Hur fungerar kollektivavtal? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Hur fungerar kollektivavtal?

Ett kollektivavtal sluts mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Det är arbetsgivarens och arbetstagarens överenskommelse om rättigheter och skyldigheter mot varandra på en arbetsplats. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats kan du räkna med att du har tjänstepension.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal. Vilket avtal du tillhör beror på vilken bransch du jobbar inom och när du är född.

Har du frågor om din tjänstepension kan du prata med din arbetsgivare, ditt tjänstepensionsbolag eller valcentral beroende på vilket tjänstepensionsavtal du är ansluten till.

Anställd inom kommun- och landsting

Som kommun-eller landstingsanställd har du antingen AKAP-KL eller KAP-KL som tjänstepension.

Du som är född 1986 eller senare har AKAP-KL som tjänstepension.

Du som är född 1985 eller tidigare har KAP-KL som tjänstepension.

Anställd inom kommun- och landsting

Statligt anställd

Är du statligt anställd har du PA16 som tjänstepension. Den innehåller två avdelningar.

Avdelning 1 gäller för dig som är född 1988 eller senare.

Avdelning 2 gäller för dig som är född 1987 eller tidigare.

Statligt anställd

Privatanställd tjänsteman

Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har antingen ITP 1 eller ITP 2 som tjänstepension. 

ITP 1 gäller för dig som är född 1979 eller senare.

ITP 2 gäller för dig som är född 1978 eller tidigare.

Privatanställd tjänsteman

Privatanställd arbetare

Är du privatanställd arbetare har du Avtalspension SAF-LO som tjänstepension.

Privatanställd arbetare

Varje tjänstepensionsavtal har en valcentral

För varje tjänstepensionsavtal finns en valcentral. Valcentralens uppgift är att administrera de kollektivavtalade tjänstepensionerna. De registrerar bland annat ditt val av försäkringsbolag och ser till att de premier som din arbetsgivare har betalat skickas till rätt bolag. 

Det finns olika valcentraler, till exempel Fora för privatanställda arbetare, Collectum för privatanställda tjänstemän, SPV för statsanställda och Valcentralen och Pensionsvalet för anställda vid kommuner, landsting, banker och försäkringsbolag.

Hos valcentralen kan du bland annat

  • Välja bolag för din tjänstepension
  • Välja till eller ta bort efterlevandeskydd (ej KAP-KL)
  • Få ett värdebesked över din tjänstepension (ej KAP-KL)
  • Flytta pensionskapital

Du kan alltid vända dig till din valcentral om du behöver hjälp med ditt pensionsval eller om du vill veta vilket bolag som förvaltar dina pengar om du inte vill göra ett val. Valcentralerna kan även hjälpa dig att se vilka tidigare val du har gjort.

Skydd på din tjänstepension om du dör

Inom de olika tjänstepensionsavtalen finns olika skydd att teckna om du skulle dö. Dessa är oftast återbetalningsskydd och familjeskydd. Det innebär att dina närmaste anhöriga kan få ett ekonomiskt skydd. 

Återbetalningsskydd - ger din familj din intjänade tjänstepension

Har du återbetalningsskydd innebär det att din familj får dina sparade pensionspengar om du skulle dö. Hur stort belopp din familj får beror på hur stort ditt pensionskapital är. Har du inte återbetalningsskydd på tjänstepensionen går pengarna automatiskt till övriga pensionssparare, så kallade arvsvinster. Tänk på att din pension blir något lägre när du tecknar återbetalningsskydd.

Familjeskydd

Vill du att din familj ska få en extra pension om du går bort före din 65 års dag kan du teckna ett familjeskydd.

Den årliga kostnaden för familjeskyddet dras från din pensionspremie - den premie som din arbetsgivare betalat in. Din pension blir lägre om du väljer till ett familjeskydd, men å andra sidan får din familj din intjänade pension om du skulle gå bort. Du väljer själv hur mycket familjen ska få och hur länge. Som längst sker utbetalning tills du skulle ha fyllt 70 år.

Ersättning vid sjukdom

I många fall ingår en sjukförsäkring i tjänstepensionen. Det innebär att du kan få ytterligare ersättning förutom från Försäkringskassan om du är sjuk. Hör med din arbetsgivare eller valcentral vad som gäller för dig och titta gärna på ersattningskollen.se.

Ersättningskollen