Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

552 miljarder till pensionsspararnas konton

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I helgen sker den årliga insättningen av intjänade premiepensionsrätter på pensionsspararnas konton. I år uppgår insättningen till 44,5 miljarder kronor. Under året har också pengar betalats in för pensionens övriga delar. För inkomstpensionen rör det sig om cirka 288 miljarder kronor. Arbetsgivarna betalar också uppskattningsvis 220 miljarder kronor i tjänstepensionspremier till sina anställda. Årets totala pensionsrättsinsättning blir därmed 552 miljarder kronor.

Insättning av premiepensionsrätter

Av totalt 18,5 procent av pensionsspararnas lön som går till allmän pension, går 2,5 procentenheter till premiepensionen. Premiepensionen är ett fonderat system, vilket innebär att insättningen bokförs och sparas för varje person. Pengarna placeras i de fonder som spararen själv valt eller i det statligt förvaltade förvalet AP7 Såfa.

Med start kvällen den 4 december sätts det in 44,5 miljarder kronor på spararnas premiepensionskonton. Det motsvarar ett genomsnitt på cirka 7 671 kronor per sparare. Du kan maximalt få en insättning till premiepensionen på 12 189 kronor för hela året.

– För den som känner sig osäker på hur man ska välja, eller inte vill välja, finns det statliga förvalet AP7 Såfa som passar de flesta sparare. För den som själv vill placera sin premiepension är vårt generella råd att välja en global aktiefond med en låg avgift. Ett sådant sparande passar bra för ett långsiktigt pensionssparande, säger Erik Fransson, fondtorgschef på Pensionsmyndigheten.

Fondbyten på kö

För pengarna som placeras på pensionsspararnas konton köps nya fondandelar med start på måndag den 7 december. Den som vill byta fonder eller ändra fördelning mellan fonder innan handeln tillfälligt stoppas för att placera de nya pensionsrätterna behöver begära det senast torsdagen den 3 december klockan 23.59. Begäran om fondbyten eller ändrad fördelning från den 4 december läggs på kö och genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast tisdag den 8 december.

Insättning av inkomstpensionsrätter

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem dit 16 procentenheter går av de 18,5 procent som betalas in i till den allmänna pensionen. Insättningen bokförs för varje pensionssparare, men avgifterna i ett fördelningssystem utbetalas mer eller mindre direkt som pension till dagens pensionärer.

I år bokförs en insättning på 288 miljarder kronor, i snitt 48 596 kronor per person på 5 926 346 pensionssparares konton för inkomstpension. Beloppet har ökat med 10 miljarder kronor jämfört med 2019 då 278 miljarder kronor eller i snitt 47 250 kronor sattes in.

– Ett sätt att tänka är att var fjärde dags lön går till pensionen. Alla löntagare avstod förra året uppskattningsvis 552 miljarder kronor i lön för att istället få ut pengarna som pension. Det hade motsvarat en löneförhöjning på ungefär 28 procent om pensionsavsättningarna inte fanns, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Du kan maximalt få en insättning till inkomstpensionen på 77 280 kronor för hela året. Det beror på att du inte tjänar in till din allmänna pension på inkomster över taket som är 40 250 kronor per månad för inkomståret 2019.

Insättning av tjänstepensionspremier

Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till sin allmänna pension. Utöver det har de flesta löntagare, men inte alla, en tjänstepension. Utöver avgiften till den allmänna pensionen sätter de flesta arbetsgivare varje månad också in en summa för den anställdes tjänstepension. Den motsvarar ungefär 4,5 procent av den anställdes lön. Enligt Pensionsmyndighetens uppskattning sätter arbetsgivarna i år av cirka 220 miljarder kronor till de anställdas tjänstepension.

Cirka nio av tio anställda får premier inbetalade till kollektivavtalad tjänstepension från ett eller flera tjänstepensionsavtal. Även arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan erbjuda tjänstepensionslösningar till sina anställda.

Den som inte har tjänstepension

– Den som är anställd hos en arbetsgivare utan tjänstepension eller företagare med enskild firma eller aktiebolag kan behöva kompensera för utebliven tjänstepension. Genom att göra en pensionsprognos så får man ofta en bra bild av sin framtida pensionssituation, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten

Fakta pensionsinsättningar 2020 och 2019 (miljarder kronor)

  2020 2019
Inkomstpension 288 278
Premiepension 44,5 43
Tjänstepension 220 210
Totalt 552,5 531

Ytterligare information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger 010-454 30 00