Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bostadstillägget har liten påverkan på avgifter i äldreomsorg

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Bostadstillägget har liten påverkan på hyresnivåer och avgiftsnivåer för äldreomsorg. Men det är något vanligare att hyran ligger vid taket för boendekostnad i bostadstillägg för de som bor i särskilt boende än för övriga boendetyper. Det är också troligt att fastighetsägare i några kommuner och län anpassar hyran för pensionärer efter taket i bostadstillägget.

En ny rapport från Pensionsmyndigheten beskriver sambandet mellan hyressättning och det tak för boendekostnad som finns i bostadstillägget. Bland annat har rapporten följt hur höjningen av taket för boendekostnad 2018 har påverkat hyrorna. Rapporten kan dock inte redovisa om höjningen av taket i bostadstillägget för 2020 har påverkat hyresnivåer eftersom det ännu inte finns samlad statistik.

– När vi studerar höjningen av bostadstilläggets tak för boendekostnad som infördes 2018 så syns ingen större generell påverkan på hyresnivåer. Överlag har hyreshöjningarna för de med bostadstillägg inte varit anmärkningsvärt höga under senare år, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Särskilt boende har oftare hyra nära taket

Rapporten visar att det är något vanligare med en hyra nära bostadstilläggets tak för boendekostnad för de som bor i särskilt boende* än för övriga boendetyper. För de som bodde i särskilt boende och som hade en hyra vid taket år 2015 var det också vanligare att dessa individer också hade en hyra vid taket år 2019.

När det gäller bostadstilläggets inverkan på avgiften på äldreomsorg så är den mycket liten, visar rapporten. Skälet är att de flesta med bostadstillägg redan betalar maxavgiften.

* Till särskilt boende räknas gruppbostad, äldreboende, sjukhem och ålderdomshem.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00