Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Har du pension från annat land?

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Från och med september 2021 kommer en ny förmån att betalas ut, inkomstpensionstillägget. Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat land och därför behöver du meddela det till oss.

Från och med september 2021 kommer inkomstpensionstillägg, en ny förmån, att börja betalas ut. Vi kommer att pröva alla som har fyllt 65 år och som tar ut sin allmänna pension från Pensionsmyndigheten.

Så här beräknas inkomstpensionstillägget

Brev kommer till dig som kan ha en pension från annat land

Vi skickar brev till dig som vi tror har en pension från ett annat land inom EU/EES eller Schweiz. Pensionsmyndigheten har inte fullständiga uppgifter om vilka pensioner som betalas ut från olika länder. Därför har vi skickat ut brev till dig som vi antingen har en uppgift om pension för eller där vi vill att du kontaktar oss och meddelar om du har pension från annat land.

Breven kommer att skickas ut från februari till maj. Du som ännu inte fått brev kan ändå redan nu anmäla din pension från annat land genom att använda vår webbtjänst. 

Ålderspension från annat EU/EES-land påverkar inkomstpensionstillägget

Om du har pension från något annat land inom EU, EES eller Schweiz behöver du meddela oss vilken sorts pension och med vilket belopp den betalas ut.

Inkomstpensionstillägget beräknas på hur stor total inkomstgrundad pension du har och där ingår även ålderspension från andra EU/EES-länder eller Schweiz. Det är därför viktigt att du meddelar det aktuella beloppet som du får utbetalt i form av pension från annat land så att du får rätt inkomstpensionstillägg från september 2021.

Så här anmäler du dina uppgifter

Du anmäler uppgiften om pension från annat land enklast via webbtjänsten: 

Anmäl pension från annat land

Bor du utanför Sverige kan du använda svarstalongen i brevet du fått från oss eller skicka ett e-postmeddelande. Skriv ditt ärende-id i ämnesraden. 

Kontakta oss

Du behöver lämna följande uppgifter

När du anmäler pension från annat land behövs följande uppgifter:

  • vilket land, förutom Sverige, du får pension ifrån
  • ditt försäkringsnummer i det land du får pension från
  • vilken myndighet som betalar ut din pension
  • vilken typ av pension du får (exempelvis ålderspension och efterlevandepension)
  • vilken valuta din pension betalas ut i
  • aktuellt belopp i ursprungsvalutan före skatt och andra avgifter

Uppgifterna kan du hämta från beslut, utbetalningsbesked eller annat underlag som du får från myndigheten i det land som betalar ut pension till dig. Kontakta myndigheten i det aktuella landet om du saknar underlag.

Om du inte har pension från annat land

Om du inte har någon pension från annat land och fått ett brev från Pensionsmyndigheten är det viktigt att du meddelar oss att du inte har någon pension från annat land.

Det går inte att använda webbtjänsten om du vill meddela att du inte har någon pension från annat land. Du kan skicka e-post och meddela oss. Skriv ditt ärende-id i ämnesraden. Har du fått en svartalong kan du svara på den och skicka den till Pensionsmyndigheten. 

Kontakta oss