Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Dyra fonder lönar sig sällan

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Vi har undersökt sambandet mellan fondbolagens avgiftsnivåer och fondernas värdeutveckling på premiepensionens fondtorg under perioden 2012 till 2021. Det visade sig att dyrare aktiefonder har presterat sämre än billigare aktiefonder. Höga fondavgifter är alltså ingen garanti för högre värdeutveckling.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom egna fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Ditt premiepensionsval och stöd för fondval

Vad innebär fondavgifter?

Du som sparar i en fond betalar löpande avgifter till det fondbolag som förvaltar fonden, en så kallad fondavgift. Avgiften dras från det investerade kapitalet. Fondbolaget tar ut fondavgift dels för att täcka de kostnader som bolaget har för att förvalta fonden och dels för att generera en eventuell vinst till bolaget.

Avgifterna varierar

Hur stor avgiften för en specifik fond är beror på fondbolagets kostnader, fondens placeringsinriktning och hur aktiv förvaltningen är.

I regel har fonder med högre risknivåer också högre fondavgifter. Att spara i fonder innebär alltid en viss risk. Hög risk innebär större möjlighet till bra värdeutveckling, men också en större risk att förlora pengar. Låg risk betyder lägre möjlighet till bra värdeutveckling, men risken att förlora pengar blir mindre. Aktiefonder är förknippade med högre risk än räntefonder och har därför oftast högre avgifter.

Fonder förvaltas också olika, antingen aktivt eller passivt. Passivt förvaltade fonder, eller indexfonder, har som mål att följa ett visst index och förvaltningen är ofta i stor utsträckning automatiserad och därmed enklare och billigare. Aktiv förvaltning kräver mer arbete, vilket i regel gör att dessa fonder är dyrare.

Avgifterna på premiepensionens fondtorg varierar alltså. För aktiefonder ligger avgiften mellan 0,08 och 0,68 procent av förvaltat kapital och för räntefonder mellan 0,04 och 0,35 procent. 

Pensionsmyndighetens rabatter

Pensionsmyndigheten har avtalat med fondbolagen om rabatt på bolagens fondavgifter. Tack vare rabatterna är fondernas avgifter lägre inom premiepensionens fondtorg än om du investerar i samma fond utanför premiepensionssystemet. I genomsnitt betalar fondbolagen tillbaka, som rabatt till Pensionsmyndigheten, två tredjedelar av den fondavgift som de tagit ut. Det ger dig som pensionssparare i genomsnitt 15 procent högre premiepension.

Höga fondavgifter lönar sig sällan

Avgiften har betydelse för allt långsiktigt sparande och höga avgifter påverkar sparandet negativt. Vi ser inga tecken på att aktiefonder med högre avgift har gett en högre värdeutveckling än billigare fonder på premiepensionens fondtorg. Tvärtom verkar dyrare aktiefonder ha presterat sämre än billigare aktiefonder. 

Vilken risknivå du väljer i ditt premiepensionssparande har också betydelse för hur stor den slutliga premiepensionen kan förväntas bli. För att få chans till en bra värdeutveckling kan du behöva ta högre risk. Generellt har aktiefonder haft en högre risk, högre avgift och högre värdeutveckling under den senaste tioårsperioden än andra fonder och aktiefonder med lägre avgifter har alltså presterat bättre. Det ger dig ett högre värde på ditt premiepensionskonto och du får därmed också en högre pension.

Resultatet avser den senaste tioårsperioden. Hur eller om sambandet kommer att förändras i framtiden är osäkert, och det går inte att bedöma hur marknaden kommer att utvecklas framåt genom historiska data.

Exempel

Ett sparande med samma insättning under 40 års tid ger en premiepension som är 4,5 procent lägre om man sparar i en fond som tar 0,4 procent i avgift jämfört med en fond som tar 0,2 procent i avgift, förutsatt samma värdeutveckling.

Fyra tips för ditt fondsparande 

  1. Var medveten om att fondavgifter urholkar premiepensionskapitalet och minskar din framtida premiepension. Värdeutvecklingen på fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg. Om du väljer mellan liknande fonder är det därför bra att välja den med lägst årlig avgift.
  2. Aktiefonder är förknippade med högre risk och räntefonder med lägre risk. För dig som har lång tid kvar till pension kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig en bättre värdeutveckling över tid. För dig som närmar dig pension kan fonder med lägre risk, räntefonder, passa bra. Det gäller framförallt om du fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket. 
  3. Ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande till pension kan vara att spara i en global aktieindexfond. I globala aktiefonder sprids risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas.
  4. Om du inte gör ett fondval för din premiepension placeras den i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en global fondportfölj med låga avgifter som anpassas efter din ålder och är uppbyggd för att passa ett långsiktigt sparande.

    AP7 Såfa - det statliga förvalsalternativet i premiepensionen