Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Är pensionerna tillräckliga?

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Vad som är en tillräcklig pension handlar i hög grad om enskildas och samhällets värderingar. Den allmänna pensionen når inte upp till ambitionen om 60 procent av slutlönen om man ser till typfall. Däremot var den totala pensionen tillsammans med tjänstepensionen i genomsnitt över 70 procent om man ser till dem som tog ut sin pension 2019. Det visar Pensionsmyndighetens rapport ”Är pensionerna tillräckliga?” som är den första i en serie faktarapporter.

– Andelen allmän pension av slutlön, den så kallade kompensationsgraden, blir lägre och lägre. Det beror på att ökad livslängd inte mötts av ökad pensionsuttagsålder – insamlade medel ska räcka till fler år. Samtidigt har avsättningarna till tjänstepension ökat vilket gjort att allmän och tjänstepension både har och ser ut att i framtiden vara stabil om pensionsåldern ökar i takt med riktåldern, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

15 procent har relativt låg ekonomisk standard

För de som på olika sätt får låga inkomster som pensionärer finns ett grundskydd i den allmänna pensionen. De som har fullt grundskydd i form av garantipension och bostadstillägg får en inkomst som ligger strax över gränsen för låg relativ ekonomisk standard. Utifrån detta faktum anser Pensionsmyndigheten att fullt grundskydd, vilket t.ex. förutsätter hög bostadskostnad och avsaknad av förmögenhet, kan anses ge en tillräcklig pension.

Att så stor andel som 15 procent, cirka 300 000 pensionärer ändå ligger under gränsen för relativ låg ekonomisk standard beror på att alla inte får full garantipension eller fullt bostadstillägg.

– Långt ifrån alla med låg inkomst får fullt grundskydd från den allmänna pensionen. Det kan handla om att man inte har bott i Sverige de 40 år som krävs för full garantipension eller har för låga boendekostnader för att få rätt till bostadstillägg. Samtidigt ska man komma ihåg att även bland icke-pensionärer finns en lika stor andel, 15 procent, med relativt låg ekonomisk standard, säger Ole Settergren.

När det gäller absolut fattigdom är det däremot endast omkring en och halv procent av pensionärerna som betecknas som fattiga. Det är lägre än befolkningen i övrigt och lägst i EU.

Fakta – två etablerade mått för låg ekonomisk standard som används inom EU

Relativt låg ekonomisk standard är ett relativt fattigdomsmått som beskriver andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Absolut låg ekonomisk standard eller materiell fattigdom visar hur om man har råd att köpa eller konsumera vissa grundläggande varor och tjänster.

Fakta riktålder

Riktålder är en pensionsålder som anpassas till den förväntade livslängden för varje årskull.

Bilagor

Rapporten Är pensionerna tillräckliga? (pdf)

Faktaserien Hur står det till med pensionerna?

En direktsänd presentation av rapporten ”Är pensionerna tillräckliga” sker idag klockan 09.00 på Pensionsmyndighetens kanal på Youtube.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00