Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Årets utskick av levnadsintyg igång - fler länder ansluts elektroniskt

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Denna vecka inleds årets utskick av levnadsintyg till de personer med svensk pension som är bosatta utanför Sverige. En nyhet för i år är att Pensionsmyndigheten inlett ett elektroniskt utbyte med pensionsinstitutionerna i Polen och Storbritannien, vilket minskar antalet pappersbrev.

Totalt finns 147 447 personer med svensk pension bosatta utanför Sverige, fördelat på 171 länder. Det är 3 883 pensionärer fler än 2015.

‑ Precis som tidigare utbyts informationen elektroniskt med pensionsinstitutionerna i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, och USA där de flesta med svensk pension bor. Dessutom pågår tester av elektroniskt utbyte med Spanien och planen är att det utbytet ska komma igång under 2017, säger Per Henriksson, verksamhetsutvecklare och projektledare på Pensionsmyndigheten.  

Totalt för alla länder utbyts informationen elektroniskt för 87 325 pensionärer medan 60 122 pensionärer i olika länder får ett brev.

Här bor det flest pensionärer med svensk pension:
Land Antal
Finland 53 600
Tyskland 16 700
Norge 16 300
Danmark 9 200
USA 6 500
Spanien 6 200
Grekland 5 000
Storbritannien 3 500
Frankrike 3 400
Österrike 2 800

De tio största länderna (ovan) står för 80 % av det totala antalet utlandsboende.

Så här fungerar levnadsintyg

Under hösten får den som bor utomlands och får pension från Sverige ett levnadsintyg samt informationsbrev skickat till sig. Intyget ska godkännas av en myndighet och sen skickas tillbaka till Pensionsmyndigheten.

Levnadsintyget är ett sätt för den som är bosatt utanför Sverige att intyga att man fortfarande lever. Det här gäller den som har ålderspension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Den som får intyget kan välja mellan att söka upp svensk ambassad, svenskt konsulat, svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet eller utländsk registerförande befolkningsmyndighet.

Om Pensionsmyndigheten inte inom 105 dagar, efter det att det första årliga levnadsintyget skickades ut, får in ett korrekt ifyllt levnadsintyg stoppas utbetalningen.

Om en person inte kan identifieras maskinellt i registren i det andra landet skickar Pensionsmyndigheten ett levnadsintyg på papper.

Mer om levnadsintyg och hur det fungerar

För vidare information:

Per Henriksson, verksamhetsutvecklare, 072-210 24 25
Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87