Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

585 miljarder kronor till pensionsspararnas konton

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I helgen sker den årliga insättningen av intjänade premiepensionsrätter på pensionsspararnas konton. I år uppgår insättningen till 45,4 miljarder kronor. Under året har också pengar betalats in för pensionens övriga delar. För inkomstpensionen cirka 294 miljarder kronor. Arbetsgivarna betalar också cirka 246 miljarder kronor i tjänstepensionspremier till sina anställda. Årets totala pensionsrättsinsättning blir därmed 585,4 miljarder kronor.

Totalt får alla pensionssparare pensionsrätter som uppgår till 585 miljarder kronor i år.

–Alla löntagare avstod förra året uppskattningsvis 585 miljarder kronor i lön för att istället i framtiden få ut pengarna som pension. Det motsvarar pensionsavgifter på totalt 28 procent som löntagare i genomsnitt i dag betalar för sin framtida pension, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Insättning av premiepensionsrätter

Ungefär en sjundedel av den allmänna pensionen sätts av till premiepensionssystemet. Av totalt 18,5 procent av pensionsspararnas lön som går till allmän pension, går 2,5 procentenheter till premiepensionen. Premiepensionen är ett fonderat system, insättningen bokförs och sparas för varje person. Pengarna placeras i fonder som spararen har valt eller i det statligt förvaltade förvalet AP7 Såfa.

– Den som har valt AP7 Såfa behöver inte göra någonting. Det kan annars vara ett bra tillfälle att se över sitt sparande baserat på risknivå, avkastning och hållbarhet, säger Erik Fransson, fondtorgschef på Pensionsmyndigheten.

Med start fredag kväll den 3 december sätts det in 45,4 miljarder kronor på spararnas premiepensionskonton. Insättningen avser pensionsavsättningen för inkomståret 2020. Det motsvarar ett genomsnitt på 7 906 kronor per sparare. En person kan maximalt få en insättning av pensionsrätter till premiepensionen på 12 613 kronor för hela året.

Fondhandel startar måndag den 6 december

För pengarna som placeras på pensionsspararnas konton köps nya fondandelar enligt fondval med start på måndag den 6 december. Den som vill kan när som helst ändra sitt fondval på pensionsmyndigheten.se. Fondbyten, eller ändringar av fondfördelning, som begärs efter torsdag den 2 december klockan 23.59 läggs på kö och genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast onsdagen den 8 december.

Insättning av inkomstpensionsrätter

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem dit 16 procentenheter går av de 18,5 procent som betalas in i till den allmänna pensionen. Insättningen bokförs för varje pensionssparare, men avgifterna i ett fördelningssystem utbetalas mer eller mindre direkt som pension till dagens pensionärer.

I år bokförs en insättning på 294 miljarder kronor, i snitt 49 931 kronor per person på 5 897 903 pensionssparares konton för inkomstpension. Beloppet har ökat med 6 miljarder kronor jämfört med 2020 då 288 miljarder kronor eller i snitt 48 596 kronor per person sattes in.

Det finns ett tak för hur mycket det går att tjäna in per år till den allmänna pensionen. Maximal insättning till inkomstpensionen var 80 160 kronor för inkomstår 2020 då den högsta pensionsgrundande inkomsten var 501 000 kronor.

Insättning av tjänstepensionspremier

Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till sin allmänna pension. De flesta löntagare har också en tjänstepension. Utöver avgiften till den allmänna pensionen sätter de flesta arbetsgivare varje månad också in en summa för den anställdes tjänstepension. Den motsvarar ungefär 4,5 procent av den anställdes lön. Enligt Pensionsmyndighetens uppskattning sätter arbetsgivarna i år av cirka 246 miljarder kronor till de anställdas tjänstepension.

Cirka nio av tio anställda får premier inbetalade till kollektivavtalad tjänstepension från ett eller flera tjänstepensionsavtal. Även arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan erbjuda tjänstepensionslösningar till sina anställda.

– Den som är anställd hos en arbetsgivare utan tjänstepension eller är företagare med enskild firma eller aktiebolag kan behöva kompensera för utebliven tjänstepension. Genom att göra en pensionsprognos på pensionsmyndigheten.se så får de flesta en bra bild av sin framtida pensionssituation, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Fakta pensionsinsättningar (miljarder kronor)

  2021 2020
Inkomstpension 294 288
Premiepension 45,4 44,5
Tjänstepension 246 220
Total pension 585,4 552,5

Fakta premiepensionsrätter

  • 2021 får 5 740 786 sparare premiepensionsrätter.
  • Av dessa är 150 130 sparare nya i premiepensionssystemet. Motsvarande antal nya sparare 2020 var 198 063.
  • Avsättningen till premiepensionen har fram till december förvaltats hos Pensionsmyndigheten i en tillfällig förvaltning. Ränteförvaltningen har genererat en positiv avkastning som ökar tilldelningen till spararna med 318,1 miljoner kronor eller ytterligare drygt 55 kronor i pensionsrätter i genomsnitt per sparare.
  • Nya sparares pensionsrätter placeras med automatik i AP7 Såfa. Ett brev efter insättningen informerar om att de erhållit premiepensionsmedel samt att de har möjlighet att göra ett eget fondval.

Vidare information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00