Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jobba som pensionär – bli jobbonär


Din allmänna pension är flexibel. Du kan ta ut pension och arbeta samtidigt. En del kallar det för att bli jobbonär. Kanske vill du arbeta deltid och bara ta ut en del av pensionen, eller jobba extra ibland. När du väljer att jobba som pensionär är det du själv som bestämmer hur mycket och på vilket sätt du kan och vill jobba.

Din allmänna pension, som består av inkomstpension och premiepension, är flexibel. Du kan välja om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av din allmänna pension per månad, oavsett hur mycket du jobbar. Du kan också pausa dina utbetalningar och ändra hur mycket pension du tar ut beroende på vad som passar bäst i din situation.

Korta fakta om att vara jobbonär

  • Det går att kombinera arbete och pension, något som kallas att bli jobbonär.
  • Ju längre du arbetar och tjänar in pengar till din pension, desto mer får du i pension per månad.
  • Du kan välja om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av din allmänna pension per månad, och du kan ändra det när du vill.
  • Du som har eget företag kan ta ut pension och fortsätta att driva ditt företag.
  • Tjänstepensionen är inte alltid lika flexibel som den allmänna pensionen. Innan du börjar ta ut tjänstepension bör du fråga din arbetsgivare eller ditt tjänstepensionsbolag vad som gäller om du vill arbeta samtidigt. 

Så här påverkas din pension av att jobba längre

Ett års arbete efter 66 års ålder kan ge dig som har en genomsnittlig lön mellan
1 300 och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Då ingår både allmän pension och tjänstepension.

I din pensionsprognos kan du se hur din pension påverkas av vid vilken ålder du väljer att börja ta ut den.

Att jobba längre som anställd

Ju längre du arbetar och tjänar in pengar till din pension, desto mer får du i pension per månad. Att vänta med att ta ut pensionen är alltid lönsamt. Men att fortsätta arbeta till en viss del samtidigt som du tar ut en del av din pension är också lönsamt. Så länge du arbetar tjänar du också in till pensionen. Det gäller de allra flesta.

Om delar av din pension består av grundskydd, så som garantipension, leder ett högre intjänande eller senare uttag inte alltid till en högre sammanlagd pension. I din pensionsprognos kan du se hur pensionen förväntas bli om du arbetar längre.

Om du kan och har möjlighet får du arbeta tills du är 69 år enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Det betyder att du inte kan bli av med din anställning på grund av din ålder. Du kan komma överens med arbetsgivaren om att arbeta längre än så, men då kräver det ett godkännande av din arbetsgivare.

Du kan tidigast ta ut allmän pension från 63 års ålder. Från 2026 införs en så kallad riktålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige. Pensionsålder och riktålder för mig årskull

Tänk på att om du arbetar och tar ut pension samtidigt betalar du skatt på både pension och lön. Du ansvarar själv för att rätt skatt dras. För att undvika kvarskatt kan du höja skatteavdraget på din allmänna pension eller ansöka om jämkning hos Skatteverket. Höj skatteavdraget eller jämka

I vissa fall kan pensions- och löneinkomsterna tillsammans bli höga och innebära att du måste betala en högre skatt, en så kallad statlig inkomstskatt. Du kan läsa mer om vad det innebär på Skatteverkets webbplats. När ska man betala statlig inkomstskatt?

Att ta ut pension och driva eget företag

Du som har eget företag kan ta ut pension och fortsätta att driva företaget vidare. När du fortsätter att arbeta och ta ut lön eller har ett överskott fortsätter du också att tjäna in till din allmänna pension.

Det finns flera andra fördelar med att driva eget företag vi en högre ålder. Du får högre jobbskatteavdrag och grundavdrag från januari det år du fyller 67, vilket innebär att du betalar lägre skatt.

Vid samma ålder får ditt företag lägre socialavgifter och du behöver bara betala ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent. Om du ha enskild firma och tar ut hel allmän pension under helt inkomstår, januari till december, gäller detta redan från 63 års ålder.

Tänk på att om du arbetar och tar ut pension samtidigt så kan dina inkomster tillsammans bli så höga att du behöver betala en högre skatt, så kallad statlig inkomstskatt.

Ta ut tjänstepension och jobba samtidigt

Tjänstepensionen är inte lika flexibel som den allmänna pensionen när det gäller att arbeta och ta ut tjänstepension samtidigt, och de olika tjänstepensionsavtalen har olika regler.

Om du planerar att gå ner i arbetstid, helt sluta din anställning eller börja ta ut tjänstepension samtidigt som du arbetar vidare, bör du alltid prata med din arbetsgivare eller ditt tjänstepensionsbolag innan.

Nedan kan du läsa om vad som gäller i de fyra största kollektivavtalade tjänstepensionerna.

Med ett pensionärsintyg kan du som tar ut hela eller delar av din allmänna pension ta del av pensionärsrabatter. Du kan visa ditt pensionärsintyg direkt i mobilen eller beställa hem ett pappersintyg. Ditt pensionärsintyg

 

Välkommen att delta på ett informationsmöte om att vara jobbonär. Mötena vänder sig till dig som vill veta mer om hur man kan kombinera jobb och pension. Under mötet har du möjlighet att ställa frågor till en av våra informatörer. Informationsmöte om att vara jobbonär