Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Jobba och ta ut pension samtidigt – så fungerar det

| blogg

Mycket tyder på att fler än tidigare kommer att kombinera arbete med att ta ut pension och bli så kallade jobbonärer. Men hur fungerar det egentligen? Här får du svaren. 

Att bli en så kallad jobbonär är populärt. Under 2022 fanns det cirka 261 000 personer som kombinerade arbete och pension i Sverige. Flest jobbonärer finns i åldersgrupperna 65 och 66 år, men cirka 2 300 jobbonärer är 85 år eller äldre. Här går vi igenom hur det fungerar. 

Kom överens med din arbetsgivare om hur mycket du vill jobba

De flesta som kombinerar arbete med att ta ut pension arbetar inte heltid. För många är det ett sätt att skapa en mjukare övergång mellan arbetsliv och pensionering. Och forskning visar faktiskt på positiva hälsoeffekter av att trappa ner arbetstiden istället för att tvärt gå från arbete till pension.

Kom ihåg att du behöver komma överens med din arbetsgivare för att gå ner i arbetstid. Enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, har du rätt att arbeta kvar till 69 års ålder.

Du kan själv välja hur mycket allmän pension du vill ta ut när du arbetar   

När det gäller den allmänna pensionen, det vill säga inkomstpension och premiepension, är den väldigt flexibel. Det betyder att du kan ta ut den till 25, 50, 75 eller 100 procent oavsett hur mycket du jobbar. Du kan också pausa utbetalningen om du skulle vilja det.

En del tror att det är möjligt att ta ut allmän pension som en klumpsumma eller ta ut den under en kortare tid, men den allmänna pensionen kan bara tas ut månadsvis och livet ut. Du kan alltså inte få ut någon del som en klumpsumma eller ta ut den under kortare tid än livet ut.

Ta ut tjänstepension och jobba samtidigt

Tjänstepensionen, som de flesta i Sverige får från sin arbetsgivare, är oftast inte lika flexibel som den allmänna pensionen när det gäller att jobba och ta ut den samtidigt. Vänd dig därför alltid till ditt tjänstepensionsbolag och fråga vad som gäller för just dig och din tjänstepension.

Du kan se vilket/vilka tjänstepensionsbolag du har när du loggar in på minPension.se. Logga in på minPension

Du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension när du jobbar

Pension som tas ut tidigt blir lägre per månad eftersom pengarna då ska räcka längre, jobbar du deltid betalas det in pengar till din pension på en lägre lön. Men deltidsarbete i kombination med pensionsuttag kommer, för de flesta, att ge en högre pension jämfört med om alternativet är att gå helt i pension.

Du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension oavsett din ålder, men när du jobbar vidare är det inte säkert att din arbetsgivare fortsätter betala in till din tjänstepension. Det finns åldersgränser som varierar mellan olika kollektivavtal. I vissa fall slutar inbetalningarna vid 65 års ålder och i andra avtal får du fortsatta inbetalningar även om du är äldre än så. Det här är tjänstepension

Inkomst: Lön 18 000 och pension 18 000, arbetar cirka 50 procent.
Fortsätta jobba och ta ut pension 63 år 67 år
Lön och pension, 
före skatt per månad
36 000 kronor 36 000 kronor
Skatteavdrag,
per månad (avrundat)
8 700 kronor 5 200 kronor
Skatteavdrag i procent 24 procent 14 procent
Kvar i plånboken efter skatt 27 300 kronor 30 800 kronor
Inkomst: Lön 27 000 och pension 18 000, arbetar cirka 75 procent
Fortsätta jobba och ta ut pension 63 år 67 år
Lön och pension,
före skatt per månad
45 000 kronor 45 000 kronor
Skatteavdrag,
per månad (avrundat)
11 100 kronor  7 500 kronor
Skatteavdrag i procent 25 procent 17 procent
Kvar i plånboken efter skatt 33 900 kronor 37 500 kronor

Ta ut allmän pension och jobba samtidigt – före året du ska fylla 67

Din ålder påverkar hur fördelaktigt det är att ta ut pension och jobba samtidigt.

 • Du får betala högre skatt på pension som tas ut före januari det år du ska fylla 67. Det beror på att äldre pensionärer får ett högre grundavdrag än yngre pensionärer.
 • Du betalar mer i skatt på din lön fram till det år du ska fylla 67. Det beror på att äldre som arbetar för ett högre jobbskatteavdrag och ett högre grundavdrag som båda ger lägre skatt på lön.
 • Skatten kan bli onödigt hög om din arbetsinkomst och din pension tillsammans blir högre än gränsen för statlig skatt. För dig som är yngre än 65 år går den gränsen vid 51 275 kronor per månad före skatt, 615 300 kronor per år (2024). Från det år du fyller 67 år är brytpunkten för statlig skatt 58 100 kronor per månad före skatt, 697 200 kronor per år (2024).
 • Om du är eller skulle bli arbetslös innan 67 års ålder så minskas din dagpenning från A-kassan med beloppet för din pension. Det gäller oavsett om det är din allmänna pension eller din tjänstepension du tar ut. Sjukersättning eller sjukpenning påverkas dock inte av att du har tagit ut pension.
 • Att ta ut den allmänna pensionen i kombination med arbete och sätta in varje månadsutbetalning i en kapitalförsäkring, eller i en annan sparprodukt, är inget Pensionsmyndigheten rekommenderar. Det finns risk att värdeutvecklingen inte blir tillräckligt hög och du riskerar att få lägre pension totalt sett.

Ta ut allmän pension och jobba samtidigt – året du ska fylla 67 eller senare

Din ålder påverkar hur fördelaktigt det är att ta ut pension och jobba samtidigt.

 • Du betalar en lägre skatt på pension från januari det år du ska fylla 67. Det beror på ett högre grundavdrag för äldre.
 • Du betalar en lägre skatt på arbetsinkomst från januari det år du ska fylla 67. Det beror på ett högre grundavdrag och ett högre jobbskatteavdrag för äldre, som båda ger lägre skatt på lön.
 • Det betalas in pengar till din allmänna pension på den lön du har, oavsett din ålder. Din allmänna pension ökar alltså om du fortsätter att jobba, oavsett om du tar ut delar av, eller hela, din allmänna pension. 
 • Du blir billigare att ha anställd från och med ditt 67:e levnadsår. Förutom att din egna inkomstskatt minskar så minskar också arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent (endast ålderspensionsavgiften betalas in).

Fyra tips till dig som blivande jobbonär

 • Kom överens med din arbetsgivare om du vill gå ner i arbetstid.
 • Bestäm hur mycket av din allmänna pension du vill ta ut. Den allmänna pensionen kan tas ut till 25, 50, 75 eller 100 procent och det går att stoppa utbetalningen om du vill. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag om du vill ta ut din tjänstepension i kombination med arbete eftersom den inte alltid är lika flexibel. 
 • Var medveten om att du betalar högre skatt på pension och lön före det år du ska fylla 67.
 • Beställ ett pensionärsintyg. Om du är under 66 år och tar ut delar av eller hela din allmänna pension kan du använda ett pensionärsintyg. Intyget visar att du har rätt till rabatter för pensionärer. Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt