Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende. 

När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd. 

Mer om äldreförsörjningsstöd

Gör din ansökan

Ansök genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation. Är du gift, sambo eller registrerad partner och bor tillsammans lämnar ni en gemensam ansökan. Ansökan behöver signeras av er båda.

Gör ansökan som behörig anhörig

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan också använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning. Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett. 

Mer om anhörigbehörighet och logga in

Saknar du e-legitimation och kan inte logga in?

Du som saknar e-legitimation och inte kan ansöka via vår e-tjänst kan besöka något av våra servicekontor. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare.

Kontakt kundservice och servicekontor

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan också använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning.

Mer om anhörigbehörighet och ansökan bostadstillägg

Vad händer med min ansökan?

När vi har fått din ansökan påbörjar vi handläggningen av ditt ärende. I vissa fall kan vi behöva be dig komplettera några uppgifter, i så fall kontaktar vi dig. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. Just nu har vi långa handläggningstider för bostadstillägg.

Så kan du hjälpa någon annan att ansöka

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan också använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning. Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett. 

Mer om anhörigbehörighet och logga in

Begära omprövning av beslut

Är du inte nöjd med Pensionsmyndighetens beslut kan du begära att vi omprövar det.

Begär omprövning

Du som redan har bostadstillägg och vill anmäla en ändring

Har du redan bostadstillägg men vill anmäla en ändring behöver du inte skicka in en ny ansökan.

Anmäl dina ändringar

Gift, sambo eller registrerad partner

Är du gift, sambo eller registrerad partner och bor tillsammans lämnar ni en gemensam ansökan. Ansökan behöver signeras av er båda.

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning

Bostadstillägg till dig som har sjuk- eller aktivitetsersättning prövas av Försäkringskassan.

Försäkringskassan

Om du har änkepension

Har du änkepension på grund av ett dödsfall som inträffade före år 2003 kan du ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Om dödsfallet inträffade år 2003 eller senare måste du vara född före år 1945 för att ansöka om bostadstillägg. När du fyllt 65 år måste du också ta ut hela din allmänna pension.

Mer om änkepension

Frågor om bostadstillägg?

Vanliga frågor om bostadstillägg