Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Är det fel på pensionssystemet?

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionssystemet och pensionerna har fått ett ökat fokus i den politiska debatten det senaste året. Bland annat riktas kritik mot att de svenska pensionerna generellt är för låga, att vi måste spara mer till pensionen för att få samma pensionsnivå som tidigare generationer och att de mål som riksdagen beslutat inte uppnås. Stämmer kritiken? I en kommande faktaserie försöker Pensionsmyndigheten besvara hur det svenska pensionssystemet mår.

Pensionssystemet beskrivs ibland som att det ständigt urholkas så att nuvarande och framtida pensionärer blir allt fattigare. Olika aktörer kräver höjda pensionsavgifter och bättre förutsättningar för privat sparande. I en ny faktaserie av rapporter fram till valet ger Pensionsmyndigheten sin syn på hur det allmänna och totala pensionssystemet mår.

– Pensionsmyndigheten har ett informationsuppdrag där vi ska öka förståelsen för pensionssystemet. För att skapa en rättvisande bild av pensioner och pensionssystemet så ska vi tillhandahålla en faktabaserad bild av systemet och dess effekter. Oavsett vilka beslut som fattas om pensionssystemet behöver de vara välgrundade, det är vi skyldiga nuvarande och kommande pensionärer och förvärvsaktiva, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

Rapportserien utgår från central kritik av pensionssystemet. Pensionsmyndigheten kommer att publicera rapporterna med på förhand beslutade datum fram till sommaren 2022.

Pensionsmyndighetens faktaserie – rapporter och publiceringsdag

  1. Är pensionerna tillräckliga? 12 november 2021     
  2. Hur typiskt är ett typfall? 17 december 2021
  3. Hur är pensionärernas ekonomiska standard och utveckling? 17 januari 2022
  4. Vilka möjligheter finns inom pensionssystemet för att påverka pensionsgapet mellan könen? 14 februari 2022
  5. Hur ser pensionerna ut för utrikes födda? 28 mars 2022
  6. Varför finns det fattiga pensionärer – vilka är de och hur kan de bli färre? 9 maj 2022

Faktaserie om pensioner

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00