Det finns fyra stora kollektivavtal | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Det finns fyra stora kollektivavtal

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Om du tillhör något av dem beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. Din arbetsgivare kan också ha en annan lösning för tjänstepensionen.

Vilket tjänstepensionsavtal du tillhör beror på inom vilken bransch du jobbar och när du är född. Har du frågor om din tjänstepension kan du prata med din arbetsgivare, ditt tjänstepensionsbolag eller valcentral beroende på vilket tjänstepensionsavtal du är ansluten till.

Anställd inom kommun och region

Som antälld i kommun, region eller kommunalt företag har du antingen AKAP-KL, KAP-KL eller PA-KFS som tjänstepension.

 • Du som är född 1986 eller senare har AKAP-KL som tjänstepension.
 • Du som är född 1985 eller tidigare har KAP-KL som tjänstepension.
 • Du som är anställd i kommunalt företag och är född 1954 eller senare har PA-KFS 09.

Anställd inom kommun och region

Statligt anställd

Är du statligt anställd har du PA16 som tjänstepension. Den innehåller två avdelningar.

 • Avdelning 1 gäller för dig som är född 1988 eller senare.
 • Avdelning 2 gäller för dig som är född 1987 eller tidigare.

Statligt anställd

Privatanställd tjänsteman

Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har antingen ITP 1 eller ITP 2 som tjänstepension. 

 • ITP 1 gäller för dig som är född 1979 eller senare.
 • ITP 2 gäller för dig som är född 1978 eller tidigare.

Privatanställd tjänsteman

Privatanställd arbetare

Är du privatanställd arbetare har du Avtalspension SAF-LO som tjänstepension.

Privatanställd arbetare

Varje tjänstepensionsavtal har en valcentral

För varje tjänstepensionsavtal finns en valcentral. Valcentralens uppgift är att administrera de kollektivavtalade tjänstepensionerna. De registrerar bland annat ditt val av försäkringsbolag och ser till att de premier som din arbetsgivare har betalat skickas till rätt bolag. 

Det finns olika valcentraler, till exempel Fora för privatanställda arbetare, Collectum för privatanställda tjänstemän, SPV för statsanställda och Valcentralen och Pensionsvalet för anställda vid kommuner, landsting, banker och försäkringsbolag.

Följande kan du göra hos valcentralen

 • Välja bolag för din tjänstepension
 • Välja till eller ta bort efterlevandeskydd (ej KAP-KL)
 • Få ett värdebesked över din tjänstepension (ej KAP-KL)
 • Flytta pensionskapital

Du kan alltid vända dig till din valcentral om du behöver hjälp med ditt pensionsval eller om du vill veta vilket bolag som förvaltar dina pengar om du inte vill göra ett val. Valcentralerna kan även hjälpa till med att se vilka tidigare val du har gjort.