Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondbolaget Navigera AB lägger samman fonder

| nyheter

Fonderna Navigera Strategi Tillväxt, Navigera Strategi Bevara och Navigera Strategi Världen är från 2019-01-28 inte valbar hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning.

Fonder som upphör

Fondnamn: Navigera Strategi Tillväxt
Fondbolag: Navigera AB
Fondnummer: 374835

Fondnamn: Navigera Strategi Bevara
Fondbolag: Navigera AB
Fondnummer: 172601

Fondnamn: Navigera Strategi Världen
Fondbolag: Navigera AB
Fondnummer: 339002

Mottagande fond i sammanläggningen

Fondnamn: Cicero World 0-100
Fondbolag: Cicero Fonder AB
Fondnummer 715664
Fondtyp: Blandfonder
Kategori: Varierande
Fondavgift: 0,60%
Risk: Medel risk

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 6