Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Var försiktig med att ta ut pension i vinstsyfte

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Är du i 60-års åldern? Har du blivit kontaktad av någon som vill att du ska börja ta ut din allmänna pension tidigt för att placera den, i exempelvis en kapitalförsäkring eller annan sparprodukt, samtidigt som du fortsätter jobba?
Pensionsmyndigheten avråder från tidigt uttag av pension i syfte att investera den uttagna pensionen. Här berättar vi varför. 

Det är viktigt att du gör medvetna och genomtänkta val kring din pension, framförallt om du tänker ta ut pensionen tidigt och placera den i vinstsyfte. Innan du bestämmer dig för hur du vill göra så är det bra om du vet vad försäljaren erbjuder samt vilka risker som finns med att ta ut pensionen tidigt, om syftet är att spekulera med pengarna. 

Råden försäljaren ofta ger

Rådet från försäljaren är att du tar ut din allmänna pension månadsvis från 62 års ålder, samtidigt som du fortsätter att jobba.

 • Din månatliga utbetalning av allmän pension placeras sedan i en kapitalförsäkring eller i en annan sparprodukt exempelvis på ett investeringssparkonto (ISK)
 • Säljaren får betalt för att placera pengarna genom provision
 • Säljargumenten som de ger är att du har chans till högre avkastning samt möjlighet för din familj att få pengarna om du dör

Be att få följande beräkningar

För att du enklare ska kunna se hur ett tidigt uttag av pensionen, i syfte att placera pengarna, kan påverka din framtida pension så behöver du följande information:

 • Exempel på hur pensionen påverkas på lång sikt av ett tidigt pensionsuttag, till exempel efter 70 års ålder och åren därefter
 • Kalkyl där det framgår vilka avgifter som tas ut för att förvalta pengarna, be att få en prognos där alla avgifter har tagits med i beräkningarna 
 • Exempel på hur din framtida pension påverkas vid en negativ utveckling på börsen

Hur länge du lever och värdeutvecklingen påverkar lönsamheten 

Det som påverkar om ett tidigt uttag av allmän pension för placering i kapitalförsäkring, eller annan sparprodukt, blir lönsam eller inte är två saker - hur länge du lever och värdeutvecklingen på de pengar, pensionen, som du har tagit ut och placerat.

Eftersom pensionen blir högre ju längre du väntar med att ta ut den krävs en hög värdeutveckling på kapitalet för att förbättringen ska bli märkbar i plånboken, något som är svårt att uppnå på kort sikt.

Värdeutvecklingen i en försäkring kan dessutom variera, så det är inte alltid säkert att du får den värdeutveckling du räknat med.

För att det ska vara en lönsam affär krävs enligt Pensionsmyndighetens analys för en typisk pensionär en avkastning på minst 7 procent per år.

Vad är ditt syfte?

Tidigt uttag som efterlevandeskydd

Om syftet med ett tidigt uttag av allmän pension är att skydda efterlevande bör du först se över hela skyddet till dina efterlevande. Ta reda på vad som händer om du dör, klarar sig din familj ekonomiskt? Vilka ersättningar betalas ut till din familj?
I många fall kan en livförsäkring vara ett billigare och bättre alternativ jämfört med ett tidigt uttag av pension.

Högre pension under de första åren som pensionär

Om det tidiga uttaget beror på att du vill ha en högre pension under dina första år som pensionär, utan någon förväntan på högre värdeutveckling, kan uttaget vara motiverat men se till att välja en sparform med låga avgifter.

Det är dock viktigt att vara medveten om att du kommer få en lägre pension per månad senare i pensionärslivet. Det innebär också att du sannolikt får mindre i total pension under en genomsnittlig livstid än vad du annars hade fått.

Det är därför viktigt att du tar reda på hur ditt beslut påverkar pensionen långsiktigt.

Nackdelar med tidigt uttag av allmän pension

 • Lägre pension per månad
  Ju tidigare du tar ut din pension, desto lägre blir din pension per månad. Detta lägre månadsbelopp gäller livet ut.

 • Lägre total pension
  För de allra flesta ger det en lägre total pension under åren som pensionär. Placeringen av pensionskapitalet kan innebära dyra avgifter. Ta därför alltid reda på den totala kostnaden. Avgifterna kan göra pensionen lägre än vad den skulle ha varit om du väntat med att ta ut den.

 • Högre skatt
  Du får högre skatt på pension som tas ut före 66 års ålder.
  När du tar ut den allmänna pensionen betalar du skatt på den precis som på lönen. Om du arbetar samtidigt som du tar ut pensionen innebär det i princip att du har dubbla löner.

  Om din inkomst av arbete och den pension du tar ut tillsammans blir mer än 43 600 kronor per månad (2020), måste du förutom kommunal skatt även betala statlig skatt.

 • Ersättningar kan påverkas
  Ersättningar som du kan vara berättigad till kan påverkas om du tar ut pensionen i förtid, till exempel a-kassa och änkepension. Det kan också påverka din möjlighet att få rätt till bostadstillägg från 65 års ålder.
  Det gäller framförallt om du är ensamstående och har haft en relativt låg inkomst. Kolla upp vad som gäller för dig innan du börjar ta ut din pension.

  Även andra inkomstprövade ersättningar kan påverkas av pensionsinkomsten, till exempel bostadstillägg kopplat till sjukersättning från Försäkringskassan.

 • Indrivningsbar inkomst
  Tänk på att pensionsinkomsten är indrivningsbar vid skulder hos Kronofogden.