Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Arbete och pension – så fungerar det

Du kan ta ut pension och arbeta samtidigt. Du kan till exempel ta ut hela din pension samtidigt som du fortsätter att arbeta, heltid eller deltid. Eller så kan du arbeta heltid eller deltid samtidigt som du tar ut delar av din pension. Du kan kombinera arbete och pension hur du vill. Det är du själv som bestämmer. 

För din allmänna pension, det vill säga inkomstpension och premiepension, kan du välja om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent per månad. Oavsett om du är anställd eller driver eget kan du tjäna på att arbeta vidare. Genom att vänta med att ta ut pensionen och i stället arbeta ett eller ett par år extra kan du höja din pension.

Så här påverkas din pension av att jobba längre

Att arbeta längre som anställd

Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder, om du är född 1960 och från 63 års ålder om du är född 1961 och 1962. Från 2026 införs en riktålder.

Pensionsåldrar och riktålder

Ju längre du arbetar och tjänar in pengar till din pension, desto mer får du i pension per månad.
Det finns två skäl till att månadsbeloppet ökar. Dels för att du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension så länge du fortsätter att arbeta, och dels för att den pension du tjänat in fördelas på färre år ju längre du väntar med att ta ut den. Det gäller de allra flesta. Om delar av din pension i stället består av grundskydd kan ett högre intjänande eller senare uttag leda till att det inte medför en högre sammanlagd pension.

Du kan välja att fortsätta arbeta samtidigt som du tar ut pension. Du väljer hur stor del du vill ta ut per månad. Du kan även pausa utbetalningen om du vill det. Tänk på att om du arbetar och tar ut pension samtidigt så betalar du skatt för alla dina inkomster, tillsammans kan det bli så kallad statlig inkomstskatt.

Skatt och pension

Om du kan och har möjlighet får du arbeta tills du är 68 år eller 69 år (gäller från 2023) enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Det betyder att du inte kan bli av med din anställning på grund av din ålder. Du kan komma överens med arbetsgivaren att arbeta längre än så, men då kräver det ett godkännande av din arbetsgivare. 

Att driva företaget vidare

Du kan ta ut pension och fortsätta att driva företaget vidare. När du fortsätter att arbeta och ta ut lön eller har ett överskott fortsätter du också att tjäna in till din allmänna pension.

När du fyllt 66 år (67 år från 2023) får ditt företag lägre sociala avgifter (aktiebolag) eller egenavgifter (enskild firma). Om du ha enskild firma och tar ut hel allmän pension under helt inkomstår, januari – december, gäller detta redan från 62 års ålder (63 år från 2023).
Du får dessutom högre jobbskatteavdrag och grundavdrag från januari det år du fyller 66 (67 år från 2023). Tänk på att om du arbetar och tar ut pension samtidigt så betalar du skatt för alla dina inkomster, tillsammans kan det bli så kallad statlig inkomstskatt.

Ta ut tjänstepension och jobba samtidigt

Tjänstepensionen är inte lika flexibel som den allmänna pensionen när det gäller att arbeta och ta ut tjänstepension samtidigt, och de olika avtalen har olika regler. Vanligen är 65 år en ålder som du behöver ta hänsyn till inom de olika avtalen. Om du före 65 års ålder planerar att gå ner i arbetstid, helt sluta din anställning eller börja ta ut tjänstepension samtidigt som du arbetar vidare, bör du alltid prata med din arbetsgivare eller ditt tjänstepensionsbolag innan ditt beslut. 

Nedan kan du läsa om vad som gäller i de fyra största kollektivavtalade tjänstepensionerna.

Privatanställd tjänsteman - tjänstepension ITP1 eller ITP2
Privatanställd arbetare - avtalspension SAF-LO
Kommun- och regionanställd - tjänstepension KAP-KL
Statligt anställd - tjänstepension PA16