Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Höjd pension 2022

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den totala pensionen, inklusive tjänstepension, höjs med mellan 360 kronor och 840 kronor per månad efter skatt för 8 av 10 pensionärer från januari 2022. Det kan också bli en lägre höjning av pensionen. Hur stor höjningen blir skiljer sig mellan olika grupper. 

Höjningen av pensionen blir högre vid det här årsskiftet jämfört med förra årsskiftet vilket till största del beror på en starkare inkomstutveckling i samhället under 2021 jämfört med 2020.

Vill du se din pension och nya belopp?

Från den 25 december kan du logga in på Mina sidor och se dina kommande belopp för 2022.

Logga in på Mina sidor

Flera faktorer påverkar pensionen

Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs med 2,5 procent för 2022. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner, höjs med 1,5 procent. 

Premiepensionens utveckling beror på dina premiepensionsfonders värdeutveckling, eller på återbäringsräntan om du har valt traditionell försäkring. 

Höjningen av pensionen blir högre vid det här årsskiftet jämfört med förra årsskiftet vilket till största del beror på en starkare inkomstutveckling i samhället under 2021 jämfört med 2020

Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Från och med årsskiftet höjs grundskydden i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Du som redan har bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd behöver inte ansöka på nytt på grund av regeländringarna, en omräkning görs automatiskt. 

Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Mer information

Pressmeddelande: Så blir pensionen 2022