Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende. Bostadstillägget betalas ut samtidigt som din allmänna pension. Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg.

När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan.

Mer om äldreförsörjningsstöd

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Är du ensamstående kan du logga in på Mina sidor med e-legitimation och ansöka direkt på webben.

Är ni två som ansöker eller om du inte kan logga in kan du ansöka via digital blankett här på webben för utskrift.

Beräkning för att se om du har rätt till bostadstillägg

Hur lång tid tar det att få beslut om jag har rätt till bostadstillägg?

När vi har fått din ansökan påbörjar vi handläggningen av ditt ärende. I vissa fall kan vi behöva be dig komplettera några uppgifter, i så fall kontaktar vi dig. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan.

Är ansökan komplett får du normalt ditt beslut om bostadstillägg inom 1-2 månader. I de fall vi behöver hämta in fler uppgifter för att kunna fatta beslut kan det ta längre tid, i enskilda fall upp till 4 månader.

Du kan logga in på Mina sidor och se status för din ansökan under "Mina ärenden".

De som får bostadstillägg får det sedan vanligtvis utbetalt tills vidare och behöver bara anmäla ändringar till oss om något förändras.

Om du ansöker i förväg, till exempel samtidigt som du lämnar din ansökan om pension, kan du tidigast få ditt beslut om bostadstillägg en månad före den månad du ansöker från.

Är du inte nöjd med Pensionsmyndighetens beslut kan du begära att vi omprövar det.

Begär omprövning

Du som redan har bostadstillägg och vill anmäla en ändring

Har du redan bostadstillägg men vill anmäla en ändring behöver du inte skicka in en ny ansökan.

Anmäl dina ändringar

Bor du i Sverige, har fyllt 65 år och tar ut hela din pension inklusive premiepensionen kan du ansöka om bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på dina inkomster och tillgångar och på din bostadskostnad. 

Räkna ut om du har rätt till bostadstillägg i vårt beräkningsverktyg

Blanketter för ansökan om bostadstillägg

Saknar du e-legitimation kan du skriva ut ansökan

Saknar du e-legitimation, är gift, registrerad partner eller sambo skriver du ut ansökan och skriver under den innan den skickas in till oss. 

Du kan beställa en blankett från oss om du saknar skrivare. Vill du göra din anmälan direkt på webben, men saknar både e-legitimation och skrivare, kan du spara ner din anmälan som ett pdf-dokument och skriva ut den senare.

Skicka in blanketten till

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund

Handlingar behöver inte bifogas när du skickar in ansökan

Läs instruktionerna till ansökan för att fylla i rätt uppgifter i din ansökan. Om du behöver hjälp är du välkommen att ringa till vår kundservice. Du kan också besöka ett servicekontor.

Kontakta oss 

Gift, sambo eller registrerad partner

Är du gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Skriv ut blanketten, skriv under den med era namnteckningar och skicka in den till oss. Även om det bara är en av er som ansöker ska uppgifter om inkomst och förmögenhet för er båda två lämnas in. Detta fungerar inte med e-legitimation så därför behöver du skriva ut ansökan och skicka in den till oss per post.

Så kan du hjälpa någon annan att ansöka

Det går bra att hjälpa en nära anhörig eller vän att ansöka om bostadstillägg. Ansöker ni via webben är det den sökande som ska logga in med e-legitimation. 

Ansöker ni via en blankett och den sökande inte kan skriva under blanketten själv måste det framgå att det är en annan person som har skrivit den sökandes namn.

Skriv "Genom (och ditt namn)” efter underskriften. Ange även ditt eget namn under rubriken ”Har någon hjälpt dig att fylla i ansökan?”

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning

Bostadstillägg till dig som har sjuk- eller aktivitetsersättning prövas av Försäkringskassan.

Försäkringskassan

Om du har änkepension

Har du änkepension på grund av ett dödsfall som inträffade före år 2003 kan du ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Om dödsfallet inträffade år 2003 eller senare måste du vara född före år 1945 för att ansöka om bostadstillägg. När du fyllt 65 år måste du också ta ut hela din allmänna pension.

Mer om änkepension

Frågor om bostadstillägg?

Vanliga frågor om bostadstillägg