Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Fyra saker du kanske inte visste om din framtida pension

| blogg

Det finns helt naturligt olika intressen i pensionsfrågor och därför förmedlas ibland delvis olika bilder av hur det står till med pensionerna och pensionssystemet. Det gör att det kan vara svårt att veta vad som gäller egentligen. Här ger jag dig bakgrund till fyra vanliga frågor och påståenden jag mött genom åren. 

”Kommer det att finnas pengar kvar när jag ska ta ut min allmänna pension?”

Det korta svaret är ja.

Pensionssystemet är fristående från statens budget och betalas av alla som jobbar via en avgift i samband med skatten.

Inkomstpensionen, som är den större delen av din allmänna pension, är ett så kallat fördelningssystem. Det betyder att avgifterna som vi som jobbar betalar in under ett visst år finansierar samma års pensionsutbetalningar. En omfördelning sker från den yrkesverksamma till den pensionerade generationen. Så länge det finns människor som arbetar i Sverige kommer det alltså att kunna betalas ut allmän pension. 

Pensionssystemet är utformat för att pengarna ska räcka

Om skulderna i systemet överstiger tillgångarna genomförs en så kallad balansering för att säkerställa framtida pensionsutbetalningar. Balanseringen innebär att det inte betalas ut mer i pension än vad det finns pengar för i systemet. På så vis kommer det alltid att finnas pengar kvar i systemet.

Pensionerna kan bli lägre vid en balansering, men om avgifterna in till systemet skulle bli så låga att det inte går att betala ut några pensioner är troligen hela arbetsmarknaden satt ur spel och vi har större problem än att betala ut pensioner. Ett sådant scenario är inte troligt.   

Inkomstpensionens ekonomiska ställning är historiskt stark

Inkomstpensionssystemets framtida finansiella ställning beror på utvecklingen av flera demografiska och ekonomiska faktorer. Just nu är inkomstpensionens ekonomiska ställning historiskt stark, tillgångarna överstiger skulderna med 1 313 miljarder kronor, eller 12 procent.

På Pensionsmyndigheten gör vi varje år framskrivningar med 75 år och dessa beräkningar visar att oavsett vilket scenario vi räknar på (optimistiskt, bas eller pessimistiskt) så kommer tillgångarna att vara större än skulderna under de kommande 75 åren.

Premiepensionen påverkas av aktie- och penningmarknaderna

Den mindre delen av den allmänna pensionen, premiepensionen, är ett så kallat fonderat system och påver­kas av hur aktie- och penningmarknaderna utvecklas. I genomsnitt har premiepensionen haft en värdeökning med cirka 6 procent per år sedan start fram till 2023.

Vill du läsa ännu mer om hur pensionssystemet fungerar? Så fungerar pensionssystemet - i korthet

”Kan jag verkligen påverka storleken på min framtida pension?”

Det viktigaste för storleken på din framtida pension är dina inkomster under hela livet och att du har tjänstepension. Förutom det kommer här fem tips som kan höja din framtida pension:

  1. Se över återbetalningsskyddet i tjänstepensionen. Om du väljer att ta bort återbetalningsskyddet ökar din tjänstepension med cirka 6 till 10 procent. Blogg: Kvinnofällan som kan sänka din framtida pension
  2. Bli kompenserad om du lever i ett parförhållande och jobbar deltid eller tjänar mindre. Att föra över premiepensionsrätter är ett sätt att jämna ut den framtida pensionen så att den part som exempelvis avstår heltidsarbete för att ta hand om barn, äldre föräldrar eller hem kompenseras för det. Det är ett smidigt och enkelt sätt att jämna ut skillnader i pensionen utan att behöva öka ditt sparande här och nu. För över premiepension till din partner
  3. Spara själv om du behöver och har möjlighet. Du kan exempelvis spara i en global aktieindexfond, som inte kostar mer än 0,20 procent i årlig avgift, på ett investeringssparkonto, ISK, eller via en kapitalförsäkring. Blogg: Eget sparande är inte det viktigaste för storleken på din framtida pension
  4. Sänk avgifterna i ditt fondsparande (premiepension, tjänstepension och eget sparande till pension). Det går att byta till billigare fonder inom dina olika pensioner. Om du exempelvis vill välja en global aktieindexfond, välj den billigaste, om du vill välja en Sverigeindexfond, välj den billigaste osv.

    Betalar du en fondavgift på 0,20 procent och sparar 500 kronor i månaden under 40 år, sänks den totala summa du sparat med cirka 5 procent. Betalar du istället en avgift på 1,5 procent sänks den totala summa du sparat med nästan en tredjedel, 29 procent.
    Blogg: Spara tusenlappar genom att välja låga avgifter i ditt pensionssparande

  5. Jobba längre om du har möjlighet eller kombinera jobb och pension. Ett års extra arbete efter 66 års ålder ger dig som har en genomsnittlig lön och snart ska ta ut din pension mellan 1 300 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Jobba längre ger högre pensionBlogg: Jobba och ta ut pension samtidigt – så fungerar det

”Hur länge behöver jag jobba för att få en rimlig pension?”

Vad som är en rimlig pension är svårt att svara på och ser olika ut för olika personer. På Pensionsmyndigheten tittar vi bland annat på hur mycket nyblivna pensionärer får i pension i förhållande till sin slutliga lön. Då ligger genomsnittet på 79 procent av slutlönen i pension (allmän- och tjänstepension) för de som började ta ut sin pension vid 65 års ålder. Spridningen är dock mycket stor, höginkomsttagare får 64 procent i pension av sin tidigare lön och låginkomsttagare 127 procent av det de fick i slutlön. Rapport: Nyblivna pensionärers kompensationsgrader

Eftersom medellivslängden ökar måste den pension du själv tjänat in räcka i fler år än tidigare. För att pensionerna inte ska bli lägre med anledning av det behöver fler jobba längre upp i åldrarna, både nu och i framtiden. I genomsnitt kommer vi dock också att leva fler år än våra föräldrar, mor- och farföräldrar. 
Riktåldern styr när du kan ta ut allmän pension

”Jag har hört att pensionerna sjunker hela tiden, stämmer det?”

Det finns flera olika sätt att visa hur pensionerna har utvecklats över tid. De genomsnittliga utbetalningarna av tjänstepension och allmän pension har mellan 2005 och 2022 ökat med 30 procent. Då har vi räknat i fasta priser vilket innebär att man tar bort effekten som inflationen har på pensionen med hjälp av konsumentprisindex, KPI. Den höga inflationen har dock gjort att köpkraften har minskat och att framför allt inkomstpensionerna har blivit mindre värda. Rapport: Pensionernas utveckling i fasta priser

Man kan också se hur olika pensionärers inkomster har utvecklats över tid genom att titta på olika typer av pensionärshushåll. Alla olika typer av pensionärshushåll har under perioden 2015–2024 fått en ökning av den disponibla inkomsten, det vill säga inkomst efter skatt och bidrag. Ökningen har i 2023 års priser varit mellan 7 och 20 procent. Allra högst ökning av den reala disponibla inkomsten den senaste 10 års perioden har den genomsnittliga kvinnliga pensionären haft, närmare 20 procent. Rapport: Utvecklingen av pensionen och den disponibla inkomsten

Jag hoppas att mina svar har gett en något tydligare bild, som du märker finns det ofta inga enkla svar. För att få veta hur mycket du kan komma att få i pension och om du behöver göra något annorlunda idag för att påverka den kan du logga in på Mina Sidor. Mina Sidor