Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bra värdeutveckling för premiepensionen under 2017

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Liksom året innan var 2017 ett år som – sett ur ett premiepensionsperspektiv – går till historien som ett av de mest dramatiska. Detta då året innehöll alltifrån skandaler och polisutredningar till en aviserad omstöpning av premiepensionens fondtorg. Men året innebar fortsatt god värdeutveckling för spararna. Det visar Pensionsmyndighetens rapport avseende premiepensionen 2017.

Den större delen av den allmänna pensionen kommer från inkomstpensionen, medan den mindre delen kommer från premiepensionen. Premiepensionen är ett så kallat fonderat system och innebär att spararen själv kan välja fonder. För den som inte gör något val hamnar pengarna i det statliga förvalet AP7 Såfa.

– Sedan start har avkastningen i AP7 Såfa varit i genomsnitt 9,0 procent. Motsvarande avkastning för pensionssparare med egen portfölj har varit 6,6 procent. Genomsnittlig avkastning för samtliga fondsparare har därmed varit 7,1 procent, säger Bengt Norrby, statistiker på Pensionsmyndigheten och författare till rapporten Premiepensionen – pensionsspararna och pensionärerna 2017.

2017 ett bra år – trots dramatiken

Trots problem med ett fåtal oseriösa aktörer var 2017 ett bra år för pensionsspararna och pensionärerna. Fonderna inom premiepensionen hade i genomsnitt en värdeutveckling på 12,9 procent.

– Sett till totalen för samtliga sparare hade det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa bättre värdeutveckling än genomsnittet för de sparare som valt andra fonder; 14,4 procent mot 11,3 procent, fortsätter Bengt Norrby.

7,4 miljoner och 1 141 miljarder

Premiepensionssystemet omfattade vid årsskiftet närmare 7,4 miljoner personer, fördelade på 5,9 miljoner pensionssparare och 1,5 miljoner pensionärer. Vid slutet av 2017 uppgick det totala förvaltade kapitalet inom premiepensionen till 1 140,9 miljarder kronor, mot 985,9 miljarder året innan.

Av det totala förvaltade kapitalet var 1 110,2 miljarder kronor i fondförsäkring och 30,7 miljarder kronor i traditionell försäkring. Under året placerades 39,5 miljarder kronor i nya pensionsrätter, medan knappt 9,1 miljarder kronor betalades ut i premiepensioner.

Rabatterad avgift höjer pensionen

Den avgift som tas ut av spararna för förvaltningen av fonderna ökade under 2017 jämfört med 2016. Avgiften efter rabatt blev 2 466 miljoner kronor 2017 jämfört med 2 033 miljoner kronor 2016. Den genomsnittliga avgiften uppgick i slutet av 2017 till 0,22 procent, där avgiften för fonderna på fondtorget var i genomsnitt 0,30 procent mot 0,10 procent för AP7 Såfa.

– Pensionsmyndigheten arbete för att sänka spararnas kostnader får stor effekt på lång sikt. Kravet på rabatt ger i genomsnitt mellan 0,3 och 0,5 procent lägre avgift, och det gör i sin tur att premiepensionen blir 10 till 15 procent högre, säger Bengt Norrby.

173 400 kr i genomsnitt för sparare

52 procent av pensionsspararna har sina pensionsmedel placerade i AP7 Såfa och deras fondkapital motsvarar 33 procent av det totala fondkapitalet i premiepensionssystemet.

Genomsnittlig kontobehållning för pensionsspararna var 173 400 kronor. Det är en ökning med 25 200 kronor från föregående år. För pensionssparare med egen portfölj var kontobehållningen 241 200 kronor och för pensionssparare med innehav i AP7 Såfa, 109 800 kronor.

– En förklaring till skillnaden i behållning är att en stor del av kapitalinflödet till AP7 Såfa kommer från unga sparare, som vanligtvis har lägre inkomster och därmed också lägre pensionsinsättningar. De flesta med egen portfölj är äldre och har då dels högre inkomster och större pensionsavsättningar men även flera års ackumulerat pensionssparande i bagaget, förklarar Bengt Norrby.

Större andel hållbara investeringar

Andelen kapital i fondförsäkring som uppfyller SWESIF:s krav på hållbara investeringar fortsatte att öka under året. Andelen kapital gick från 65 procent 2016 till 71 procent 2017.

103 100 kr i genomsnitt för pensionärer

För pensionärerna var genomsnittlig kontobehållning 103 100 kronor. Behållningen har därmed ökat med 14 300 kronor sedan 2016. En bidragande orsak till ökningen är infasningen av det nya pensionssystemet.

80 procent av pensionärerna har fondförsäkring och av dessa har 65 procent en egen portfölj och 35 procent har placerat kapitalet i AP7 Såfa. 20 procent av alla pensionärer har sina pensionsmedel placerade i traditionell försäkring.

Pensionärer kan välja att ta ut hela eller delar av pensionen från och med 61 års ålder. Nästan alla, drygt 97 procent, väljer att ta ut hel premiepension. Under 2017 uppgick pensionsutbetalningarna till dem som tar ut hel pension i genomsnitt till 530 kronor i månaden. Den högsta utbetalningen i premiepensionen under 2017 var 5 300 kronor i månaden.

Fortsatt många fondbyten…

Under 2017 genomfördes 862 190 fondbyten, en ökning med 52 855 fondbyten jämfört med 2016. Antal pensionssparare och pensionärer som gjorde fondbyten var drygt 418 000 vilket motsvarar 5,7 procent av alla individer inom premiepensionen.

… men färre byten med blankett

Under flera år i rad ökade antalet fondbyten med blankett dramatiskt. Den trenden är nu bruten, under 2017 minskade antalet fondbyten med blankett från 143 000 till 53 000 – en minskning med 63 procent jämfört med året innan.

Samma fonder i fondportföljen över tid

På årets tio-i-topplista är det inga stora förändringar jämfört med föregående år. Ny på listan är AP7 Aktiefond medan Swedbank Robur Sverigefond MEGA har halkat ned från topp-tio-listan. I topp på 2017 års lista ligger förra årets listetta, Swedbank Robur Technology. Fonden hette tidigare Swedbank Robur Contura och var den fond som flest pensionssparare valde vid första valet år 2000. Didner & Gerge Aktiefond har passerat AMF Aktiefond Sverige och ligger på andra plats.

– Att förändringarna på listan är små under året är en konsekvens av att få pensionssparare väljer att göra fondbyten. Flera av fonderna är också generationsfonder där pensionsspararna har gjort ett aktivt val och låter pengarna ligga kvar. Det är ju också tanken med generationsfonder, att man skall kunna ligga kvar i fonden fram till pensionen och att risken dras ned med stigande ålder utan att man själv behöver vara aktiv under sparandetiden, avslutar Bengt Norrby.

För vidare information

Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00