

Ta gärna hjälp av någon som sitter med dig om du känner dig osäker på hur du går till väga. 

  1. För att ansöka klickar du på den blå knappen Ansök om bostadstillägg här ovanför.
  2. Du kommer då till nästa sida där du loggar in på Mina Sidor. Välj den e-legitimation som är aktuell för dig; BankID om du har ett BankID på datorn, och Mobilt BankID om du har det på din mobila enhet. Om du har Freja eID+ väljer du det istället.
  3. Följ instruktionerna på skärmen. Du kommer att få starta ditt BankID som du har på din dator eller mobila enhet. Om du har Freja eID+ startar du deras app.
  4. När du följt instruktionerna och startat ditt BankID/Freja eID+ blir du automatiskt ombedd att legitimera dig för att logga in på Mina Sidor.
  5. När du är inloggad skickas du direkt till ansökan och kan börja svara på frågorna. Det finns information och hjälp längs vägen. Om du har frågor under tiden du fyller i ansökan eller vill att vi guidar dig genom den är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0771-776 776.
  6. Du kan alltid avbryta eller pausa ansökan genom att stänga ner fönstret. Uppgifterna sparas automatiskt i 30 dagar.
  7. När du är färdig med att fylla i din ansökan ska du godkänna och skriva under att uppgifterna stämmer. Du får då signera ansökan med hjälp av din e-legitimation. Du får sedan en bekräftelse på att din ansökan har skickats in till oss.

Behörig anhörig kan ansöka med sin e-legitimation

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning. Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett. 

Ansök om bostadstillägg åt någon annan

Det går även bra att hjälpa en nära anhörig eller vän genom att sitta bredvid och finnas där som ett stöd. Den som ansöker loggar in med sin e-legitimation. 

Saknar du e-legitimation och kan inte logga in?

Kontakta din bank för att skaffa BankID.

Banker som utfärdar BankID

Du kan ansöka om bostadstillägg även om du inte har e-legitimation. Ansök via blankett eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig. Du kan också besöka något av våra servicekontor. 

Blanketter

Kontakta kundservice och hitta servicekontor

Vad händer med min ansökan?

När vi har fått din ansökan påbörjar vi handläggningen av ditt ärende. I vissa fall kan vi behöva be dig komplettera några uppgifter, i så fall kontaktar vi dig.

Vi hämtar vid behov in vissa uppgifter direkt från andra myndigheter eller privata aktörer. Informationsinhämtningen sker då maskinellt. För att kunna hämta in uppgifter som vi behöver för handläggningen behöver vi först skicka personnummer. Uppgifterna kan gälla inkomster från Skatteverket, uppehållstillstånd från Migrationsverket, tjänstepension från tjänstepensionsbolag eller uppgift om tillgångar från banker.

Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. Just nu har vi långa handläggningstider för bostadstillägg.

Väntetider för handläggning och kontakt med kundservice

Automatiserat beslutsfattande

Beslut i ett ärende om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd fattas i vissa fall genom automatiserad behandling, det vill säga maskinellt. Vissa beslut fattas i regel alltid automatiserat. Detta gäller exempelvis vid omräkning på grund av ändrad inkomst såsom allmän pension, vissa tjänstepensioner samt inkomst av kapital. Vi fattar automatiserade beslut med stöd av 28 § förvaltningslagen.

Frågor och svar om bostadstillägg

Vi ger svar på vanliga frågor om bostadstillägg. Till exempel vem som kan få bostadstillägg och hur vi räknar. 

Vanliga frågor om bostadstillägg

Begära omprövning av beslut

Är du inte nöjd med Pensionsmyndighetens beslut kan du begära att vi omprövar det.

Begär omprövning

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning

Bostadstillägg till dig som har sjuk- eller aktivitetsersättning prövas av Försäkringskassan.

Försäkringskassan

Du som har änkepension

Har du änkepension på grund av ett dödsfall som inträffade före år 2003 kan du ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Om dödsfallet inträffade år 2003 eller senare måste du vara född före år 1945 för att ansöka om bostadstillägg. När du fyllt 65 år måste du också ta ut hela din allmänna pension.

Mer om änkepension