Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Behövs ett nytt privat pensionssparande?

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Avdragsrätten till det privata pensionssparandet för alla upphörde 2016 men det privata sparandet ökar. Behövs det ett nytt privat pensionssparande eller tillfredsställer de befintliga sparprodukterna spararnas behov? Det har Pensionsmyndigheten undersökt i en ny rapport.

Slutsatser i rapporten Behövs en ny produkt för privat pensionssparande:

  • Det ekonomiska behovet av ett ökat sparande verkar vara lågt för de allra flesta. Men det finns grupper som skulle behöva spara mer till sin pension.

  • Det saknas, och borde finnas, en produkt för privat pensionssparande som alla kan utnyttja men vi tar inte ställning till om sparandet bör ske med avdragsrätt eller inte.

  • En ny produkt bör ha sin tidigaste uttagstid kopplad till den allmänna pensionen, en minsta uttagstid på 10 år och livslång utbetalning som förval. Schablonbeskattningen bör vara på samma nivå som för tjänstepensionen.

– Vi konstaterar att ett ökat pensionssparande troligtvis inte är i alla löntagares intresse. Men det finns grupper som är i behov av att spara mer till sin pension och som idag inte kan göra det i en pensionsprodukt. Möjligheten att själv påverka sitt pensionssparande, och få en livslång utbetalning av sparandet, skiljer sig idag mellan de som har tjänstepension och de som inte har det. Det finns också skilda förutsättningar mellan de som betalar statlig inkomstskatt och de som inte gör det, vilket i sig kan tala för ett behov, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Erik Ferm understryker två viktiga egenskaper för en eventuell ny sparprodukt för att den ska fungera bra som pensionssparande.

– Om en ny produkt införs bör sparandet kopplas till pensionsåldern i den allmänna pensionen och som förval betalas ut livsvarigt, säger Erik Ferm.

Bakgrund till rapporten

Det finns röster för såväl ett avdragsgillt som icke avdragsgillt nytt privat pensionssparande för de som vill spara mer till sin pension men som förlorar på att löneväxla eller vars arbetsgivare inte tillåter löneväxling. Argument finns också för att det saknas ett pensionssparande bland annat för de som av olika orsaker har inkomster som varierar kraftigt under livet och därför sällan kommer upp till en önskad pensionsnivå. En brist med många av de sparprodukter som erbjuds idag är vidare att de saknar möjligheten till livslång utbetalning.

Mot bakgrund av att det saknas ett privat pensionssparande som alla kan utnyttja, vilket bland annat spar- och pensionsbranschen påpekat, så har Pensionsmyndigheten undersökt behovet utifrån pensionsspararnas perspektiv.

Rapporten tar inte ställning om en eventuell ny produkt ska ha avdragsrätt eller inte.

Vidare information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00