Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Allt färre pensionerar sig vid 65, men 65 är fortsatt norm

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Under 2017 var den vanligaste pensioneringsåldern 65 år. Samtidigt är det fortsatt allt fler som väljer att pensionera sig vid andra åldrar. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

I rapporten Nyblivna pensionärer 2017 redovisas statistik över de som påbörjade uttag av allmän pension under förra året.

–        Rapporten ges ut för andra gången och är ett led i att bättre förstå både beteendet kring pensionering men också vilka huvudsakliga inkomstkällor nyblivna pensionärer har, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

65 år fortsatt vanligaste pensioneringsåldern

Statistiken för 2017 visar att den vanligaste pensioneringsåldern var 65 år även under 2017, men att utvecklingen med ökad andel som väljer att pensionera sig både tidigare och senare fortsätter.

–        Det är ungefär lika många kvinnor som män som gick i pension under året, men det var något större andel kvinnor än män som valde att gå i pension vid 65 års ålder: 51 procent bland kvinnor mot 45 procent bland männen, säger Inger Johannisson, analytiker på Pensionsmyndigheten och en av rapportförfattarna.

Åldersgränsen för när socialförsäkringen upphör för yrkesaktiva åldrar, och när grundskyddet i pensionssystemet träder in, är idag 65 år.

–        65 år kommer fortsätta vara den vanligaste pensionsåldern tills dess att lagstiftaren beslutar om en ny lägsta åldersgräns för garantipensionen, konstaterar Ole Settergren.

Pensionsmyndigheten har regeringens uppdrag att ge förslag på regler för hur den så kallade riktåldern ska beräknas för att spegla utvecklingen av livslängden. Pensionsgruppen, som består av de sex partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har enats om att successivt höja den tidigaste åldern för garantipensionen: till 66 år för årskullarna födda 1958 och 1959 från år 2023. För personer födda 1960 eller senare ska åldersgränsen kopplas till riktåldern från år 2026.

Skillnader i pensionsnivåer

Kvinnor fick i genomsnitt 11 200 kronor per månad i inkomstgrundad pension, medan motsvarande belopp för män var 13 000 kronor per månad. Av detta utgjorde beloppen för utbetald premiepension 1 100 kronor per månad för män, och 1 000 kronor per månad för kvinnor.

–        Statistiken visar att spridningen i pensionsinkomst var relativt låg för nyblivna pensionärer förra året. Samtidigt är det fler män än kvinnor som hade både riktigt låga men också relativt höga pensionsinkomster. Vi ser också att skillnaden i pensionsinkomst mellan könen minskat det senaste decenniet, säger Markus Andersson, analytiker vid Pensionsmyndigheten och den andra rapportförfattaren.

Olika behov av grundskydd

Statistiken för 2017 ger att det var relativt få nyblivna pensionärer som hade så låg inkomstgrundad pension att de hade rätt till full garantipension. Bland de nyblivna pensionärerna var det cirka 25 procent av kvinnorna och 14 procent av männen som fick garantipension i någon utsträckning. Män fick ett större grundskyddsbelopp än kvinnor, 2 000 kronor per månad medan motsvarande belopp till kvinnor var 1 600 kronor per månad.

–        Av nyblivna pensionärer var det närmare åtta procent av kvinnorna och fem procent av männen som fick bostadstillägg, Där var det genomsnittliga beloppet på 2 800 kronor per månad var ungefär lika mellan könen, fortsätter Inger Johannisson.

Få i behov av äldreförsörjningsstöd

Närmare två procent av kvinnorna och en procent av männen fick ekonomiskt stöd i form av äldreförsörjningsstöd. Där var det utbetalade beloppet i genomsnitt 1 800 kronor per månad till kvinnor och 1 600 kronor till män.

Äldreförsörjningsstödet samordnas med bland annat bostadstillägget, och i stort sett samtliga som fick äldreförsörjningsstöd fick också bostadstillägg.

Flertalet tog ut hela månadsbeloppet

De flesta som påbörjade uttag av inkomstgrundad allmän pension under 2017 tog ut hela månadsbeloppet. Endast sex procent tog ut delar av sin pension och av dem tog de flesta ut halva månadsbeloppet.

–        Den vanligaste första uttagsåldern var 61 år, både bland kvinnor och män. Av dem som tog ut delar av sin allmänna pension var 27 procent 61 år, och där andelen minskar med stigande ålder, avslutar Markus Andersson.

För vidare information

Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00