Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om bostadstillägg

Du kan ansöka om bostadstillägg om du är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension. Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad.  Du kan även ha viss förmögenhet.

Samtidigt som du ansöker om bostadstillägg prövar vi om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Gör en preliminär beräkning innan du ansöker. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg.

Räkna ut om du kan få bostadstillägg

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Logga in med din e-legitimation. Är du gift eller sambo och bor tillsammans med din partner behöver ni båda signera ansökan.

Anhörig kan vara behörig att ansöka med sin e-legitimation.

Bra att veta innan du ansöker

 • Du ansöker enklast på webben och då får du oftast beslutet snabbare.
 • Anhörig kan vara behörig att ansöka, även på webben.
 • Vi har för tillfället långa handläggningstider. 

Mer om bostadstillägg 

Mer om äldreförsörjningsstöd

Uppgifter du behöver vid ansökan

I din ansökan om bostadstillägg behöver du svara på frågor om din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar, om de överstiger 100 000 kronor.

Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende. 

Se därför till att ha aktuella uppgifter till hands, till exempel hyresspecifikation, utbetalningsbesked för tjänstepension, din senaste deklaration från Skatteverket, samt årsbesked från din bank.

Var hittar jag uppgift om utbetalare?

Du kan ta hjälp av sammanställningen av utbetalare som finns i specifikationen i din senaste deklaration från Skatteverket. Men tänk på att om utbetalarna har ändrats sedan dess ska du fylla i de utbetalare du har idag.

I specifikationen i din deklaration från Skatteverket hittar du uppgift om vilka som betalar ut dina inkomster.

Bild: Exempel på en inkomstdeklaration. Specifikationen innehåller uppgifter om vilka som betalade ut inkomster till dig under förra året.

Var hittar jag uppgifter om inkomster?  

I ansökan ska du fylla i din aktuella inkomst med belopp före skatt. Uppgifterna hittar du i utbetalningsbeskedet som du vanligen får i början av året från de som betalar ut pengar till dig, till exempel från tjänstepensionsbolag. Du kan också kontakta din utbetalare, och hos de flesta kan du logga in på deras webbsida för att se informationen. 

Behörig anhörig kan ansöka med sin e-legitimation

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning. Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett. 

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd åt någon annan

Det går även bra att hjälpa en nära anhörig eller vän genom att sitta bredvid och finnas där som ett stöd. Den som ansöker loggar in med sin e-legitimation. 

Saknar du e-legitimation?

Genom att skaffa en e-legitimation kan du ansöka via webben. Ansökan blir då oftast mer komplett och det gör att du kan få beslutet snabbare.

Vill du ansöka med blankett?

Du kan även ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd med hjälp av en blankett. 

 • Var noga med att svara på alla frågor och lämna kompletta och korrekta uppgifter. Kom också ihåg att skriva under din ansökan. 
  Blanketter
   
 • Här på webben finns information som beskriver hur du ska fylla i blanketten och var du hittar uppgifterna.
  Så fyller du i blanketten

Vad händer med min ansökan?

När vi har fått din ansökan påbörjar vi handläggningen av ditt ärende. I vissa fall kan vi behöva be dig komplettera några uppgifter, i så fall kontaktar vi dig.

Vi hämtar vid behov in vissa uppgifter direkt från andra myndigheter eller privata aktörer och det görs maskinellt. För att kunna hämta in uppgifter som vi behöver för handläggningen behöver vi först skicka personnummer. Uppgifterna kan gälla inkomster från Skatteverket, uppehållstillstånd från Migrationsverket, tjänstepension från tjänstepensionsbolag eller uppgift om tillgångar från banker.

Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan.

Väntetider för handläggning och kontakt med kundservice

Fler frågor och svar

Mer information hittar du bland våra vanliga frågor om bostadstillägg.

Vanliga frågor om bostadstillägg