Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

När går olika yrkesgrupper i pension?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Är det någon skillnad på när vårdbiträden, läkare, HR-specialister, lärare, snickare och systemutvecklare tar ut sin pension? Svaret är ja! Här berättar vi hur det ser ut i olika yrken och varför tidpunkten för pensionering spelar roll för storleken på din pension.    

Vi lever längre i Sverige idag än för bara 30 år sedan och ändå är den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension i stort sett densamma. Snittåldern för att ta ut allmän pension var 64,9 respektive 65 år under åren 2021 och 2020. Spridningen för när personer tar ut sin pension har däremot ökat över tid. Fler tar ut pension både före och efter 65 års ålder.  

65 är inte längre en självklar pensionsålder

Av de som är födda 1938 gick 77 procent i pension vid 65 års ålder. För varje yngre årskull har den andelen minskat. Av de som är födda 1955 var det drygt 39 procent som gick i pension vid 65. Fler tar alltså ut pension både före och efter 65 års ålder.

Snittåldern för att ta ut pension varierar också mellan olika yrkesgrupper. Spridningen mellan yrkena är betydligt större än skillnaden mellan könen.

Nedan beräkningar för olika yrken inkluderar inte de som enbart har sjukersättning från Försäkringskassan fram till pension.

När går kvinnor i pension? Genomsnitt för de 10 vanligaste yrkena

Bland de vanligaste yrkena för de kvinnor som går i pension tar vårdbiträden i genomsnitt ut sin allmänna pension tidigast och organisationsutredare, utredare och HR-specialister senast. Skillnaden mellan dessa yrkesgrupper var 1,3 år (grafen visar avrundade siffror).

Graf över den genomsnittliga pensioneringsåldern för kvinnor i de tio vanligaste yrkena.

När går män i pension? Genomsnitt för de 10 vanligaste yrkena

Bland de vanligaste yrkena för de män som går i pension tar snickare, murare och anläggningsarbetare i genomsnitt ut sin allmänna pension tidigast och IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare senast. Skillnaden mellan dessa yrkesgrupper var 1,1 år.

Graf över den genomsnittliga pensioneringsåldern för män i de tio vanligaste yrkena.

Universitets- och högskolelärare jobbar längst

Bland de fem yrkena med högst genomsnittlig pensioneringsålder 2021 utmärker sig universitets- och högskolelärare samt läkare både bland kvinnor och män.  De jobbar alltså längre upp i åldrarna än övriga yrken.

De fem yrkena med högst respektive lägst genomsnittlig pensioneringsålder 2021, kvinnor

Det yrke som tar ut sin allmänna pension tidigast bland kvinnor är fordonsmekaniker och reparatörer medan universitets- och högskolelärare tar ut den senast. Skillnaden mellan dessa yrkesgrupper var 3,2 år.

Grafen visar de fem yrken med högst respektive lägst medelpensioneringsålder 2021 bland de yrken där mer än 10 individer gått i pension. Ovanliga yrken med max 10 nya pensionärer 2021 per kön ingår inte.

De fem yrkena med högst respektive lägst genomsnittlig pensioneringsålder 2021, män

Det yrke som tar ut sin allmänna pension tidigast bland män är chefer inom förskoleverksamhet medan universitets- och högskolelärare tar ut den senast. Skillnaden mellan dessa yrkesgrupper var 3,4 år.

Grafen visar de fem yrken med högst respektive lägst medelpensioneringsålder 2021 bland de yrken där mer än 10 individer gått i pension. Ovanliga yrken med max 10 nya pensionärer 2021 per kön ingår inte.

Varför spelar det roll när pensionen tas ut? 

Oavsett om du tar pensionen tidigt eller sent så påverkar valet av tidpunkt hur mycket du får i pension per månad under resten av ditt liv. Om du exempelvis tar ut pensionen tidigt så ska dina pensionspengar fördelas över fler år och månadsbeloppet blir då lägre. 

Hur stor din allmänna pension blir beror bland annat på hur många år du jobbar, vilka inkomster du har under livet och vid vilken ålder du tar ut din pension. Om du har tjänstepension via jobbet, och under hur många år du har det, får också stor betydelse för din framtida ekonomi som pensionär. 

Blogg: Ta ut pensionen tidigt eller sent – vilka effekter får det?

Kort fakta från rapporten "Pensionsåldrar och arbetslivets längd"

  • Under 2021 var den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension 64,9 år.  
  • I snitt tjänar inrikes födda män och kvinnor in till sin pension under 43 år.
  • Kvinnor tjänar in till sin pension under färre år än män, men skillnaden mellan könen har minskat från 7,6 till 1,1 år sedan 2004.
  • I genomsnitt började kvinnor och män tjäna in till sin allmänna pension från 21,4 års ålder (2020).