Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Adresslösa pensionssparare över 65 år tros bo i de nordiska grannländerna

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Varje år skickar Pensionsmyndigheten 240 000 orange kuvert utomlands, det skulle kunna vara fler. Det saknas nämligen adress till 363 000 personer som tjänat in svensk pension. De flesta av dem som är över 65 år bedöms bo i Finland, Danmark eller Norge, enligt en ny utredning.  Nu kommer Pensionsmyndigheten kontakta sina nordiska motsvarigheter. Det är också via dem som man ansöker om svensk pension när man inte längre är bosatt i Sverige.

Orange kuvert skickas till alla som är födda 1938 och senare som har tjänat in svensk allmän pension. Årsbeskedet visar hur mycket pensionsspararen hittills har tjänat ihop till sin allmänna pension.

I år är antalet pensionssparare drygt 5,9 miljoner, varav 5,4 miljoner i Sverige. Från vecka åtta skickas 240 000 orange kuvert utomlands men för 363 000 pensionssparare saknas en aktuell adress. Av dessa är 56 033 personer födda 1938–1948, alltså äldre än 65 år.

Pensionsmyndigheten har undersökt ett slumpmässigt urval på ungefär var hundrade person över 65 år där vi saknar adress. Det visar sig att de flesta har jobbat ett par år i Sverige och en stor andel i slutet av 1960-talet. Utredningen visar också att för tre av fyra är troligt bosättningsland våra nordiska grannländer, 42 procent i Finland, 25 procent i Danmark och 7 procent i Norge.

Glömt rätt till svensk pension

– Det är inte orimligt att intjänandeår i Sverige som var för 45–50 år sedan har fallit i glömska i samband med att de flesta spararna tagit ut pension i annat land. I dåvarande ATP-systemet gällde också att man var tvungen att jobba minst tre år i Sverige innan man hade rätt till pension, säger Arne Paulsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

– Att tre fjärdedelar av spararna bedöms finnas i Finland, Danmark eller Norge bör underlätta en uppdatering av adressregistret och kommande informationsinsatser. Vi kommer nu kontakta utländska myndigheter/institutioner för att söka adresser, i ett första steg våra nordiska grannländer.

Ansök från Pensionsmyndigheten i egna landet

Pensionsmyndigheten har också gjort en prognos för den allmänna pensionen för det slumpmässiga urvalet. Snittsumman för inkomstpension och tilläggspension är 640 kronor i månaden. Det kan tillkomma garantipension, vars nivå avgörs dels av antalet år som personen var bosatt i Sverige och dels av storleken på pensionen i hemlandet.

– Den som bor inom EU/EES och tidigare har bott eller arbetat i Sverige ansöker om svensk pension genom att kontakta pensionsmyndigheten i det land där man bor, säger Arne Paulsson.

Snittsiffor för pensionssparare utomlands eller utan känd adress (i Sverige inom parantes)

  • Antal med eller utan känd adress 574 000 (5 353 300)
  • Intjänad allmän pension senaste inkomståret: 2 750 kronor (46 240)
  • Summa intjänad allmän pension: 180 700 kronor (986 287)