Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Kommenterad statistik från Pensionsmyndigheten

Sammanställning av Pensionsmyndigheten kortare rapporter som komplement till officiell och övrig statistik.

Pensionernas utveckling i fasta priser, 2024: 2003-2023

Rapporten beskriver pensionernas utveckling under de senaste åren med hänsyn tagit till inflation. Med pensionernas utveckling menas snittutbetalningar. De förmånsgrupper som presenteras är främst allmän pension, grundskydd, total pension samt total allmän pension uppdelad på finansieringsform.
Rapport: Pensionernas utveckling i fasta priser 2024

Pensionssystemet i bilder och siffror 2022

Rapporten beskriver det svenska allmänna pensionssystemet i bilder och siffror för 2022. Intjänande, pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande belopp, pensionsrätter, pensionsbehållning, pensionsskulden samt utbetald pension presenteras i form av diagram och tabeller.Rapport: Pensionssystemet i bilder och siffror 2022

Inkomstpensionen och premiepensionen år 2022

Rapporten beskriver värdeutvecklingen i inkomstpensionen och premiepensionen utifrån ett systemperspektiv och hur den fördelar sig för individerna. Den redovisar också statistik om pensionsutbetalningarnas nivå och utveckling. Rapporten uppdateras årligen med syftet att visa en så aktuell bild som möjligt.Rapport: Inkomstpensionen och premiepensionen år 2022

Pensionernas utveckling i fasta priser, 2023: 2003-2022 

Rapporten beskriver pensionernas utveckling under de senaste åren med hänsyn tagit till inflation. Med pensionernas utveckling menas snittutbetalningar. De förmånsgrupper som presenteras är främst allmän pension, grundskydd, total pension samt total allmän pension uppdelad på finansieringsform.Rapport: Pensionernas utveckling i fasta priser 2023

Effekter av lagändringen för garantipension och bostadstillägg

Rapporten beskriver effekterna av de lagändringar i garantipension och bostadstillägg som beslutades i juni 2022. För att illustrera effekterna av lagändringen visar rapporten en jämförelse av pensionsutbetalningarna mellan juli och augusti 2022.Rapport: Effekter av lagändringen för garantipension och bostadstillägg

Fördjupad statistik om bostadstillägget

Rapporten visar hur vanligt det är med bostadstillägg i olika pensionärsgrupper och hur fördelningen av utbetalade månadsbelopp ser ut. Den beskriver också hur andelen pensionärer med bostadstillägg förändrats över tid och hur den geografiska spridningen ser ut. Rapport: Fördjupad statistik om bostadstillägget

Pensionernas utveckling i fasta priser 2022: 2003-2021

Rapporten beskriver pensionernas utveckling under de senaste åren med hänsyn tagit till inflation. Med pensionernas utveckling menas snittutbetalningar. De förmånsgrupper som presenteras är främst allmän pension, grundskydd samt total pension. Förmånsgrupperna presenteras uppdelat på kön samt på regelverk (födda 1937 och tidigare respektive födda 1938 och senare).Rapport: Pensionernas utveckling i fasta priser, 2022: 2003-2021

Utbetalningar av premiepension till pensionärer

Denna årliga rapport visar statistik över utbetalning av premiepension och den ökade betydelse som premiepensionen får för pensionärer. Rapporten redovisar dels de nivåer för premiepensionsbelopp som gäller för år 2022, dels resultatet av Pensionsmyndighetens årliga omräkningar av premiepensionsbelopp under perioden 2002–2022. Rapport: Utbetalningar av premiepension till pensionärer 2022

Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2021

Rapporten ger sammanfattning av pensionsspararnas och pensionärernas kapital inom premiepensionen och dess värdeutveckling i slutet av 2021. Den visar också statistik över de som har kvar förvalet AP7 Såfa respektive de som har gjort ett eget fondval och de mest valda fonderna på fondtorget. Även statistik om de pensionärer som valt traditionell försäkring ingår.Rapport: Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2021

Inkomstpensionstillägget - statistik om första utbetalningen 2021

Pensionsmyndighetens statistikrapport visar vilka som  fick inkomstpensionstillägg, hur fördelningen i beloppsnivåer föll ut och hur det fördelats sett till kön, ålder och län. Den beskriver också vad inkomstpensionstillägget är, vad som kvalificerar till det och sambandet med den inkomstgrundade allmänna pensionen och intjänandetiden. Statistik per län och kommun finns tillgängligt för nedladdning i rapportens slut. Rapport: Inkomstpensionstillägget - statistik om första utbetalningen 2021

Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2020

Rapporten ger en sammanfattning av läget för pensionsspararna och pensionärerna i premiepensionen vid slutet av 2020 i termer av deras premiepensionskapital och värdeutveckling. Den visar också bland annat statistik över spararnas aktivitet på fondtorget och vilka fonder som väljs mest.Rapport: Premiepensionen - Pensionsspararna och pensionärerna 2020

Premiepensionen - pensionsspararna och pensionärerna 2019

Uppgången på aktiemarknaderna under 2019, både i Sverige och i stora delar av den övriga världen, påverkade värdeutvecklingen i premiepensionsfonderna positivt.  Det visar den senaste årsrapporten om premiepension från Pensionsmyndigheten.Rapport: Premiepensionen - pensionsspararna och pensionärerna 2019