Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondbolaget Granit Fonder AB lägger samman fonder

| nyheter

Fonderna Granit Global 85, Granit Basfonden, Granit Småbolag är från 2019-02-28 inte längre valbara hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning.

Fonder som upphör

Fondnamn: Granit Global 85
Fondbolag: Granit Fonder AB
Fondnummer: 836908

Fondnamn: Granit Basfonden
Fondbolag: Granit Fonder AB
Fondnummer: 156315

Fondnamn: Granit Småbolag
Fondbolag: Granit Fonder AB
Fondnummer: 656637


Mottagande fond i sammanläggningen

Fondnamn: Sensor Sverige Select
Fondbolag: Sensor Fonder AB
Fondnummer 303701
Fondtyp: Blandfonder
Kategori: Varierande
Fondavgift: 0,51%

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 10