Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Så påverkas ditt pensionssparande av inflationen

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Stigande priser gör att pengars värde minskar. Du och många med dig har säkert känt av att priserna har ökat de senaste månaderna. Här får du veta hur de olika delarna av pensionen påverkas när inflationen stiger och hur du kan tänka kring ditt pensionssparande.

För dig som ännu inte har börjat ta ut din pension är det klokt att ta reda på vilka olika typer av pensionssparande du har och vad som påverkar dem.

Värdeutveckling – skydd mot inflation

Flera delar av din framtida pension är placerad i fonder som handlas på börsen. Det kan i sig vara ett skydd mot inflation eftersom du kan få värdeutveckling på ditt sparande. Om din värdeutveckling är högre än inflationen så innebär det att ditt sparande växer.

Det är viktigt att komma ihåg att sparande till pension är långsiktigt. Även om du snart ska börja ta ut dina olika pensioner ska pensionspengarna räcka i flera år efter du har börjat ta ut dem. När du har en lång sparhorisont så är det också lättare att ta igen tillfälliga nedgångar på börsen.

Räntefonder har ofta lägre förväntad värdeutveckling

Att spara i fonder innebär alltid en viss risk. Hög risk innebär större möjlighet till bra värdeutveckling, men också en större risk att förlora pengar. Låg risk betyder lägre möjlighet till bra värdeutveckling, men risken att förlora pengar blir mindre. Aktiefonder är förknippade med högre risk och räntefonder med lägre risk.

Sparar du i räntefonder som ofta har en värdeutveckling som kan vara lägre än inflationen, så kan du överväga att byta till ett sparande i exempelvis globala aktiefonder. De globala aktiefonderna sprider risken över världens marknader och i fler branscher, det gör att ditt sparande inte blir lika känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas.

Vad du väljer att placera dina pensionspengar i beror på vilken risknivå du är bekväm med i ditt sparande.

De olika delarna av pensionen påverkas av olika faktorer

Det kan vara bra att veta vilka placeringar och försäkringsformer du har. Här listar vi de olika pensioner som du som ännu inte har börjat ta ut din pension vanligen har samt vad som påverkar dem.

Inkomstpension

Inkomstpensionen följer inkomstutvecklingen i Sverige och ökar när lönerna ökar. På några års sikt är det troligt att inkomstutvecklingen och inkomstpensionen kommer att öka mer än inflationen. Tillfälligt kommer dock värdet av inkomstpensionssparandet minska på grund av inflationen.

Inkomstpension - en del av den allmänna pensionen

Premiepension

Premiepensionen följer dina fonders utveckling. Sparar du i räntefonder kan värdeutvecklingen bli lägre än inflationen. Premiepensionen påverkas inte direkt av ökad inflation, men inflationen kan på sikt påverka läget på börsen och värdet på dina premiepensionsfonder.

Gör du inget eget fondval för din premiepension så placeras den i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en global fondportfölj med låga avgifter som anpassas efter din ålder och är uppbyggd för att passa ett långsiktigt sparande till pension.

Ditt premiepensionsval och stöd för fondval

Tjänstepension

De flesta anställda har en tjänstepension via sin arbetsgivare. Många, särskilt yngre, har så kallade premiebestämda tjänstepensioner. Där kan du välja mellan något som heter traditionell försäkring eller fondförsäkring. I en fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar placeras medan det är försäkringsbolaget som väljer placeringarna i en traditionell försäkring. Eftersom tjänstepensionen också är placerad i olika tillgångar skyddas den till viss del mot inflationen, så länge den ger värdeutveckling.

Om du inte har gjort något val för din tjänstepension så är den placerad i en traditionell försäkring. Kapitalet placeras då av försäkringsbolaget i räntepapper, fastigheter, aktier och i alternativa investeringar. De flesta traditionella försäkringar omfattas av någon form av garanti, vanligtvis en andel av det insatta kapitalet. 

Det här är tjänstepension

Eget sparande till pension

Det finns många olika sätt att spara själv till pensionen. Har du ett sparande på ett sparkonto är räntan du får oftast lägre än inflationen, vilket innebär att dina pengar faktiskt minskar i värde över tid.

Om du sparar själv på exempelvis ett investeringssparkonto, ISK, eller i en kapitalförsäkring så är dina pengar placerade i aktier eller fonder. Ett sparande i aktier eller aktiefonder kan i sig vara ett skydd mot inflation på lång sikt genom att du får värdeutveckling på ditt sparande som troligtvis är högre än inflationen.

Eget sparande till din pension

Ta reda på hur dina pensionspengar är placerade

Du kan logga in på Mina sidor på vår webbplats för att se hur din premiepension är placerad och på minpension.se kan du se hur dina olika tjänstepensioner är placerade. Det är dock inget speciellt du måste göra nu på grund av inflationen.

Logga in på minpension.se

För dig som redan har börjat ta ut din pension

Om du redan har börjat ta ut din pension så kan du även ha garantipension och/eller en förmånsbestämd tjänstepension.

Garantipension

Garantipensionen följer prisutvecklingen i Sverige och ökar när inflationen ökar. Garantipensionen påverkas därför inte av höjda priser och behåller sin köpkraft.

Mer om garantipension

Förmånsbestämda tjänstepensioner

De flesta förmånsbestämda tjänstepensioner följer prisutvecklingen i Sverige och ökar när inflationen ökar. Förmånsbestämda tjänstepensioner påverkas därför inte av höjda priser och behåller sin köpkraft.

Det här är tjänstepension